REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 991995
Rada Rodziców

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej Nr 16 we Wrocławiu

w roku szkolnym 2016/2017

Przedstawiciel

Imię  i nazwisko

Klasa 1a

Michał Głuchowski

Klasa 1b

Sonia Ladra

Klasa 1c

Barbara Sęk

Klasa 1d

Iwona Piotrowska

Klasa 2a

Grzegorz Galik

Klasa 2b

Marcin Surkont

Klasa 2c

Żaklina Domagała

Klasa 2d

Grzegorz Turoń

Klasa 2e

Aleksandra Ossowska

Klasa 2f

Jędrzej Danko

Klasa 2g

Marta Kaszowska

Klasa 2h

Agnieszka Kość

Klasa 3a

Marek Godlewski

Klasa 3b

Agata Pilarczyk

Klasa 3c

Joanna Jaśkiewicz

Klasa 3d

Paweł Lubiak

Klasa 3e

Michał Bulak

Klasa 3f

Radosław Popławski

Klasa 3g

Piotr Rydzewski

Klasa 4a

Bartosz Biel

Klasa 4b

Hanna Grafik- Krzymińska

Klasa 4c

Iwona Piotrowska

Klasa 4d

Ewa Kocjan

Klasa 4e

Ewa Kubień

Klasa 5a

Marian Skutnik

Klasa 5b

Radosław Dąbrowski

Klasa 5c

Izabela Koperska

Klasa 6a

Anna Biel

Klasa 6b

Jolanta Wąs

 

Prezydium Rady Rodziców

 

FUNKCJA

Imię  i nazwisko

Przedstawiciel  klasy

Przewodniczący

Marta Kaszowska

2g

I Wiceprzewodniczący

Agata Pilarczyk

3b

Skarbnik

Piotr Rydzewski

3g

Sekretarz

Jędrzej Danko

2f

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Funkcja

Imię i nazwisko

Przedstawiciel

klasy

Przewodniczący Komisji

Ewa Kocjan

4d

Członek Komisji

Aleksandra Ossowska

2e

Rachunek bankowy Rady Rodziców

Właściciel/Odbiorca:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 16
ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław

nr rachunku: 32 1440 1156 0000 0000 1566 6102

 

SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR16 WE WROCŁAWIU

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Składka na fundusz Rady Rodziców:

W roku szkolnym 2016/2017 składka będzie wynosiła 30zł/rok i będzie płatna jednorazowo w terminie do 10 października 2016r. za każde dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 16 we Wrocławiu.

Skarbnik proszony jest o wpłatę zebranych składek na rachunek bankowy Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 16

ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław

nr rachunku: 32 1440 1156 0000 0000 1566 6102

 

W tytule wpłaty proszę wpisać klasę i liczbę osób, za które płacona jest składka.

UBEZPIECZENIE

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 16 wybrała firmę ubezpieczeniową

na rok szkolny 2016/2017 – AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji S.A.

Wariant ubezpieczenia III, suma ubezpieczenia 24 000 zł

składka roczna 42zł/os.

Numer polisy:  92100395 z dnia 29-08-2016r.

Polisa jest ważna od 01-09-2016r. do 31-08-2017r.

Szkodę zgłaszamy: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

lub kontakt z opiekunem polisy: Ewa Kraka, tel. 880-551-270

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW SP Nr 16 we Wrocławiu
załącznik pdf 02-0WU PZ

 

FOTOGRAFIE

0b.JPGStworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.