REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1965873
IX WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH „JĘZYK i OBRAZ”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Wrocławskim Międzyszkolnym Konkursie Językowym: „Język i obraz”. Jest to konkurs plastyczno-językowy polegający na prezentacji idiomów języka angielskiego, związanych z owocami i warzywami w formie obrazkowej.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych we Wrocławiu.

Cele konkursu: rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych uczniów oraz rozwijanie i prezentowanie uzdolnień poprzez twórczość plastyczno – artystyczną.

Tematyka konkursu: prezentacja idiomów języka angielskiego związanych z owocami i warzywami w formie obrazu.

Warunki udziału w konkursie:

Prace prosimy przynosić do 23.11.2018 do nauczycieli języka angielskiego

Szkoła, biorąca udział w konkursie, wybiera maksymalnie 6 najlepszych prac z jednej lub z każdej kategorii językowej (po 3 z każdej kategorii wiekowej: kl. I-IV i V-VIII)

W ramach konkursu uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę

Wraz z pracami należy przekazać dokładnie i starannie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu).

Każda praca powinna zostać opatrzona etykietą, na której należy podać (drukowanymi literami): prezentowany idiom, nazwisko i imię ucznia, klasę, nazwę szkoły, nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego (wzór w załączniku do regulaminu). Etykietę trzeba umieścić z tyłu pracy.

Forma prac jest dowolna, na płaszczyźnie. Wybór techniki plastycznej należy do uczestników: kredka, pastele, ołówek, akwarela, collage, itp.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w celu poprawnego przebiegu konkursu, zgodnie

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Nyska 66 50- 505 Wrocław. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są na http://sp9.wroclaw.pl/

Przesłanie pracy plastycznej przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż jest on autorem zgłoszonej pracy i przy jej tworzeniu w żaden sposób nie naruszył praw autorskich oraz praw osób trzecich.

W przypadku zgłoszenia roszczeń w sprawie naruszenia praw osób trzecich wszelkie koszty organizatora z nimi związane pokrywa uczestnik konkursu, który te prawa naruszył i tym samym zwolni organizatora z odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu prac zawierających treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10.12.2018r. na stronie internetowej Organizatora.

Informacje dla laureatów zostaną również przekazane drogą mailową na adresy mailowe opiekunów/ szkół.

Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w siedzibie szkoły dnia 14 grudnia 2018r.

Serdecznie zapraszamy

Załącznik do regulaminu

 

Wzór etykiety

 

Prezentowany idiom:

 

 

 

Nazwisko i imię ucznia

 

Klasa

 

Nazwa szkoły

 

Nazwisko i imię opiekuna

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.