REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1440462
Archiwum rok szkolny 2014/2015
Tak było – Dzień Otwarty SP16

Dzień Otwarty w naszej szkole to już tradycja. W tym roku w sobotę 7 marca zaprosiliśmy w nasze szkolne progi przyszłych uczniów i ich rodziców. Dla naszych gości przygotowaliśmy wiele atrakcji wybranych na ten dzień przez naszych nauczycieli m.in.: występy artystyczne, zabawy sportowe, warsztaty ekologiczne. Zaprosiliśmy do zwiedzania naszej szkoły i skorzystania ze spotkania z wychowawcami i specjalistami pracującymi w szkole. Wielką atrakcją okazała się nasza kawiarenka prowadzona przez rodziców oraz licytacja tortu za 1zł. Było nam miło zaprezentować naszą placówkę wierząc, że goście wyszli z naszej szkoły z miłymi wrażeniami.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
X Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination

W zeszły weekend (7.-8.03.15 r.) we Wrocławiu odbyła się X Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination - Oczyma Wyobraźni.

Mottem programu są słowa: „Patrz tam gdzie inni patrzą i zobacz to, czego inni zobaczyć nie potrafią”.

DI jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowanym na kreatywne rozwiązywanie problemów.

Działa w 42 krajach, na sześciu kontynentach, 48 stanach Ameryki Północnej oraz w Kanadyjskich prowincjach.

Daje możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni. Jest też ekscytującą przygodą dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i talenty.

DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas rozwiązywania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy  i pracy zespołu.

Naszą placówkę w tym niezwykłym projekcie reprezentowała drużyna "Szybkich Piorunów", składająca się z uczniów klas pierwszych. Udział w Olimpiadzie był finałem treningów kreatywności prowadzonych od początku roku szkolnego. Drużyna w składzie: Dębska Julia (1e), Garczyński Igor (1d), Gryglewicz Noemi (1e), Kępa Ryszard (1e), Leszczyński Leon (1d), Maślany Julia (1d) oraz Sawicz Łukasz (1d) przygotowała wyzwanie "Strach się bać".

Zadanie polegało na stworzeniu 8-minutowej baśni w oparciu o wyśrubowane kryteria przygotowane przez Ekspertów DI.

Dzieci wzięły także udział w wyzwaniu z Drużyną Bliźniaczą z Brzegu, które relacjonowała TVP Wrocław  (relacja w TVP Wrocław: http://wroclaw.tvp.pl/19157745/ ) oraz w "Wyzwaniu na już". Dwa dni kreatywnych zmagań przyniosły wiele wrażeń, nowych doświadczeń i znajomości! Drużyna ochoczo zapowiedziała swój udział na kolejnej Olimpiadzie https://www.youtube.com/watch?v=Qqtl3P8pYkA

"Szybkie pioruny" zdobyły dla szkoły tytuł „Szkoła  innowacji i Kreatywności”.

Zarówno dzieci jak i Rodzice wykazali się wielkim zaangażowaniem
w przygotowania do wyzwania.

Dziękujemy Wam Kochani!

Trenerki  DI "Szybkich Piorunów"

Małgorzata Sanigórska

Małgorzata Kamińska

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

 
ZIMOWA SPARTAKIADA KLAS I – IV JUŻ ZA NAMI.

ZIMOWA SPARTAKIADA KLAS I – IV JUŻ ZA NAMI.

9 LUTEGO UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY UCZESTNICZYLI W WIELU CIEKAWYCH KONKURENCJACH SPORTOWYCH, GDZIE MOGLI SPRAWDZIĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ POZNAĆ MOŻLIWOŚCI KOLEGÓW I KOLEŻANEK Z INNYCH KLAS. GŁÓWNYM CELEM SPARTAKIADY BYŁA DOBRA ZABAWA ORAZ POZNANIE I PRZESTRZEGANIE ZASAD GRY „FAIR PLAY”.

„TOCZENIE KULI ŚNIEGOWEJ”, „WYŚCIGI RYDWANÓW”, „GĄSIENICA” TO KONKURENCJE, W KTÓRYCH BRALI UDZIAŁ NASI UCZNIOWIE.

