REKRUTACJA

Szukaj

Statystyka

Odsłon : 1105235
Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe:

GODZINY ZAJĘĆ Z LOGOPEDII
w roku szk. 2019/2020

p. Magdalena Libera Tylka

Grupa

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

PIĄTEK

I

---

---

9:00 - 9:40 ind

II

---

---

9:40 – 10:40 ind

III

---

---

10:40 – 11:40 ind

IV

---

12:00 – 13:00 ind

---

V

---

13:00 – 14:00 ind

---

VI

13:20 – 14:20 ind

---

---

VII

---

14:00 – 15:00 ind

---

Zajęcia dodatkowe

11:10 – 11:30   praca
z dziećmi najbardziej potrzebującymi korekty

11:30 – 12:00

dokumentacja MPPL

12:00 – 13:20

praca z dziećmi najbardziej potrzebującymi korekty

 

 

9:30 – 11:40 -Udział
w zajęciach otwartych, zebraniach, dokumentacja MPPL i praca z dziećmi najbardziej potrzebującymi korekty w tym PPP
11:40-12:00 przerwa

15:00 – 17:00

warsztaty dla rodziców,

konsultacje dla rodziców
z dziećmi,  praca z dziećmi najbardziej potrzebującymi korekty

 

8:00 – 9:00 – praca grupowa w poranku
i dokumentacja MPPL

 

 

Legenda: ind – zajęcia indywidualne lub małych grupach

 

GODZINY ZAJĘĆ RELIGII

w roku szk. 2019/2020
p. Anna Kaczor

Grupa

WTOREK

CZWARTEK

I

9:20 -9:35

9:20 -9:35

II

9:35 -9:50

9:35 -9:50

III

9:50 - 10:05

9:05 -9:20

IV

10:45 -11:00

9:55 -10:10

V

11:00 –11:30

10:40 –11:10

VI

11:30 –12:00

10:10 –10:40

VII

10:10 –10:40

11:15 –11:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINY ZAJĘĆ ETYKI

w r. szk. 2019/2020
p. Małgorzata Woźniak

 

ŚRODA

Gr I
Gr II

10:00 – 10:15

Gr III
Gr IV

10:30 – 10:45

Gr V
Gr VI
Gr VII


10:50 – 11:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINY ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
w roku szk. 2019/2020
p. Alina Gabrielczyk

Grupa

WTOREK

CZWARTEK

I

9:45 -10:00

9:50 – 10:05

II

9:15 – 9:30

10:20 – 10:35

III

9:30 – 9:45

10:05 – 10:20

IV

11:05 – 11:20

10:40 – 10:55

V

10:05 – 10:35

11:25 – 11:55

VI

10:35 – 11:05

10:55 – 11:25

VII

11:25 – 11:55

9:15 – 9:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINY ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
w roku szk. 2019/2020
p. Tamara Ankutowicz

Grupa

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

I

10:10 – 10:30

---

10:30 –10:50

II

9:50 - 10:10

---

10:50 –11:10

III

9:30 – 9:50

---

11:10 – 11:30

IV

10:35 –10:55

---

9:40 - 10:00

V

9:00 – 9:30

---

10:00 – 10:30

VI

10:55 –11:25

---

9:10 – 9:40

VII

11:25 – 11:55

---

11:30 – 12:00

zajęcia dodatk.

 

11:45 –13:05

(Gr. I,II )

(Gr. III i IV)

(Gr. V, VI i VII)

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


---

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free domain hosting no ads top celebrities Valid XHTML and CSS.