REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 991986
Konkursy
Konkurs na „Najpiękniejszy Różaniec”

Regulamin konkursu na „NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC”

1. Konkurs trwa od 18 września 2017 r. do 2 października 2017 r., co oznacza, że w tym terminie uczestnicy mogą dostarczać prace konkursowe.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych.

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy:

- wykonać pracę: różaniec- na przykład z kasztanów, żołędzi, pestek, owoców głogu, koralików  lub czegoś innego, technika dowolna

- podpisać pracę  załączając do niej metryczkę, na której znajdzie się: imię i nazwisko oraz klasa autora

- dostarczyć ją do nauczycieli religii klas pierwszych

 

4. Prace zostaną ocenione w jednej kategorii wiekowej – klasy pierwsze. 
Oceny dokona jury, w skład którego wchodzą:

 

- Pani Marta Fluder – katechetka

- Pan Mateusz Krochmal- katecheta

- Ks. Andrzej Orzech– katecheta

-  Ks. Jakub Łukowski- katecheta

 

5.Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami religijnymi

- doskonalenie sprawności manualnej dziecka

- nabywanie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej

- poznanie różnych metod i form plastycznych

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości

6. Organizator zastrzega sobie zatrzymanie prac w celu wykorzystania ich jako dekoracja holu szkoły w roku szkolnym 2017/2018

7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 31.10.2017 r.

Organizator

Marta Fluder

 
Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w szkolnym konkursie

„Wiedzy o krajach anglojęzycznych”

 

REGULAMIN KONKURSU:

I. Cele konkursu:

 • poszerzanie wiedzy nt. krajów anglojęzycznych (ich kultury, geografii, ustroju itp.)
 • zachęcanie uczniów do brania udziału w przedsięwzięciach szkolnych
 • doskonalenie kreatywnego myślenia oraz umiejętności plastycznych

II. Termin składania prac do konkursu: 6 października 2017r. (piątek)

 

III. Zasady uczestnictwa:

 • Chętni uczniowie zgłaszają swoje prace do nauczycieli języka angielskiego do dnia 6 października 2017r. (piątek). Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, wraz z zaznaczeniem klasy.
 • Udział w konkursie jest indywidualny.
 • Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VI).
 • Praca na konkurs powinna być wykonana w języku angielskim dowolną techniką na kartce/brystolu/kartonie/szarym papierze o maksymalnym formacie A3 w postaci plakatu, mapy, słowniczka, gry, informatora itp.

Np.: mapa kraju anglojęzycznego z miejscami, które warto odwiedzić lub „wycinek” z informatora turystycznego nt. wybranego kraju. Interpretacja dowolna!

IV. Kryteria oceny:

Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Jury, w skład którego wejdą nauczyciele języka angielskiego.

Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność merytoryczną, estetykę wykonania pracy, pomysłowość oraz samodzielność w wykonaniu pracy.

Lista laureatów zostanie wywieszona w holu szkoły.

Nagrody oraz dyplomy zostaną rozdane zwycięzcom na lekcjach języka angielskiego.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zgoda na udział w konkursie

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………

w   …………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z udziałem w…………………………………………………………………………….…………….

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 666).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej SP 16 we Wrocławiu oraz przesłania wyników konkursu pocztą elektroniczną do sekretariatów szkół. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Akceptuję regulamin konkursu.

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
Wyniki konkursu matematycznego "Kangur"

 

 
Mistrz skrzyżowań

MISTRZ SKRZYŻOWAŃ

W piątek 26 maja w naszej szkole odbył się konkurs dla uczniów klas czwartych – MISTRZ SKRZYŻOWAŃ.

W czasie rozwiązywania zadań należało wykazać się znajomością zasad pierwszeństwa przejazdu na różnego typu skrzyżowaniach.
W konkursie wzięło udział 28 uczniów ze wszystkich klas czwartych.

Po poprawnym rozwiązaniu wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów. Za dobrą odpowiedź przyznawano 1 punkt, za błędną odpowiedź odejmowano pół punktu, brak rozwiązania to zero punktu. Gdy uczestnicy mieli taką samą ilość punktów, o zajętym miejscu decydował czas rozwiązania zadań.
Dziękuję wszystkim uczniom, którzy przygotowali się do konkursu.

