REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1380817
KONKURS „Moja świąteczna choinka”

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 16 we Wrocławiu zaprasza do udziału w IV edycji konkursu:

„Moja świąteczna choinka”

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu , ul. Wietrzna 50

ORGANIZATORZY: Karolina Wyszomirska, Martyna Drzewiecka

TERMIN: Prace należy złożyć do 5. 12. 2014 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 09. 12. 2014r.

CELE KONKURSU:

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej uczniów,

• kształcenie sprawności manualnej,

• wzbogacanie i rozszerzanie doświadczeń w zakresie warsztatu plastycznego,

• pobudzanie wyobraźni,

• promowanie dorobku uczniów poprzez wystawę prac.

REGULAMIN:

1. Udział w konkursie biorą uczniowie klas 1-3 uczęszczający do świetlicy szkolnej.

2. Uczniowie wykonują prace konkursowe indywidualnie pod opieką wychowawców świetlicy.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

4. Zadaniem uczestników jest wykonanie rysunku lub pracy przestrzennej związanej z tematem

konkursu.

5. Każda praca powinna być opisana za pomocą drukowanej metryczki zawierającej: imię i nazwisko

autora, klasę, imię i nazwisko opiekuna, numer szkoły.

6. Prace uczniów będą oceniane w 2 kategoriach: I kategoria to prace plastyczne płaskie,

II kategoria to prace plastyczne przestrzenne.

7. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów, do której zaproszeni zostaną:

wicedyrektor SP nr 16, kierownik świetlicy i przedstawiciel Rady Rodziców SP nr 16.

8. Organizatorzy przewidują nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach oraz

nagrodę publiczności.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 9.12.2014 r. Wyniki konkursu zostaną

opublikowane na stronie internetowej ZSP nr 16 po 10.12.2014 r.

10. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w dniach 05-21.12.2014 r.

w holu szkoły.

11. Wszystkie prace plastyczne przechodzą na własność organizatorów.

 

ZAPRASZAMY!

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.