REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1386383
Olimpiada "Olimpus" z HISTORII

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w olimpiadzie z historii, która odbędzie się dnia 23.03.2017r.

I. Zasady ogólne

1. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów od klasy IV- VI szkoły podstawowej.

2. Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkole na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

4. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

5. Szczegółowy zakres materiału dostępny jest na stronie organizatora:  http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/historia

6. Do dnia 15-05-2017 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

  • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
  • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
  • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
  • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

3. Szkoła, z której w olimpiadach łącznie weźmie udział ponad 160 uczestników otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

4. Na zgłoszenia w postaci wypełnionej przez rodzica lub opiekuna zgody oraz wpłatę kwoty w wysokości 9 zł czekamy do dnia 9.02.2017r. Zgłoszenia można składać u nauczyciela historii - Karoliny Stronciwilk

III. Zgoda rodzica:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................  w olimpiadzie przedmiotowej „Olimpus” z języka angielskiego i jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztu udziału w wysokości 9 zł, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna.Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych mojego dziecka, takich jak imię, nazwisko i klasa oraz wyniku na potrzeby organizacji konkursu.

 

................................................................................

data i podpis rodzica

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.