REKRUTACJA

Szukaj

Statystyka

Odsłon : 754347
Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej

Zajęcia programowe w grupie II urozmaicone ćwiczeniami logopedycznymi

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej zajęcia programowe, prowadzone przez panią Ewę bardzo często urozmaicone są ćwiczeniami, zabawami logopedycznymi. I tak realizując temat pt. Dokarmiamy ptaki zimą, dzieciaki ćwiczyły oddychanie, rozwijały umiejętność prawidłowego pobierania i wydychania powietrza. Następnie rozwijały mowę poprzez naśladowanie odgłosów wydawanych przez ptaki. Podobnie było podczas zajęć, gdzie dzieciaki bawiły się z kolorem białym- tutaj z kolei w zabawie logopedycznej użyto piłeczki ping pongowej oraz waty. Przykładowe zabawy:

„Kolorowe pióra” – ćwiczenia oddechowe, rozwijanie umiejętności nabierania powietrza nosem i wydychania ustami w trakcie dmuchania na pióra.

„Wróble i gile” – zabawa ruchowa; rozwijanie mowy 
poprzez naśladowanie odgłosów wydawanych przez wróbla: ćwir, ćwir wronę: kra, kra. N. dzieli grupę na 2 zespoły i rozdaje szarfy: wróble (niebieskie) i gile (czerwone); kiedy gra dzwonkiem – biegają wróble, a kiedy uderza w bębenek – biegają gile.

"Toczymy śniegowe kule" - dzieci leżą na brzuchu na przeciwko siebie. Jedno dziecko nabiera powietrz w usta i dmucha z  całej siły na piłeczkę w stronę kolegi.

Warsztaty logopedyczne dla rodziców z dziećmi

13.12.2018 r. odbyły się warsztaty logopedyczne dla rodziców z dziećmi z grupy I.
Podczas warsztatów zostały zaprezentowane różne ćwiczenia:
- prawidłowy sposób odgryzania, żucia, połykania;

- ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne;

- zabawy ćwiczące koordynację słuchowo- ruchową;

- ćwiczenia doskonalące słuch fonematyczny;

- zabawy oddechowe.

Wszystkie dzieci (razem z rodzicami) chętnie wykonywały ćwiczenia, które przeprowadzane były w formie zabaw w miłej atmosferze.

Zajęcia otwarte dla nauczycieli w ramach współpracy z przedszkolami zrzeszonymi w MPPL

15.12.2017 r. odbyły się zajęcia otwarte dla nauczycieli należących do Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej. W tym dniu gościliśmy koordynatora programu MPPl – Panią Magdalenę Paszkiewicz. Zajęcia obserwowały również Pani wicedyrektor przedszkola – Małgorzata Woźniak oraz Pani wicedyrektor szkoły – Grażyna Warchoł.

Jako pierwsze zaprezentowały się dzieci z grupy IV. W trakcie zajęć przedszkolaki dowiedziały się „Co słychać w magicznych domach”. Zajęcia prowadziły Panie Anna Kaczor oraz Magdalena Szwechłowicz.

Swoimi umiejętnościami pochwaliły się również dzieci z grupy VII. Temat zajęć brzmiał: „My się zimy nie boimy”, a zajęcia prowadziły Panie: Ewa Gańska oraz Katarzyna Smyrek.

Po przeprowadzonych zajęcia Pani koordynator MPP, Panie dyrektor oraz obecni nauczyciele podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Nauczycielki wraz z dziećmi zebrały bardzo pochlebne opinie.

Warsztaty logopedyczne dla rodziców z dziećmi w grupie II

31.01.2018r. odbyły się kolejne warsztaty logopedyczne dla rodziców z dziećmi – tym razem dla grupy II. W trakcie spotkania rodzice poznali i przećwiczyli ważne  ćwiczenia dla 3-letnich dzieci: prawidłowe odgryzanie i żucie, prawidłowe połykanie, usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie słuchu fonematycznego, zabawy paluszkowe oraz zabawy oddechowe. Zajęcia prowadziła Pani Beata Zaława-Buczyńska, która jest naszym przedszkolnym logopedą, Pani Katarzyna Smyrek, która jest wychowawczynią grupy VII oraz wychowawczyni grupy II – Pani Ewa Pielichiewicz.

Warsztaty logopedyczne dla rodziców i dzieci z grupy V i VI

17 maja odbyły się w przedszkolu kolejne warsztaty logopedyczne. Rodzice poznali podstawowe ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (szczególnie języka i warg); zabawy rozwijające koordynację słuchowo- ruchową; ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia doskonalące słuch fonematyczny. Podczas spotkania dzieci miały możliwość ćwiczyć razem ze swoimi rodzicami, co sprawiało im wielką radość. Wszystkim rodzicom i dzieciom dziękujemy za obecność na warsztatach.

