REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1967413
KONKURS INFORMATYCZNY: WIELKANOCNA KARTKA ŚWIĄTECZNA.

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

 

  • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .......................................................................................................

(imię i nazwisko, klasa) w szkolnym konkursie informatycznym: WIELKANOCNA KARTKA ŚWIĄTECZNA, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).
  • Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………..…………..                                                   .......................................................................

Miejscowość, data                                                                            Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.