REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1483150
Za nami...

W październiku uczniowie klas V-VI uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Czarodziejskie okno” prowadzone przez  edukatorkę  ze Stowarzyszenia KARAN. Program przeciwdziała uzależnieniu oraz  zagrożeniom związanym z korzystania z Internetu przez młodzież.


Celem programu było:

- dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat strat ponoszonych przez osoby spędzające zbyt dużo czasu przed komputerem

- uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z Internetem

-  omówienie zjawiska cyberprzemocy oraz pokazanie sposobów przeciwdziałania i obrony przed tym zagrożenie

-  kształtowanie postaw troski i dbałości o własne zdrowie

Podczas zajęć warsztatowych nasi uczniowie dowiedzieli się, na jakie niebezpieczeństwa narażeni są w sieci i czym jest cyberprzemoc. Na czym polega mechanizm uzależnienia od Internetu, komputera i gier. Przypomniano wspólnie podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci oraz poinformowano, gdzie mogą szukać pomocy w przypadku, gdy staną się ofiarami cyberprzemocy. W czasie zajęć uczono również uczniów, jak przeciwstawić się namowom i naciskom ze strony innych osób oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo w sieci.

 

Podczas zajęć lekcyjnych:

  • Uczniowie klas IV zapoznali się z krótką historią komputera. Jego budową, nie tylko zewnętrzna ale i wewnętrzną,  która zainteresowała uczniów. Przybliżyli sobie m.in.: pojęcia procesora, pamięci oraz systemu operacyjnego.
  • Uczniowie klas V podobnie jak inni uczniowie po przypomnieniu sobie zasad pracy w pracowni komputerowej rozpoczęli prace z narzędziami graficznymi. Aplikacja do rysowania i projektów wektorowych, Paint oraz Draw pochłaniają naszych uczniów.
  • Uczniowie klas VI natomiast zgłębiają tajniki arkusza kalkulacyjnego Exel, budowania i formatowania tabel.
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.