REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1560964
REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI  w ZSP nr 16

WYPOŻYCZALNIA

1.  Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 16, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16, nauczyciele oraz pracownicy ZSP nr 16.   Przedszkolaki i dzieci z klas „0” wypożyczają książki razem z rodzicami.

2.  Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie trzy książki, w tym jedną z wykazu lektur języka polskiego.

3. Wypożyczoną książkę należy zwrócić w terminie do dwóch tygodni.

4. Książki  trzeba szanować. Wszystkie zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.

5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy odkupić taką samą lub, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, dać inną.

6. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.

7. Nie wolno wynosić z biblioteki żadnych książek bez zgody bibliotekarza.

8. W bibliotece obowiązują zasady kulturalnego zachowania się.

CZYTELNIA

Korzystanie z czytelni

1.      Z czytelni może korzystać każde dziecko uczęszczające do ZSP  nr 16,  pracownicy oraz rodzice dzieci.

  1. 2. Czytelnia szkolna otwarta jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
  2. 3. Dzieci przebywające w czytelni szkolnej pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  3. 5. Przebywający w czytelni szkolnej zobowiązani są do zachowania ciszy.

4.      W czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

Korzystanie ze zbiorów

1.  W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

2.  Z księgozbioru podręcznego i czasopism należy korzystać tylko na miejscu, nie wolno wynosić ich poza czytelnię.

3.  Przed opuszczeniem czytelni czytane książki i czasopisma powinno się odnieść na ustalone miejsca.

Poszanowanie książek

1.  Czytelnik zobowiązany jest do dbania o książki i czasopisma, z których korzysta.

2.  Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesie, zaginać kartek, kreślić itp.), a zauważone uszkodzenia trzeba zgłosić bibliotekarzowi.

3.   Zbiory biblioteki stanowią wspólną własność, którą należy szanować.

4. O wszelkich nieprawidłowościach należy niezwłocznie informować bibliotekarza.
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.