1 2 3 4 5

Warsztaty logopedyczne w grupie I

30 maja odbyły się warsztaty logopedyczne dla rodziców i dzieci z grupy I. Podczas spotkania rodzice poznali sposoby stymulowania rozwoju mowy dzieci. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonywały wszystkie ćwiczenia. Największym zainteresowaniem cieszyły się "Smaczne zabawy buzi i języka", ponieważ ćwiczenia aparatu artykulacyjnego odbyły się przy użyciu miodu, chrupek i paluszków. 
Rodzicom i dzieciom dziękujemy za poświęcony czas i obecność na warsztatach.

4 5 6 7

 

PRZESIEWOWE  BADANIE  SŁUCHU

24.04.2017 r. w ramach działań MPPL odbyło się w placówce badanie audiologiczne przeprowadzone przez protetyków słuchu z Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu. Badaniom zostało poddanych 20  3-letnich dzieci. Spośród tej grupy rodzice 5 dzieci otrzymali zalecenia do dalszej diagnostyki laryngologicznej.

PRZESIEWOWE BADANIE ORTODONTYCZNE

25.05.2017 r. odbyły się badania ortodontyczne w Katedrze Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W badaniach wzięło udział 17 dzieci, a do dalszej diagnostyki skierowano 8 dzieci.

 

X Przegląd Wiersza i Etiudy Logopedycznej

W dniu 05.04.2017  pięcioro dzieci z grupy I oraz jeden chłopiec  grupy VI brało udział w X Przeglądzie Wiersz i Etiudy Logopedycznej w Domy Kultury przy ulicy Dubois.

Dzieci z grupy I ( Maja, Olga, Marysia, Kasia i Adolf)zaprezentowały utwór " Pióra kury" natomiast Kuba z grupy VI wiersz
" Grzybobranie". Mogliśmy podziwiać talenty recytatorskie innych dzieci z przedszkoli i szkół. Na koniec otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy i upominki. Pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola.

1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

Zajęcia otwarte dla nauczycieli – MPPL

25 listopada w grupie II i VII odbyły się zajęcia otwarte dla nauczycieli z przedszkoli będących w Miejskim Programie Profilaktyki Logopedycznej. W grupie II przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach pt. „Czerwony kapturek poznaje leśne zwierzęta”. Natomiast w grupie VII starszaki wzięły udział w zajęciach „Cztery pory roku”. Zajęcia wypadły bardzo dobrze, dzieci wspaniale ćwiczyły aparat mowy. Wszystkie przedszkolaki  na zajęciach były aktywne, wesołe, uważne i chętnie uczestniczyły w wszystkich zadaniach przygotowanych przez panie nauczycielki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Warsztaty logopedyczne w grupie II

12 października w grupie II odbyły się warsztaty logopedyczne prowadzone przez logopedę oraz nauczycielkę. W spotkaniu uczestniczyli rodzice wraz ze swoimi pociechami. Podczas warsztatów  zaprezentowane zostały ćwiczenia rozwijające aparat artykulacyjny oraz ćwiczenia oddechowe. Rodzice mogli razem z dzieckiem wykonywać szereg różnych ćwiczeń. Dzięki temu mogli sprawdzić, czy sami potrafią  wykonać je prawidłowo, by w domu móc kontynuować ćwiczenia razem z dzieckiem.  Na koniec rodzice mogli uzyskać indywidualną poradę logopedy.
Warsztaty przebiegły w bardzo miłej atmosferze. Dziękujemy rodzicom za obecność i poświęcony czas.

1 2 3


Warsztaty logopedyczne w grupie IV

14 grudnia 2016 r. odbyły się kolejne warsztaty logopedyczne dla rodziców i ich dzieci.

W trakcie spotkania rodzice poznali gry i zabawy logopedyczne, które mogą wykonywać razem z dziećmi w domu.

1 2 3 4 5


Ćwiczenia logopedyczne o poranku

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej nauczyciele prowadzą ćwiczenia logopedyczne o pranku. W trakcie zajęć dzieci ćwiczą:

- koordynację słuchowo- ruchową

- słuch fonematyczny

- aparat artykulacyjny

- prawidłowe oddychanie

Przykładowe poranne zabawy logopedyczne w grupie VII:

1 2 3 4

 

Warsztaty logopedyczne w grupie VI

18 stycznia 2017 r. odbyły się kolejne warsztaty logopedyczne dla rodziców i ich dzieci. W trakcie zajęć rodzice dowiedzieli się jak ćwiczyć aparat artykulacyjny, aby prawidłowo wypowiadać następujące głoski: s,z,c,dz; sz, ż, cz, dż oraz r.

1 2 3 4

 

 

 

 


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free domain hosting no ads top celebrities Valid XHTML and CSS.