NIE ZABRAKŁO TEŻ ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW KLAS. RZUT FRISBEE NA BRAMKĘ DOSTARCZYŁ WIELU EMOCJI, A DZIECI DZIELNIE WSPIERAŁY SWOICH OPIEKUNÓW KIBICUJĄC IM Z CAŁYCH SIŁ. ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ I JUŻ ZAPOWIADAMY DOBRĄ ZABAWĘ PODCZAS LETNIEJ SPARTAKIADY!

POZDRAWIAMY: NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

1 2 3 4 5 6

 
„Mój kolega z Azji”

Regulamin konkursu plastycznego pt . Mój kolega z Azji

 

1. Konkurs trwa od 02.03.2015 r. do 09.03.2015r., co oznacza, że w tym terminie uczestnicy mogą dostarczać prace konkursowe.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką postaci dziewczynki lub chłopca w stroju narodowym kraju, z którego pochodzi (kraje Azji np. Chiny, Japonia, Korea). Format pracy A-4.

- technika dowolna (kredki, akwarele, flamastry, wyklejanka, itp.)

-  pracę należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko oraz klasa autora i wiek)

- pracę należy dostarczyć ją do nauczycieli religii klas pierwszych– p. Marty Kawy lub ks. Patryka Olejnika

-Prace wykonane pastelami olejnymi powinny być zabezpieczone przed rozmazywaniem się.

4. Prace zostaną ocenione w jednej kategorii wiekowej – klasy pierwsze. 
Oceny dokona jury, w skład którego wchodzą:

- Pani Marta Kawa – nauczycielka religii

- Ks. Patryk Olejnik - nauczyciel religii

- Ks. Maciej Pałeczny – nauczyciel religii

6.Celem konkursu jest:

-popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

-promowanie twórczości artystycznej dzieci

-poznawanie krajów misyjnych- kultura, tradycja, historia, geografia

-rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych

7. Wszystkie otrzymane prace na konkurs nie będą zwracane autorom – mogą zostać wykorzystane jako dekoracja holu szkoły w roku szkolnym 2014/2015

8. Trzy najlepsze prace wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.

9. Ogłoszenie wyników nastąpi 20.03.2015 r.

Organizator

Marta Kawa

 
DZIEŃ OTWARTY

 
XV MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI „SPOTKANIE Z WIERSZEM”

24 lutego w  naszej szkole po raz trzeci odbył się etap dzielnicowy XV Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie z wierszem”. Uczestnikami byli uczniowie klas 1 - 3 z wrocławskich szkół. Gościliśmy uczniów z 8 szkół wraz z ich nauczycielami i rodzicami.

W szranki stanęło 19 uczniów. Zostali oni wyłonieni w drodze konkursu w swoich szkołach i jako zwycięzcy - etapu szkolnego, reprezentowali swoją placówkę
w etapie dzielnicowym. Wszyscy uczestnicy wykazali się świetną znajomością wierszy polskich poetów oraz ich interpretacją.  Po obradach jury w składzie: przewodnicząca - doradca metodyczny WCDN Pani Izabela Przepiórkiewicz, członkowie: Pani Ewa Zakowana - kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej mieszczącej się przy ul. Powstańców Śląskich, Pani Małgorzata Mazur - dyrektor SP nr 16, wyróżniło 3 uczestników, którzy przechodzą do finału. Są to: uczennica ze SP nr 80, uczeń ze SP nr 25 oraz uczennica ze SP nr 16.

Uczestnikom i przybyłym gościom umiliły czas niesamowite występy grup tanecznych prowadzonych przez panią Renatę Dorobę.

Serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, a także rodzicom naszych uczniów za pomoc w realizacji konkursu, a zwycięzcom konkursu serdecznie gratuluje!

Koordynator

Anna Wasiak

01 02 03 04 05 06 07 08
 
ZAPRASZAMY!

