REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 282623
Czym zajmuje się pedagog

Pedagog szkolny zajmuje się wspomaganiem: uczniów, rodziców i nauczycieli.

Prowadzi:

- indywidualne rozmowy wspierające,

-pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,

- prowadzi zajęcia w klasach.

Każdy członek społeczności szkolnej - uczeń, nauczyciel i rodzic, może zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości , uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

Pedagog szkolny:

  • Diagnozuje i rozwiązuje konflikty rówieśnicze, wykorzystując w tym celu metody i techniki  dostosowane do  sytuacji.
  • Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu indywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach  edukacyjnych.
  • Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka.
  • Na bieżąco współpracuje z poradniami  psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.
  • Zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły. Informuje o rodzaju pomocy, przyjmuje wnioski o stypendia, zasiłki losowe. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską i Policją (realizując zadania profilaktyki w szkole), Radą Osiedla.
  • Koordynuje sprawy dotyczące bezpieczeństwa .


Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.


 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić !!!

 

 

 

Klasa 0b

0b.JPG

Klasa 0a

0a.JPG

Klasa 1a

1a.JPG

Klasa 1b

1b.JPG

Klasa 1c

1c.JPG

Klasa 1d

1d.JPG

Klasa 1e

1e.jpg

Klasa 2a

2a.JPG

Klasa 2b

2 B poprawione.JPG

Klasa 2c

2c.JPG

Klasa 3a

3a.JPG

Klasa 3b

3b.JPGStworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.