REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1483167
Archiwum rok szkolny 2014/2015
ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

30 kwietnia w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja przygotowana przez uczniów klasy 4b. Wszystkie dzieci aktywnie włączyły się do śpiewania pieśni patriotycznych, których słowa wyświetlane były na ekranie umieszczonym obok sceny. Wagę uroczystości nasi uczniowie po raz kolejny podkreślili odświętnym strojem oraz dodatkami w barwach narodowych.

Po uroczystości członkowie Samorządu Uczniowskiego udali się przed wejście główne szkoły w celu wyeksponowania Flagi Polskiej na maszcie.

1 2 3 4 5 6

 
Niezbędny zakres materiału do zdania egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ

Niezbędny zakres materiału do zdania egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ

Szanowni Państwo,

Publikuję tu kopię zagadnień, które uczniowie otrzymali ode mnie. Kończymy już omawianie  materiału; pozostało nam omówienie pierwszeństwa na skrzyżowaniach oraz zachowania w miejscu wypadku.

 1. Zasady poruszania się pieszych i rowerzystów po drodze.
 2. Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem czyli kolejność przestrzegania (co najważniejsze, co następne,….).
 3. Zasady poruszania się w grupie po chodniku jako pieszy i jezdni jako rowerzysta.
 4. Pieszy i rowerzysta widoczni na drodze.
 5. Elementy drogi. Rodzaje dróg.
 6. Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku – 3 sytuacje.
 7. Znaki dawane przez osobę kierującą ruchem.
 8. Zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i tramwajowych.
 9. Oznakowanie przejazdów kolejowych.

10. Budowa i obowiązkowe wyposażenie roweru.

11. Drogi rowerowe, przejazdy dla rowerzystów i zasady panujące na nich.

12. Przygotowanie roweru do jazdy.

13. Znaki poziome: malowane na jezdni – co oznaczają, jak ich przestrzegać.

14. Rodzaje znaków pionowych: nakazu, zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunki i miejscowości oraz tabliczki uzupełniające. Jakie mają zadanie? Jak się zachować, gdy są na naszej drodze?

15. Manewry na drodze: rodzaje, sposób wykonywania, kiedy nie wolno wykonywać manewru (np. kiedy nie wolno zawracać, wyprzedzać,..).

16. Rodzaje skrzyżowań i pierwszeństwo na różnych skrzyżowaniach.

17. Krzyżówki – określanie kolejności przejazdu na skrzyżowaniach.

18. Co to jest pojazd uprzywilejowany? Jak się zachować, gdy jedzie?

19. Jak zachować się czasie wypadku? Doraźna pomoc poszkodowanemu.

20. Jak wzywamy pomoc? Telefony alarmowe oraz informacje, jakie należy przekazać, wzywając pomocy.

 

Zagadnienia dodatkowe, ale też ważne dla bezpieczeństwa:

 • stan techniczny roweru i jego widoczność na drodze warunkiem bezpiecznej jazdy;
 • technika kierowania rowerem;
 • warunki panowania nad rowerem (hamowanie + od czego zależy droga hamowania pojazdów, utrzymanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, stan nawierzchni itd.);
 • znaczenie używania kasków ochronnych, odpowiedniego ubrania i elementów odblaskowych;
 • oznakowania dróg, w tym przeznaczonych dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejazdów rowerowych;
 • zasady poruszania się rowerzysty na drogach wewnętrznych i w strefie zamieszkania; czego nie wolno rowerzyście
 • prawidłowe zachowania rowerzystów wobec pieszych;
 • poruszanie się rowerem po drogach publicznych bez wydzielonych miejsc dla rowerów;
 • postępowanie rowerzysty wobec pojazdów uprzywilejowanych w ruchu;
 • postępowanie rowerzysty przy dojeżdżaniu do przystanków komunikacji publicznej;
 • różne zagrożenia dla rowerzystów, takie jak np.: nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez innych uczestników ruchu, ruszające autobusy i samochody, których kierowcy nie zawsze włączają kierunkowskazy czy bez upewniania się otwierają drzwi od strony jezdni, niekorzystne warunki atmosferyczne i drogowe itp.
 • Zasada ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg i zasada szczególnej ostrożności.