 
Bezpieczny Internet

BEZPIECZNY INTERNET

W ramach kampanii edukacyjnej „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”, Fundacja dla Kultury uruchomiła bezpłatną platformę e-learningową pod nazwą „Akademia Bezpiecznego Internetu”, dzięki której nauczyciele i wychowawcy a także rodzice dzieci w wieku 6-12 lat mogą skorzystać z cyklu szkoleń poszerzających, systematyzujących i utrwalających wiadomości m.in. w zakresie:
- dobrodziejstw i zagrożeń internetowych,
- uzależnień od gier komputerowych,
- możliwości monitorowania dostępu do Internetu w komputerze, telefonie, tablecie,
- wpajania zasad korzystania z cyberprzestrzeni.
Autorzy projektu skorzystali z wiedzy i doświadczeń specjalistów w zakresie „nowych mediów”.
Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Aby skorzystać ze szkolenia, wystarczy zalogować się na platformie, która znajduje się na stronie organizatora: www.ambasadorzy.kulturaonline.pl/szkolenia

ZAPRASZAMY! 
Ogólnopolska olimpiada Olimpusek z języka angielskiego dla klas I-III; Ogólnopolska olimpiada Olimpus z języka angielskiego dla klas IV-VI

Olimpusek ogólnopolska olimpiada z języka angielskiego dla klas I-III


Olimpusek z języka angielskiego. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzone 10-04-2015 r.


Zasady ogólne:


1. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego przeznaczona jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej od klasy I do III.

2. Olimpiada zostanie przeprowadzona w Państwa szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w olimpiadzie, do Państwa szkół zostaną przesłane materiały konkursowe.

5. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.

6. Olimpiady zawierają zestawy 21 zadań konkursowych o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.

7. Olimpiada odbędzie się:

  • 10-04-2015 r. - OLIMPUSEK z języka angielskiego

8. Czas trwania olimpiady to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Godzina rozpoczęcia olimpiady nie jest narzucona przez organizatora i decyduje o niej nauczyciel organizujący olimpiadę.

9. Po przeprowadzeniu olimpiady wypełnione sprawdziany należy przesłać listem poleconym do siedziby firmy Olimpus, gdzie zostaną sprawdzone.

10. Do dnia 01-06-2015 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.


Zgłoszenie szkoły:

 

Do olimpiad OLIMPUSEK i OLIMPUSEK z języka angielskiego szkołę należy zgłosić do 06-03-2015 r.

Opłaty:

 

Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe na rzecz Komitetu Rodzicielskiego w wysokości 9,00 zł

Zakres materiału:

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli najmłodszym uczniom wykazać się znajomością podstawowego słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń. Twórcy olimpiady zadbali o to, aby formuła ich była dla dzieci ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego.

http://www.olimpus.edu.pl/olimpusek-sesja-wiosenna/zakres-olimpusek-sesja-wiosenna

Więcej informacji pod adresem:

http://www.olimpus.edu.pl/olimpusek-sesja-wiosenna

Chętnych proszę o zgłoszenia wraz z wpłatą 9 zł do 2.03.2015 r. do szkolnego koordynatora konkursu: Magdaleny Marczak.

Zachęcam do udziału w olimpiadzie: Magdalena Marczak


Olimpus ogólnopolska olimpiada z języka angielskiego klasy IV-VI

I. Zasady ogólne

1. Olimpiady przeznaczone są dla uczniów od klasy IV -VI szkoły podstawowej

2. Olimpiady zostaną przeprowadzone w Państwa szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa. Karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi, zostaną przesłane do zgłoszonej szkoły do dnia 20-03-2015 r.

3. Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

4. Harmonogram olimpiad jest następujący:

  • 25-03-2015 r. - język angielski;

5. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

 

6. Olimpus pragnie promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i posiadających wszechstronną wiedzę. Każdy uczestnik konkursu Olimpus, który zdobędzie łącznie co najmniej 1000 (szkoła podstawowa) albo 1500 punktów (gimnazjum) ze wszystkich przedmiotów, w których brał udział, otrzyma specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu „Omnibusa” i atrakcyjną nagrodę książkową.

