REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1697464
Rozpoczynamy starania o przyjęcie do programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO

Nasza szkoła rozpoczęła starania o przyjęcie do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia. Szkoły pracują nad rozpowszechnianiem idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży przyczyniając się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie. Szkoły Stowarzyszone UNESCO są zobowiązane do realizacji podstawowych celów, zapisanych w Akcie Konstytucyjnym UNESCO, planując swoje działania w oparciu o cztery filary edukacji: uczyć się, aby wiedzieć – czyli zdobywać narzędzia rozumienia; uczyć się, żeby działać – mieć świadomość oddziaływania na środowisko i wykorzystywać tę możliwość; uczyć się, aby żyć wspólnie – być aktywnym członkiem grupy, społeczeństwa, umieć współpracować; uczyć się, aby być – rozwijać swoją osobowość, uczyć się osobistej odpowiedzialności. Włączają się również w realizację celów przyjętych przez ONZ w 2015 roku w "Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030", a szczególnie celu 4., jakim jest zapewnienie wszystkim ludziom dobrego poziomu edukacji oraz umożliwienie kształcenia przez całe życie.

W ciągu ostatnich dwóch lat w Szkole Podstawowej nr 16 opracowano i zrealizowano następujące programy autorskie:

 • Program zajęć logopedycznych z elementami Metody Dobrego Startu;
 • Indywidualny program nauki z przedmiotu wychowanie fizyczne;
 • Detsch macht spass;
 • Kreatywność na bazie Odysei Umysłu i Destination Imagination.

Nasi uczniowie wzięli udział w programie edukacyjnym NASA „Sally Ride EarthKAM”.

Zrealizowano 4 europejskie programy eTwinning,

 • SNOPP-SAY NO TO PLASTIC POLLUTION;
 • WELCOME TO EARTH – GOLDEN RECORDS FOR ALIENS;
 • π IS TRAVELLING EUROPE!;
 • Let'S Move!,

podczas których współpracowano ze szkołami w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, USA, na Węgrzech, we Włoszech, w Rumunii, Turcji, Słowacji, Serbii, Hiszpanii, Chorwacji.

Zrealizowaliśmy 4 projekty globalne:

 • GLOBAL POPULATION - w ramach projektu GLOBAL MATH;
 • MEASURING THE EARTH;
 • TALKING KITES AROUND THE WORLD IN THE FOOTSTEPS OF JANUSZ KORCZAK;
 • HOLIDAY CARD EXCHANGE,

w których naszymi partnerami  były szkoły z USA, Lesoto, Meksyku, Australii, Tajwanu, Rosji, Białorusi, Słowenii, Litwy, Rumunii, Ukrainy, Pakistanu, Mołdawii, Słowenii.

Uczniowie naszej szkoły wzięli dwukrotnie udział w międzynarodowym wydarzeniu edukacyjnym „Eksperyment Eratostenesa”, w którym współpracowaliśmy z ponad 30 szkołami z Chorwacji, Austrii, Albanii, Węgier, Serbii i Libii.

Więcej informacji na temat działań podejmowanych przez Szkołę Podstawową nr 16, które są zgodne z celami sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO zamieszczono w poniższym dokumencie, przekazanym Polskiemu Komitetowi do spraw UNESCO:

Dodatkowe informacje o SP16

 

Iwona Kowalik

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.