 

Pierwsza pomoc:

 • wyposażenie apteczki i udzielanie pierwszej pomocy w drobnych urazach;
 • czynności konieczne do wykonania na miejscu wypadku; zabezpieczenie miejsca wypadku;
 • postępowanie wobec osób przytomnych oraz nieprzytomnych;
 • opatrywanie ran przy skaleczeniach;
 • postępowanie w sytuacji ukąszeniach, zwichnięcia lub złamania;

 

Serdecznie pozdrawiam!

Sławomira Anna Jąkalska

 
Szkolny konkurs „Wiedzy o krajach anglojęzycznych”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-IV do udziału w szkolnym konkursie

„Wiedzy o krajach anglojęzycznych”,

którego organizatorem jest pani Aleksandra Kaźmierska.

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

I. Cele konkursu:

 

 • poszerzanie wiedzy nt. krajów anglojęzycznych (ich kultury, geografii, ustroju itp.)
 • zachęcanie uczniów do brania udziału w przedsięwzięciach szkolnych
 • doskonalenie kreatywnego myślenia oraz umiejętności plastycznych

 

II. Termin składania prac do konkursu: 5 maja 2015r. (wtorek)

 

III. Zasady uczestnictwa:

 

 • Chętni uczniowie zgłaszają swoje prace do nauczycieli języka angielskiego do dnia 5 maja 2015r. (wtorek). Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, wraz z zaznaczeniem klasy.
 • Udział w konkursie jest indywidualny.
 • Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-II i III-IV).
 • Praca na konkurs może być wykonana w języku angielskim dowolną techniką na kartce/brystolu/kartonie/szarym papierze o maksymalnym formacie A3 w postaci plakatu, mapy, słowniczka, gry, informatora itp.

Np.: mapa kraju anglojęzycznego z miejscami, które warto odwiedzić lub „wycinek” z informatora turystycznego nt. wybranego kraju. Interpretacja dowolna!

 

IV. Kryteria oceny:

Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Jury, w skład którego wejdą nauczyciele języka angielskiego: pani Anna Wasiak, pani Magdalena Marczak, pani Aleksandra Kaźmierska.

 

Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność merytoryczną, estetykę wykonania pracy, pomysłowość i inwencję twórczą.

 

Lista laureatów zostanie wywieszona w holu szkoły.

Nagrody oraz dyplomy zostaną rozdane zwycięzcom na lekcjach języka angielskiego.

 

Serdecznie zapraszam!

Aleksandra Kaźmierska

 
RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY „SYRENKA WARSZAWSKA”

1.Konkurs trwa od 20.04.2015 r. – do 1.05.2015 r., co oznacza, że w tym terminie uczestnicy mogą dostarczać prace konkursowe.

2.Aby wziąć udział w konkursie, należy:

- wykonać pracę: forma płaska, format A3; technika dowolna

- załączyć do niej metryczkę, w której znajdzie się: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica, grupa świetlicowa/klasa dziecka oraz zgoda o treści: „Wyrażam zgodę̨ na publikację wizerunku zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”- dostarczyć ją do wychowawców świetlicy szkolnej lub do pań: p. Małgorzaty Sanigórskiej, p. Aleksandry Chmiel.

3.Prace zostaną ocenione w jednej kategorii wiekowej- szkoła.
Oceny dokona jury, w skład którego wchodzą:

- Pani Barbara Bierońska - bibliotekarz

- Pani Małgorzata Sanigórska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

- Pani Aleksandra Chmiel – kierownik świetlicy szkolnej

- Pani Anna Ziober – wychowawca świetlicy szkolnej

4.Celem konkursu jest:

- doskonalenie sprawności manualnej dziecka

- nabywanie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej

- poznanie różnych metod i form plastycznych

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości

- zachęcenie rodzin do spędzania czasu razem i wspólnego działania.

