REKRUTACJA

Szukaj

Statystyka

Odsłon : 722853
Opłaty PDF Drukuj Email

Wysokość opłaty za świadczenia Przedszkola określa Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXV/729/17 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki  oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę .


Przedszkole zgodnie z powyższą Uchwałą zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:


1. usług świadczonych w zakresie nauczania ,wychowania i opieki, które będą realizowane bezpłatnie w wymiarze  5 godzin dziennie: od godz.  7.00 do godz. 12.00 od poniedziałku do piątku (nie dotyczy dzieci 6 letnich)

1a. płatnych zajęć  wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ( zatwierdzonych  w  arkuszu  organizacyjnym Przedszkola) w zakresie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w pkt 1, realizowanych w czasie  określonym w deklaracji Rodzica dla dzieci 3-5 letnich, o których mowa w   § 4 umowy,

1b. bezpłatnych w wymiarze do 10.5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku dla dzieci, które ukończyły  6 lat (licząc od dnia następnego po dniu urodzin).

2. bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

3. posiłków na zasadach określonych w statucie Przedszkola i na warunkach przewidzianych niniejszą umową.


Dzienna stawka żywieniowa przypadająca na  dziecko wynosi 8,20 zł.

Opłaty należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca , z góry, przelewem na rachunek bankowy Przedszkola 77-1020-5226-0000-6102-0418-1186

Od nieterminowych lub nieuregulowanych płatności automatycznie będą  naliczane odsetki.

W tytule przelewu należy wpisać:

Opłata za przedszkole/grupa/imię i nazwisko dziecka /za miesiąc


umowa wzór .doc

Zasady korzystania ze stołówki
 

Fotografie

IMG_0464.JPG
IMG_9311.JPG
DSC00113.JPG
DSC08801.JPGStworzone dzięki Joomla!. Designed by: free domain hosting no ads top celebrities Valid XHTML and CSS.