Oto lista najlepszych uczestników:

Zajęte miejsce

Nazwisko i imię ucznia

Uzyskane punkty

1 miejsce

Koreń Michał

36,5

2 miejsce

Wieczorek Kamil

36

3 miejsce

Witak Zuzanna

30,5

4 miejsce

Rojek-Nowosielska Justyna

30,5

5 miejsce

Dreksa Artur

29,5

6 miejsce

Nartowicz Julia

29,5

7 miejsce

Nowotnik Maksymilian

29,5

8 miejsce

Biezmienow Zuzanna

28

9 miejsce

Kocjan Michalina

25,5

10 miejsce

Nowak Laura

22,5

Serdecznie gratuluję

S. A. Jąkalska

 
Rozstrzygnięcie konkursu "Zakładka do książki"

 
Rostrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Przyjaciele w mundurach - Strażak”


1 miejsce : Małgorzata Pacula, Szkoła Podstawowa Nr 118,

2 miejsce: Julia Dudzik, Szkoła Podstawowa Nr 61,

3 miejsce: Hanna Dźwigońska, Szkoła Podstawowa Nr 40,


wyróżnienie: Olesia Zikii, Szkoła Podstawowa Nr 16.


Gratulujemy nagrodzonym.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.


Poniżej nagrodzone prace.

Dziękujemy

komisja konkursowa.
 
Zakładka do książki

 
Konkurs plastyczny "Podróże małe i duże - Państwo Środka"

Instytut Konfucjusza - Uniwersytet Wrocławski - Konkurs plastyczny dla szkół "Podróże małe i duże - Państwo Środka"

 

Organizator:

Wrocławski Konkurs Plastyczny ,,Podróże małe i duże – Państwo Środka” Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO wraz z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkołą Podstawową nr 42 we Wrocławiu ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat

 

Cel konkursu:

Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania historią i kulturą chińską, rozwijanie własnej wyobraźni oraz oryginalności pomysłów.

 

Warunki uczestnictwa:

- nieukończone 16 lat, - wykonanie samodzielnie pracy plastycznej (rysunek, malarstwo lub inne techniki – nie stosowanie sypkich środków), na karcie B2 (50x70) pionowo przedstawiającej obraz/symbol związany z historią lub kulturą chińską, m.in. z architekturą, urokami parków przyrody, czy malowniczych strojów,

 

- liczy się sposób przedstawienia oraz oryginalność pomysłu,

- podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem autora w prawym dolnym rogu,

- wyrażenie zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych wg. wzoru.

 

Prace proszę dostarczać do nauczyciela plastyki klas młodszych Anny Ziober w terminie do 5 MAJA 2017.

 

 
WIELKANOCNE KONKURSY TECHNICZNE

WIELKANOCNE KONKURSY TECHNICZNE

– WYNIKI GŁOSOWANIA

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom konkursów i gratuluję pomysłów.Uśmiech Wykonaliście piękne prace!!!

W tym roku każdy mógł zagłosować na swoje ulubione prace wielkanocne. Policzyliśmy głosy i wiemy, kto zwyciężył. Oto wyniki głosowania:

Kategoria: STROIKI

1 miejsce  - nr 11 -  Wiktor Wiśniewski klasa 3f

2 miejsce  - nr 1 -  Zosia Biel klasa 6a

3 miejsce  - nr 3 -  Martyna Tomusiak klasa 6a

Wyróżnienie  nr 2 -  Antosia Belka klasa 4a

Wyróżnienie  nr 5 -  Mateusz Bielerzewski 2f

Kategoria: PISANKI

1 miejsce  - nr 2 -  Jakub Dojlido klasa 4a

2 miejsce  - nr 1 -  Zosia Biel klasa 6a

3 miejsce   -nr 7 -  Alicja Kwiatek klasa 6a

Kategoria: KARTKI

1 miejsce  - nr 3 -  Zosia Biel klasa 6a

2 miejsce  - nr 5 -  Olga Laskowska 4b

3 miejsce  - nr 1 -  Adam Biel klasa 4a

GRATULUJĘ SUKCESÓW!!!!!!

