REKRUTACJA

Szukaj

Statystyka

Odsłon : 1090700
Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego

 

 

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego

 

1) Osobą upoważnioną do przyprowadzania i odbioru dziecka jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny. Nie obowiązują wcześniejsze deklaracje odbioru dziecka przez inne upoważnione osoby.

2) Dzieci mogą być przyprowadzone wyłącznie w godzinach 6:30-8:30, a odbierane
w godzinach 14.30-17.00

3) Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub inną.

4) Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

5) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

6)Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 2 m.

7) Rodzice mogą wchodzić z dzieckiem tylko do przedsionka przedszkola, w celu odbicia karty potwierdzającej czas wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola oraz przekazania dziecka pracownikowi przedszkola, z zachowaniem zasady, że przebywać tam może tylko 1 rodzic z dzieckiem, przy rygorystycznym przestrzeganiu środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

8) Przy wejściu dziecku mierzona będzie temperatura ciała. Dzieci z temperaturą powyżej 37 o C nie będą przyjmowane do przedszkola.

9) W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów
z domu w tym pojemników z wodą, czy posiłkami. Do odwołania rezygnujemy też 
z mycia zębów w przedszkolu.

10) W szatni w godzinach opisanych w pkt.1 dyżuruje co najmniej 2 pracowników przedszkola i zajmuje się dziećmi wchodzącymi i wychodzącymi z przedszkola.

11) Dzieci rozbierają się w szatni pod opieką pracowników przedszkola i są odprowadzane
do wyznaczonych grup.

12) Przy odbiorze dzieci rodzic przez szybę w przedsionku pokazuje pracownikowi przedszkola kartkę z nazwiskiem dziecka i oczekuje na nie w wyznaczonej strefie przed przedszkolem.

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka

wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free domain hosting no ads top celebrities Valid XHTML and CSS.