5. Wszystkie otrzymane prace na konkurs nie będą zwracane autorom – zostaną wykorzystane jako dekoracja szkoły w roku szkolnym 2014/2015, w ramach trwania TYGODNIA pod hasłem – „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”. Wystawę będzie można oglądać w terminie 4 – 8.05.2015 r.

6. Wszystkie nagrodzone prace zostaną sfotografowane i zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

7. Uczestnik, w przypadku otrzymania nagrody, wyraża zgodę na zamieszczenie imienia
i nazwiska oraz zdjęcia pracy na stronie internetowej szkoły podstawowej nr 16.

8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 8.05.2015 r.

 
MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS RECYTATORSKI „NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE”

Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu zaprasza uczniów klas I – III do udziału
w międzyświetlicowym konkursie recytatorskim
„Najpiękniejsze Polskie wiersze”

 1. 1. Nazwa konkursu:

„Najpiękniejsze Polskie wiersze”

2. Organizatorem konkursu jest

Szkoła Podstawowa nr 16

Ul. Wietrzna 50

53 – 024 Wrocław

3. Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności recytatorskich

- zainteresowanie uczniów poezją

- zachęcanie do występów na scenie

- prezentacja umiejętności uczniów

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

- wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności

4. Zasady uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III

- każda szkoła może zgłosić swoją reprezentację liczącą nie więcej niż 3 uczniów (wyłonionych drogą eliminacji wewnątrzszkolnych)

- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego

- zgłoszenia do konkursu należy kierować do dnia 30.04.2015 roku (załącznik 1) na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs: Najpiękniejsze Polskie wiersze” lub drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Przebieg konkursu:

Przebieg konkursu jest dwustopniowy:

a) I etap: eliminacje wewnątrzszkolne

b) II etap: finał – Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu

 

6. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.

Kryteria oceny:

• temp

• intonacja

• interpretacja tekstu poetyckiego

• znajomość tekstu - dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie

• opracowanie głosowe

• ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)

• styl, barwa, rytm

• czytelny tekst

Decyzja jury jest ostateczna.

7. Nagrody dla laureatów:

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Pozostałym uczestnikom konkursu oraz opiekunom zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.

8. Termin i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się 8.05.2015. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 16 we Wrocławiu; ul. Wietrzna 50

 

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWAW KONKURSIE „Najpiękniejsze polskie wiersze i piosenki”

1. Nazwa szkoły:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Adres szkoły:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Imię i nazwisko opiekuna:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Klasa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Data:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

6. Informacje ważne dla organizatora konkursu: (uzupełnij)

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Tytuł wybranego wiersza

Imię i nazwisko autora wiersza

Imię i nazwisko opiekuna

 
Mecze matematyczne czwartaków

14 kwietnia 2015 roku trzyosobowa drużyna składająca się z uczniów klas czwartych: Zofii Biel, Mateusza Ciechowicza i Bartłomieja Kozana wzięła udział w Meczach Matematycznych Czwartaków organizowanych przez SP nr 30.

Celem konkursu było:

 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
 • Uczenie zasad fair play.
 • Doskonalenia umiejętności pracy w grupie.
 • Wdrażanie do samodoskonalenia.

Po zaciętej rywalizacji wśród szesnastu szkół, nasi uczniowie zdobyli VI miejsce.

Urszula Jędrzejak

 

 
Pisanka Wielkanocna

Pisanka wielkanocna wykonana w Edytorze Grafiki przez uczennicę klasy I naszej szkoły – Alicję Zerych została wyróżniona w Konkursie Grafiki Komputerowej – „PISANKA WIELKANOCNA”.
W konkursie brało udział 80 placówek oświatowych i nadesłano ok. 900 prac. Przewodniczący jury – artysta grafik Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu wybrał 18 najpiękniejszych prac.

Dyplomy i nagrody ufundowane przez Wydział Edukacji zostały wręczone na uroczystym wernisażu 
14 kwietnia 2015 r., w którym Ala uczestniczyła. Poniżej znajduję się zdjęcia z wernisażu.

 

GRATULUJEMY WYGRANEJ!