Organizator: S. A. Jąkalska

 
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Logopedycznego „Łamańce językowe”

 

I. Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu. Osobą udzielającą informacji jest Magdalena Sutor ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

II. Cel konkursu:

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej i troska o poprawność językową.

III. Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0-III szkól podstawowych .
 2. Praca musi mieć formę wierszyka logopedycznego, który zawierał będzie trudne do wymówienia słowa.
 3. Wierszyk musi zawierać minimum 4 wersy napisane czcionką 12 Times New Roman.
 4. Prace należy opisać, podając na odwrocie metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, dane placówki (adres szkoły, e-mail, telefon), imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
 5. Prace mogą być wykonane pod opieką nauczyciela, wychowawcy,  rodzica, logopedy lub innej osoby.
 6. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie na potrzeby konkursu (wzór w załączniku)
 7. Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora.
 8. Prace dostarczone bez wymaganej zgody zostaną wyłączone z konkursu ze względów formalnych.
  1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

IV. Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
 2. Komisja dokona wyboru 3 najlepszych prac konkursowych. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe książkowe.
 3. Pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania w formie dyplomów.
 4. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej mailowo.
 5. Wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16 we Wrocławiu.
 6. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie Organizatora.
 1. V. Terminy:
 2. Prace należy przesłać do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 16

ul. Wietrzna 50,

53-024 Wrocław

z dopiskiem „Łamańce językowe” do 24 kwietnia 2017 roku

 
Pisanki, kraszanki

 
Konkurs Perfect Reading Skills

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie pięknego czytania.

Do konkursu zaproszeni są uczniowie klas IV-VI. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Półfinał w szkole podstawowej nr 16, finał w szkole podstawowej nr 107.

Konkurs polega na przeczytaniu przygotowanego fragmentu tekstu w języku angielskim (teksty tylko podane przez organizatora do pobrania w załącznikach).

W półfinale i finale uczestnik czyta ten sam tekst.

Kryteria oceny:

- technika czytania (płynność, dykcja, tempo)

- środki artystycznego wyrazu

- zachowanie limitu czasu (maksymalnie 3 minuty)

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 17 marca do nauczycieli języka angielskiego. Półfinał odbędzie się pod koniec marca (termin ten jest uzależniony od liczby zgłoszeń).

Koordynator

Anna Wasiak

perfect reading skills 2.doc

Perfect reading skills teksty.doc

Perfect Reading Skills-teksty.doc

Perfect Reading Skills- teksty.pdf
 
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu "Saint Valentine's Card"

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie klas od I do VI

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców konkursu:

W kategorii klas od I do III:

I miejsce: Anna Lotko 2E

II miejsce: Amelia Michalak 2D;  Jan Jaśkiewicz 3C

III miejsce: Liliana Knichnicka 2E; Julia Andrzejczak 2B

Wyróżnienia: Lena Boszko 1A; Zofia Jaśkiewicz 2D; Miłosz Mojżeszowicz 2E; Adam Szachewicz 3C

W kategorii klas od IV do VI:

I miejsce: Zofia Biel 6A; Maksymilian Nowotnik 4D

II miejsce: Adam Biel 4A

III miejsce: Zofia Ździebło 5C ; Antonina Belka 4A

Serdecznie gratulujemy !

Prace powyższych uczniów są wywieszone na holu na tablicy, natomiast kartki pozostałych uczestników wiszą w sali językowej 1.073.


 
Olimpiada "Olimpus" z HISTORII

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w olimpiadzie z historii, która odbędzie się dnia 23.03.2017r.

I. Zasady ogólne

1. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów od klasy IV- VI szkoły podstawowej.

2. Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkole na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

4. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

5. Szczegółowy zakres materiału dostępny jest na stronie organizatora:  http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/historia

6. Do dnia 15-05-2017 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

3. Szkoła, z której w olimpiadach łącznie weźmie udział ponad 160 uczestników otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

4. Na zgłoszenia w postaci wypełnionej przez rodzica lub opiekuna zgody oraz wpłatę kwoty w wysokości 9 zł czekamy do dnia 9.02.2017r. Zgłoszenia można składać u nauczyciela historii - Karoliny Stronciwilk

III. Zgoda rodzica:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................  w olimpiadzie przedmiotowej „Olimpus” z języka angielskiego i jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztu udziału w wysokości 9 zł, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna.Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych mojego dziecka, takich jak imię, nazwisko i klasa oraz wyniku na potrzeby organizacji konkursu.