 

II. Zgłoszenie szkoły

1. Uczestnictwo szkoły w poszczególnych olimpiadach należy zgłosić: do 03-03-2015 r. - olimpiada z języka angielskiego i niemieckiego;

2. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca na Komitet Rodzicielski wpisowe w wysokości 9,00 zł (firma Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT).

/Każda olimpiada z poszczególnych przedmiotów rozliczana jest oddzielnie./

3. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w kilku olimpiadach, ponosi opłatę za każdą z nich. Otrzymuje zarazem za uczestnictwo w każdej olimpiadzie dyplom i/lub nagrodę.

4. Nauczyciel ma możliwość odbicia dodatkowych kart pytań dla uczestników, którzy zgłosili się do olimpiady w ostatniej chwili.Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi.

5. Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

6. Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiad jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej olimpiady przedmiotowej.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w olimpiadach przedmiotowych. Testy archiwalne z poszczególnych przedmiotów znajdą Państwo w Archiwum testów.

 

Zakres materiału:

http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-angielski/zakres-tematyczny

Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-angielski

Chętnych proszę o zgłoszenia wraz z wpłatą 9 zł do 2.03.2015 r. do szkolnego koordynatora konkursu: Magdaleny Marczak.

Zachęcam do udziału w olimpiadzie: Magdalena Marczak

 
Uwaga

Rodzice Uczniów
Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu
Szanowni Państwo,


Informujemy, że 19.02.2015r. w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym nr 16 we Wrocławiu wizytatorzy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  rozpoczną  problemową ewaluację zewnętrzną  w zakresie wymagania:  Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.


Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Sposób przeprowadzenia badania w palcówce określa rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z póź. zm.).
Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Pozyskują informacje od: dyrektora szkoły, pracowników, rodziców, uczniów, instytucji współpracujących ze szkołą.


Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej, elektronicznej ankiety. Kwestionariusz będzie aktywny od czwartku -19 lutego 2015r., godz. 16.30 do niedzieli - 22 lutego 2015r. godz. 23.00.
adres: www.seo2.npseo.pl /online/51401           hasło : szkoła


Ankiety można wypełniać na komputerach domowych. Dla osób, które nie mają dostępu do internetu, w piątek 20.02.2015od godz. 14.00 do 17.00  w holu szkoły zostanie zorganizowane stanowisko komputerowe.


Wnioski wypływające z analizy wypełnionych kwestionariuszy będą stanowiły istotną część raportu na temat funkcjonowania placówki.
Liczymy na Państwa zaangażowanie, uzyskane od Państwa informacje pomogą w planowaniu i organizacji procesu uczenia w naszej szkole.
Po zakończeniu  ewaluacji  13.03.2015 roku sporządzony RAPORT zostanie zaprezentowany Radzie Pedagogicznej Szkoły, a następnie przedstawiony do wglądu Radzie Rodziców.


Małgorzata Mazur
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu

 
POCZTA WALENTYNKOWA

W dniach od 9 do 13 lutego, czyli tygodniu poprzedzającym Walentynki, Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował Pocztę Walentynkową. Klasa 2d przygotowała specjalną skrzynkę pocztową, a klasa 2e plakat okolicznościowy. Zaadresowane kartki można było wrzucać do skrzynki cały tydzień. W czwartek skrzynka była już pełna i poprosiliśmy o wsparcie jedną z porannych grup świetlicowych o przygotowanie kolejnej, nowej skrzynki. Finał akcji miał miejsce
w piątek 13:), kiedy to kartki zostały doręczone do adresatów. Jeszcze przez cały dzień uczniowie wrzucali nowe Walentynki, dlatego roznoszenie poczty odbyło się w kilku turach. Niestety nie policzyliśmy kartek, ale było ich naprawdę bardzo dużo, dlatego sądzimy, że Poczta Walentynkowa przypadła uczniom do gustu
i będzie stałym elementem Walentynek w naszej szkole. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz za pomoc. Do zobaczenia za rok :-)

Samorząd Uczniowski

01 02 03

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 12


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.