REKRUTACJA

Szukaj

Statystyka

Odsłon : 1090688
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia


W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów ( gorączka, kaszel, duszności)
stanowiących podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19)lub inną chorobą
zakaźną:

1)  nauczyciel w trybie pilnym, poprzez woźną oddziałową lub telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

2) wyznaczony przez dyrektora pracownik (pomoc nauczyciela lub woźna lub inna wskazana osoba) bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, maseczkę i rękawiczki i niezwłocznie odprowadza dziecko do utworzonego w pokoju logopedy tzw. izolatorium,

3) pracownik ten zapewnia opiekę dziecku utrzymując 2 m odległości do czasu pojawienia się rodziców,

4) dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112,

5)  nauczyciel telefonicznie informuje rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji.

W przypadku gdy u pracownika podczas pobytu w pracy stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19

( gorączka, kaszel, duszności ):

1) pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia
tzw. izolatorium, zapewniając niezbędną opiekę dzieciom,

2) dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu pracownika dzwoni na 999 lub 112,

3) dyrektor podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno – epidemiologiczną poczynając od:

-  wstrzymania przyjmowania kolejnych dzieci,

- ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w placówce,

- poddanie dezynfekcji i gruntownemu sprzątaniu przedszkola, a w szczególności obszaru,  
w którym poruszał się podejrzany o zakażenie koronawirusem pracownik.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free domain hosting no ads top celebrities Valid XHTML and CSS.