 

................................................................................

data i podpis rodzica

 
INTEPRETACJE DZIECIĘCE XXXII EDYCJA KONKURSU MARZENIA DZIECKA

Zapraszamy do udziału w XXXII edycji konkursu INTEPRETACJE DZIECIĘCE, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Marzenia dzieci”. Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom kultury Wrocław – Krzyki.

 

 1. Repertuarem konkursowym powinny być wiersze lub fragmenty prozy, w których dziecko będzie mogło opowiedzieć o swoich marzeniach i wyrazić siebie.
 2. Wykonawca może posługiwać się rekwizytem, strojem charakterystycznym, gestem itp.
 3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
 • Grupa A: 6-8 lat
 • Grupa B: 9-11 lat
 1. W konkursie oceniane będą występy indywidualne.
 2. Uczestnicy przygotowują jeden tekst.
 3. Po zgłoszeniu do konkursu uczestnicy nie mogą zmieniać repertuaru.
 4. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
 1. I. Etap I – Eliminacje do finału MDK Krzyki – 25 i 27 kwietnia 2017
 2. II. Etap II – Finał MDK – Krzyki: 13 maja 2017 r.
 1. Dla laureatów ufundowane będą nagrody.
 2. O przyznaniu nagród decyduje Jury XXXII Konkursu Interpretacje Dziecięce.
 3. Wpisowe wynosi 10 zł.

 

Koordynator: Martyna Kostowiecka

 
XVIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas IV-VI o tytuł „Mistrza Ortografii 2017”

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 113 we Wrocławiu zaprasza do udziału w XVIII. Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym klas IV-VI o tytuł „Mistrza Ortografii 2017”.

Wybrani uczniowie będą przechodzić przez eliminacje szkolne, które odbędą się:

07 lutego o godz. 11:10-11:55 w sali multimedialnej

Uczestnicy przygotowują się do napisania dyktanda, w którym oceniana jest poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

 

Eliminacje szkolne wytypują 3 reprezentantów do konkursu międzyszkolnego, który odbędzie się Konkurs odbędzie się 10 marca 2017 roku od godziny 9:00 w Szkole Podstawowej nr 113 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu.

Koordynator: Martyna Kostowiecka

 
Olimpusek dla kl. I-III

Olimpus pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji wiosennej olimpiady Olimpusek z języka angielskiego. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzona  31-03-2017 r.

Godzinę przeprowadzenia olimpiady ustala Szkolny Organizator Olimpiady powołany w każdej ze zgłoszonych szkół.

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Sprawdzian obejmuje zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdzian zawiera pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.


Zasady ogólne:


1. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego przeznaczona jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej od klasy I do III.

2. Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkole na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.

4. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.

5. Szczegółowy rozkład materiału znajduje się na stronie: http://www.olimpus.edu.pl/olimpusek-sesja-wiosenna/zakres-olimpusek-sesja-wiosenna

6. Czas trwania olimpiady to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Godzina rozpoczęcia olimpiady nie jest narzucona przez organizatora i decyduje o niej nauczyciel organizujący olimpiadę.

10. Po przeprowadzeniu olimpiady wypełnione sprawdziany należy przesłać do siedziby firmy Olimpus, gdzie zostaną sprawdzone.

11. Do dnia 22-05-2017 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

 

Opłaty:

Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe w wysokości 9,00 zł

Nagrody:

Każdy z uczestników olimpiady OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.

Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom, nagroda książkowa,
 • Miejsca 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsca 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

Na zgłoszenia w postaci wypełnionej przez rodzica lub opiekuna zgody oraz wpłatę kwoty w wysokości 9 zł czekamy do dnia 8.02.107r. Zgłoszenia można składać u wszystkich nauczycieli języka angielskiego.

 

Koordynator konkursu: Joanna Berezowska

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................... w olimpiadzie przedmiotowej „Olimpusek” z języka angielskiego i jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztu udziału w wysokości 9 zł, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych mojego dziecka, takich jak imię, nazwisko i klasa oraz wyniku na potrzeby organizacji konkursu.