 
Konkurs na prezentację multimedialną „Luty mrozem maluje, zwierzak mnie potrzebuje”

W ostatnim dniu marca zostały ogłoszone wyniki VII Międzyszkolnego Multimedialnego Konkursu Ekologicznego pt.:„Luty mrozem maluje, zwierzak mnie potrzebuje". Z przyjemnością pragnę poinformować, że II miejsce zajęła uczennica naszej szkoły – Zofia Biel. Celem konkursu było:

informowanie jak można pomóc zwierzętom (np. opieka, schroniska, ZOO, rezerwaty, programy, itp);
przekonanie innych, że warto ratować zwierzęta nie tylko zagrożone wyginięciem i że każdy z nas może pomóc zwierzętom, tylko w różny sposób;

zaciekawienie tematem;
ukazanie możliwości techniki komputerowej;
promocja młodych talentów;
doskonalenie warsztatu pracy;
wykorzystanie własnej wiedzy, wyobraźni i oryginalności pomysłów;

rozwijanie zainteresowań informatyką.

Serdecznie gratulujemy wygranej!


Urszula Jędrzejak 
Wietrzny krasnal - konkurs

 
I MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI

DNIA 21 MARCA W SOBOTĘ ODBYŁ SIĘ W NASZEJ SZKOLE I MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI. GOŚCILIŚMY DRUŻYNY UKS KORONA PRZYLEP / ZIELONA GÓRA I ZAWODNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61 Z WROCŁAWIA. W TURNIEJU SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAPREZENTOWAŁO PONAD 130 MŁODYCH ADEPTÓW KOSZYKÓWKI. W MŁODSZEJ GRUPIE KLAS II CHŁOPCÓW ZAWODNICY Z NASZEJ SZKOŁY NIE DALI SZANSY ZDOBYĆ PRZECIWNIKOWI NAWET JEDNEGO KOSZA, WYGRYWAJĄC KAŻDY MECZ DO ZERA! RÓWNIE DOBRZE SPISAŁY SIĘ DZIEWCZYNKI KLAS II- III JEDEN MECZ REMISUJĄC, DRUGI PRZEGRYWAJĄC ZALEDWIE JEDNYM KOSZEM. W STARSZEJ GRUPIE KLAS III-IV UKS KORONA PRZYLEP ZWYCIĘŻYŁ ZARÓWNO WŚRÓD DZIEWCZYNEK JAK I CHŁOPCÓW. W ZAWODACH ZAPREZENTOWALI SIĘ RÓWNIEŻ NAJMŁODSI CHŁOPCY Z KLAS I, KTÓRZY BARDZO AKTYWNIE UCZESTNICZĄ W ZAJĘCIACH BASKETMANII W NASZEJ SZKOLE. ROZEGRALI WEWNĘTRZY TURNIEJ, GDZIE ZOSTALI PODZIELENI NA 3 ZESPOŁY SKŁADAJĄCE SIĘ Z 10 ZAWODNIKÓW.  WSZYSCY ZAWODNICY OTRZYMALI PAMIĄTKOWE DYPLOMY I ZOSTALI WYRÓŻNIENI MEDALAMI O TYM SAMYM ZŁOTYM KOLORZE. GŁÓWNYM ZAŁÓŻENIEM TURNIEJU BYŁA DOBRA ZABAWA, KTÓRA TOWARZYSZYŁA WSZYSTKIM DO ZAKOŃCZENIA IMPREZY SPORTOWEJ. SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW ZA POMOC I WSPÓŁPRACĘ PRZY ORGANIZACJI TURNIEJU.

Katarzyna Krychowska, Dawid Mikoś

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 
Konkurs grafiki komputerowej „PISANKA WIELKANOCNA”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie grafiki komputerowej „ PISANKA WIELKANOCNA”. Konkurs organizowany jest przez Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Wrocławiu przy współpracy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Stowarzyszenia PROGRESSIO. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej oraz tradycji chrześcijańskich, wypływających ze źródła Wielkiej Nocy, kształcenie wrażliwości estetycznej, wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów. Poniżej przedstawiam prace konkursowe.

Urszula Jędrzejak

1 2 3 4 5 6 7
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 12


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.