REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1386385
KONKURS KOLĘD W JĘZYKU ANGIELSKIM

KONKURS KOLĘD W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-II oraz III-IV do udziału w szkolnym Konkursie Kolęd w języku angielskim, którego organizatorem jest pani Magdalena Marczak.

REGULAMIN KONKURSU:

I. Cele konkursu:

  • motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poszukiwanie nowych możliwości edukacji,
  • rozwijanie umiejętności językowych,
  • rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek,
  • ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci

II.Termin konkursu: 15 grudnia 2014 r. w zależności od liczby zgłoszeń.

III. Zasady uczestnictwa:

1. Organizator w dniu ogłoszenia konkursu zapoznaje uczniów z regulaminem konkursu. Chętni uczniowie zgłaszają swój udział u organizatora konkursu do dnia 28 listopada 2014 r. Przy zapisie należy podać tytuł kolędy, która zostanie zaprezentowana w konkursie oraz dostarczyć podkład muzyczny do 11 grudnia lub określić czy będzie to występ z akompaniamentem instrumentów muzycznych.

2. Uczestnicy konkursu mogą występować indywidualnie lub zespołowo, przy czym liczba uczestników w grupie nie może przekraczać 5 osób.

3. Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w 2 kategoriach wiekowych: klasy I-II oraz III-IV

4. Uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę w języku angielskim: ♦uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo, ♦ kolęda musi być zaśpiewana z pamięci, ♦ kolędy mogą być wykonywane z podkładem muzycznym z płyt, z akompaniamentem własnym (proszę do 11 grudnia zgłosić zapotrzebowanie na sprzęt lub rekwizyty sceniczne typu: krzesło, pulpit, przewód zasilający, przedłużacz; instrument: pianino ) lub a’capella (sam śpiew bez muzyki), ♦ wykonaniu kolędy powinny towarzyszyć stroje i rekwizyty przybliżające treść i charakter utworu, ♦ kolejność występów jest ustalana przez organizatorów.

5. Jeżeli liczba uczestników z większości klas (solistów i zespołów) przekroczy 12 osób to zostaną przeprowadzone eliminacje wstępne mające na celu wybranie najlepszych wykonawców. Eliminacje te będą miały charakter wewnętrzny i będą odbywały się bez udziału publiczności (tylko jury).

6. Występy oceni jury składające się z nauczycieli języka angielskiego.

IV. Kryteria oceny:

1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu.

2. Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: ♦ muzykalność i warunki głosowe wykonawców (1-10 pkt), ♦ poprawność językową (1-10 pkt) ♦ wartość artystyczną prezentacji: wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą występ tj: stroje, rekwizyty, dekoracje, instrumenty, scenki tematyczne, itp. (1-6 pkt).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Magdalena Marczak


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.