 

................................................................................

data i podpis rodzica

 
Olimpus dla kl. IV-VI

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w olimpiadzie z języka angielskiego, która odbędzie się dnia 22.03.2017r.

 

I. Zasady ogólne

1. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów od klasy IV- VI szkoły podstawowej.

2. Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkole na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

4. Godziny rozpoczęcia olimpiad nie są narzucone przez organizatora i decydują            o nich nauczyciele organizujący olimpiady.

5. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

6. Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki.

7. Szczegółowy zakres materiału dostępny jest na stronie organizatora:  http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-angielski/zakres-tematyczny

7. Do dnia 15-05-2017 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

 

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

3. Szkoła, z której w olimpiadach łącznie weźmie udział ponad 160 uczestników otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

5. Olimpus pragnie promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i posiadających wszechstronną wiedzę. Każdy uczestnik konkursu Olimpus, który zdobędzie łącznie co najmniej 1000 (szkoła podstawowa) punktów ze wszystkich przedmiotów, w których brał udział, otrzyma specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu „Omnibusa” i atrakcyjną nagrodę książkową.

Na zgłoszenia w postaci wypełnionej przez rodzica lub opiekuna zgody oraz wpłatę     kwoty w wysokości 9 zł czekamy do dnia 8.02.107r. Zgłoszenia można składać u wszystkich nauczycieli języka angielskiego.

 

Koordynator konkursu: Joanna Berezowska

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................  w olimpiadzie przedmiotowej „Olimpus” z języka angielskiego i jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztu udziału w wysokości 9 zł, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna.Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych mojego dziecka, takich jak imię, nazwisko i klasa oraz wyniku na potrzeby organizacji konkursu.

 

................................................................................

data i podpis rodzica

 
Konkurs recytatorski dla kl. VI

 

Zapraszamy do udziału w XI edycji Konkursu Recytacji  w Języku Angielskim dla uczniów klas VI szkoły podstawowej, który odbędzie się 15.03.2017, w Gimnazjum nr 5, o godzinie 10. Każdy uczestnik (liczba uczestników z jednej szkoły została ograniczona do 6 uczniów) wyrecytuje jeden wiersz z 10 zaproponowanych przez organizatorów.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla zdobywców pięciu pierwszych miejsc, Nagrody Publiczności, wybieranej przez Opiekunów, oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich biorących udział.

W przypadku większej liczby chętnych dnia 3.03.2017r. zostanie przeprowadzony etap szkolny konkursu.

Ostatecznie lista uczestników zostanie podana dnia 6.03.2017r.

 

Uczniowie przygotowują się do konkursu pod opieką nauczycieli języka angielskiego.

 

Prosimy o zgłoszenia (wraz z podpisaną zgodą) do dnia 8.02.2017r. do nauczycieli języka angielskiego.

 

Koordynator konkursu: Joanna Berezowska

 

Zgoda na udział w konkursie

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka................................................................................. w XI edycji Konkursu Recytacji  w Języku Angielskim dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej, który odbędzie się 15.03.2017, w Gimnazjum nr 5 we Wrocławiu, o godzinie 10.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych mojego dziecka, takich jak imię, nazwisko i klasa oraz wyniku na potrzeby organizacji konkursu.

 

 

................................................................................

data i podpis rodzica

AA MILNE

If I were a king

 

I often wish I were a King,
And then I could do anything.

If only I were King of Spain,
I'd take my hat off in the rain.

If only I were King of France,
I wouldn't brush my hair for aunts.

I think, if I were King of Greece,
I'd push things off the mantelpiece.

If I were King of Norroway,
I'd ask an elephant to stay.

If I were King of Babylon,
I'd leave my button gloves undone.

If I were King of Timbuctoo,
I'd think of lovely things to do.

If I were King of anything,
I'd tell the soldiers, "I'm the King!"

Jane Taylor

The Star

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.

Then the traveler in the dark,
Thanks you for your tiny spark,
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,
And often through my curtains peep,
For you never shut you eye,
Till the sun is in the sky.

As your bright and tiny spark,
Lights the traveler in the dark-
Though I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star.

Edgar Allan Poe

A Dream Within A Dream

 

Thus much let me avow--
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.

