REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1083334
REKRUTACJA

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław
na rok szkolny 2017/2018

 

W związku ze zmianą prawa oświatowego organ prowadzący zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017r. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

W związku w powyższym rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i zasad rekrutacji dostępne będą na stronach: www.edu.wroclaw.pl oraz www.wroclaw.pl oraz w każdym przedszkolu i szkole podstawowej w pierwszej połowie kwietnia 2017 roku.

 

Źródło: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/switcher-public/main.action?group=ksr

 

UWAGA

od 1 września 2017r. przewidywana jest zmiana  rejonizacji w Szkole Podstawowej Nr 16 we Wrocławiu, którą określa  UCHWAŁA NR XXXV/748/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 stycznia 2017 r.w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Źródło: http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwaly_numer.aspx

 

Nowe obwody szkół można sprawdzić pod adresem:

http://geoportal.wroclaw.pl/poi/r/Obwody%20Szk%C3%B3%C5%82%20Podstawowych%20od%201.09.2017?4


0.Obwód Sp16 od 0109.2017

1. Rekrutacja_2017_2018_logowanie_i_sposoby_odzyskiwania_hasla-1

2. Dostęp do elektronicznego systemu rekrutacji na rok szkolny 2017

3. Zasady Naboru - Szkoły Podstawowe

3a Szkoły Podstawowe - Oświadczenie o zamieszkaniu (kryterium nr 1)

3b Szkoły Podstawowe - Oświadczenie woli rezygnacji

3c Szkoły Podstawowe - Oświadczenie o rodzeństwie poniżej 18 roku życia we wspólnym gospodarstwie domowym (kryterium nr 6)

3d Szkoły Podstawowe - Oświadczenie o zamieszkaniu dla obwodu

3e Szkoły Podstawowe - Oświadczenie potwierdzające prawdziwość zawartych danych w dokumentach rekrutacyjnych SP

4. Szkoły Podstawowe - Oświadczenie woli rezygnacji

 


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.