REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1440532
RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY „SYRENKA WARSZAWSKA”

1.Konkurs trwa od 20.04.2015 r. – do 1.05.2015 r., co oznacza, że w tym terminie uczestnicy mogą dostarczać prace konkursowe.

2.Aby wziąć udział w konkursie, należy:

- wykonać pracę: forma płaska, format A3; technika dowolna

- załączyć do niej metryczkę, w której znajdzie się: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica, grupa świetlicowa/klasa dziecka oraz zgoda o treści: „Wyrażam zgodę̨ na publikację wizerunku zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”- dostarczyć ją do wychowawców świetlicy szkolnej lub do pań: p. Małgorzaty Sanigórskiej, p. Aleksandry Chmiel.

3.Prace zostaną ocenione w jednej kategorii wiekowej- szkoła.
Oceny dokona jury, w skład którego wchodzą:

- Pani Barbara Bierońska - bibliotekarz

- Pani Małgorzata Sanigórska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

- Pani Aleksandra Chmiel – kierownik świetlicy szkolnej

- Pani Anna Ziober – wychowawca świetlicy szkolnej

4.Celem konkursu jest:

- doskonalenie sprawności manualnej dziecka

- nabywanie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej

- poznanie różnych metod i form plastycznych

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości

- zachęcenie rodzin do spędzania czasu razem i wspólnego działania.

5. Wszystkie otrzymane prace na konkurs nie będą zwracane autorom – zostaną wykorzystane jako dekoracja szkoły w roku szkolnym 2014/2015, w ramach trwania TYGODNIA pod hasłem – „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”. Wystawę będzie można oglądać w terminie 4 – 8.05.2015 r.

6. Wszystkie nagrodzone prace zostaną sfotografowane i zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

7. Uczestnik, w przypadku otrzymania nagrody, wyraża zgodę na zamieszczenie imienia
i nazwiska oraz zdjęcia pracy na stronie internetowej szkoły podstawowej nr 16.

8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 8.05.2015 r.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.