I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand--
How few! yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep--while I weep!
O God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
O God! can I not save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

Wiliam Wordsworth

Daffodils

I wandered lonely as a cloud

That floats on high o’er vales and hills,

When all at once I saw a crowd,

A host, of golden daffodils;

Beside the lake, beneath the trees,

Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine

And twinkle on the milky way,

They stretched in never-ending line

Along the margin of a bay:

Ten thousand saw I at a glance,

Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced, but they

Out-did the sparkling leaves in glee;

A poet could not be but gay,

In such a jocund company!

I gazed and gazed but little thought

What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie

In vacant or in pensive mood,

They flash upon that inward eye

Which is the bliss of solitude;

Walt Whitman

I Hear America Singing

I HEAR America singing, the varied carols I hear;
Those of mechanics—each one singing his, as it should be, blithe and
strong;
The carpenter singing his, as he measures his plank or beam,
The mason singing his, as he makes ready for work, or leaves off
work;
The boatman singing what belongs to him in his boat—the deckhand
singing on the steamboat deck;
The shoemaker singing as he sits on his bench—the hatter singing as
he stands;
The wood-cutter's song—the ploughboy's, on his way in the morning,
or at the noon intermission, or at sundown;
The delicious singing of the mother—or of the young wife at work—or
of the girl sewing or washing—Each singing what belongs to
her, and to none else;
The day what belongs to the day—At night, the party of young
fellows, robust, friendly,
Singing, with open mouths, their strong melodious songs.

Shel Silverstein

Messy Room

Whosever room this is should be ashamed!
His underwear is hanging on the lamp.
His raincoat is there in the overstuffed chair,
And the chair is becoming quite mucky and damp.
His workbook is wedged in the window,
His sweater's been thrown on the floor.
His scarf and one ski are beneath the TV,
And his pants have been carelessly hung on the door.
His books are all jammed in the closet,
His vest has been left in the hall.
A lizard named Ed is asleep in his bed,
And his smelly old sock has been stuck to the wall.
Whosever room this is should be ashamed!
Donald or Robert or Willie or--
Huh? You say it's mine? Oh, dear,
I knew it looked familiar!

Lord Byron

We’ll Go No More A-Roving

So, we’ll go no more a-roving

So late into the night,

Though the heart be still as loving,

And the moon be still as bright.

For the sword outwears its sheath,

And the soul wears out the breast,

And the heart must pause to breathe,

And love itself have rest.

Though the night was made for loving,

And the day returns too soon,

Yet we’ll go no more a-roving

By the light of the moon.

William Shakespeare

Sonet 18

Shall I compare thee to a Summer’s day?

Thou art more lovely and more temperate:

Rough winds do shake the darling buds of May,

And Summer’s lease hath all too short a date:

Sometime too hot the eye of heaven shines,

And oft’ is his gold complexion dimm’d;

And every fair from fair sometime declines,

By chance or nature’s changing course untrimm’d:

But thy eternal Summer shall not fade

Nor lose possession of that fair thou owest;

Nor shall Death brag thou wanderest in his shade,

When in eternal lines to time thou growest:

So long as men can breathe, or eyes can see,

So long lives this, and this gives life to thee.

Chrisitna Rossetti

Remember

Remember me when I am gone away,

Gone far away into the silent land;

When you can no more hold me by the hand,

Nor I half turn to go, yet turning stay.

Remember me when no more day by day

You tell me of our future that you plann’d:

Only remember me; you understand

It will be late to counsel then or pray.

Yet if you should forget me for a while

And afterwards remember, do not grieve:

For if the darkness and corruption leave

A vestige of the thoughts that once I had,

Better by far you should forget and smile

Than that you should remember and be sad.

Ogden Nash

The people upstairs

The people upstairs all practise ballet
Their living room is a bowling alley
Their bedroom is full of conducted tours.
Their radio is louder than yours,
They celebrate week-ends all the week.
When they take a shower, your ceilings leak.
They try to get their parties to mix
By supplying their guests with Pogo sticks,
And when their fun at last abates,
They go to the bathroom on roller skates.
I would love the people upstairs wondrous
If instead of above us, they just lived under us.

 

 
"Najpiękniejsze polskie wiersze"

 

 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.