REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1440452
Niezbędny zakres materiału do zdania egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ

Niezbędny zakres materiału do zdania egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ

Szanowni Państwo,

Publikuję tu kopię zagadnień, które uczniowie otrzymali ode mnie. Kończymy już omawianie  materiału; pozostało nam omówienie pierwszeństwa na skrzyżowaniach oraz zachowania w miejscu wypadku.

 1. Zasady poruszania się pieszych i rowerzystów po drodze.
 2. Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem czyli kolejność przestrzegania (co najważniejsze, co następne,….).
 3. Zasady poruszania się w grupie po chodniku jako pieszy i jezdni jako rowerzysta.
 4. Pieszy i rowerzysta widoczni na drodze.
 5. Elementy drogi. Rodzaje dróg.
 6. Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku – 3 sytuacje.
 7. Znaki dawane przez osobę kierującą ruchem.
 8. Zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i tramwajowych.
 9. Oznakowanie przejazdów kolejowych.

10. Budowa i obowiązkowe wyposażenie roweru.

11. Drogi rowerowe, przejazdy dla rowerzystów i zasady panujące na nich.

12. Przygotowanie roweru do jazdy.

13. Znaki poziome: malowane na jezdni – co oznaczają, jak ich przestrzegać.

14. Rodzaje znaków pionowych: nakazu, zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunki i miejscowości oraz tabliczki uzupełniające. Jakie mają zadanie? Jak się zachować, gdy są na naszej drodze?

15. Manewry na drodze: rodzaje, sposób wykonywania, kiedy nie wolno wykonywać manewru (np. kiedy nie wolno zawracać, wyprzedzać,..).

16. Rodzaje skrzyżowań i pierwszeństwo na różnych skrzyżowaniach.

17. Krzyżówki – określanie kolejności przejazdu na skrzyżowaniach.

18. Co to jest pojazd uprzywilejowany? Jak się zachować, gdy jedzie?

19. Jak zachować się czasie wypadku? Doraźna pomoc poszkodowanemu.

20. Jak wzywamy pomoc? Telefony alarmowe oraz informacje, jakie należy przekazać, wzywając pomocy.

 

Zagadnienia dodatkowe, ale też ważne dla bezpieczeństwa:

 • stan techniczny roweru i jego widoczność na drodze warunkiem bezpiecznej jazdy;
 • technika kierowania rowerem;
 • warunki panowania nad rowerem (hamowanie + od czego zależy droga hamowania pojazdów, utrzymanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, stan nawierzchni itd.);
 • znaczenie używania kasków ochronnych, odpowiedniego ubrania i elementów odblaskowych;
 • oznakowania dróg, w tym przeznaczonych dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejazdów rowerowych;
 • zasady poruszania się rowerzysty na drogach wewnętrznych i w strefie zamieszkania; czego nie wolno rowerzyście
 • prawidłowe zachowania rowerzystów wobec pieszych;
 • poruszanie się rowerem po drogach publicznych bez wydzielonych miejsc dla rowerów;
 • postępowanie rowerzysty wobec pojazdów uprzywilejowanych w ruchu;
 • postępowanie rowerzysty przy dojeżdżaniu do przystanków komunikacji publicznej;
 • różne zagrożenia dla rowerzystów, takie jak np.: nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez innych uczestników ruchu, ruszające autobusy i samochody, których kierowcy nie zawsze włączają kierunkowskazy czy bez upewniania się otwierają drzwi od strony jezdni, niekorzystne warunki atmosferyczne i drogowe itp.
 • Zasada ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg i zasada szczególnej ostrożności.

 

Pierwsza pomoc:

 • wyposażenie apteczki i udzielanie pierwszej pomocy w drobnych urazach;
 • czynności konieczne do wykonania na miejscu wypadku; zabezpieczenie miejsca wypadku;
 • postępowanie wobec osób przytomnych oraz nieprzytomnych;
 • opatrywanie ran przy skaleczeniach;
 • postępowanie w sytuacji ukąszeniach, zwichnięcia lub złamania;

 

Serdecznie pozdrawiam!

Sławomira Anna Jąkalska

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.