REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1103936
Konkursy
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu- "Saint Valentine's Card"

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie klas od I do VI

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych uczniów:

W kategorii klas od I do III:

I miejsce: Ameila Michalak klasa 3

II miejsce: Magdalena Tomczyk klasa 2

Ida Laskowska klasa 3

III miejsce: Sofiia Zabudska klasa 3

Wyróżnienia: Natalia Gembicka klasa 2

Emilia Pielichiewicz klasa 2

W kategorii klas od IV do VI:

I miejsce: Zofia Ździebło klasa 6

II miejsce: Jakub Dojlido klasa 5

III miejsce: Wiktor Wiśniewski klasa 4

Wyróżnienia: Adam Biel klasa 5

Olga Laskowska klasa 5

Piotr Matusz klasa 5

Serdecznie gratulujemy !

Prace powyższych uczniów oraz pozostałych, którzy wzięli udział w konkursie są wywieszone na holu na tablicy.

 
Olimpus i Olimpusek- język angielski

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy na olimpiadę z języka angielskiego dla klas IV-VI, która odbędzie się 21 marca w naszej szkole. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca 9zł do nauczycieli języka angielskiego do dnia 19 lutego. Czekamy na zgłoszenia i życzymy powodzenia!

Organizator: pani Anna Wasiak

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy na olimpiadę z języka angielskiego dla klas I-III, która odbędzie się 27 marca w naszej szkole. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca 9zł do nauczycieli języka angielskiego do dnia 22 lutego. Czekamy na zgłoszenia i życzymy powodzenia!

Organizator: pani Aleksandra Kaźmierska

 
Olimpiada z języka polskiego – Olimpus

Po raz pierwszy w naszej szkole odbędzie się olimpiada z języka polskiego – Olimpus dla klas IV-VI.

 

I. Zasady ogólne

1. Olimpiada przeznaczona sjest dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do klasy VI.

2. Olimpiada zostanie przeprowadzona na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

III. Zakres tematyczny:

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

Zakres materiału sesji jesiennej i zimowej oraz:

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

2.   Literatura:

 • Rudyard Kipling: Księga dżungli - rozdział: Bracia Mowgliego.

UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z sesji jesiennej i zimowej klasy IV.

 

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

Zakres materiału wszystkich sesji klasy IV, sesji jesiennej i zimowej klasy V oraz:

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

2.   Literatura:

 • Mity greckie (Prometeusz, Pandora, Dionizos i król Midas);
 • Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni.
  UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z sesji jesiennej i zimowej klasy V.

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

Zakres materiału wszystkich sesji klas IV i V, sesji jesiennej i zimowej klasy VI oraz:

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

2.   Nauka o języku:

 • Podmiot gramatyczny; grupa podmiotu;
 • Czasownik w formie osobowej jako orzeczenie; grupa orzeczenia;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - rozróżnianie.

3.   Literatura:

 • Kornel Makuszyński: Szatan z VII klasy;
 • Bolesław Prus: Katarynka.
  UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z sesji jesiennej i zimowej klasy VI.

 

 

4. Na zgłoszenia w postaci wypełnionej przez rodzica lub opiekuna zgody oraz wpłatę kwoty w wysokości 9 zł czekamy do dnia 20.02.2018r. Zgłoszenia można składać u nauczycieli języka polskiego.

 

 

Regulamin konkursu na stronie: www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-polski

 

 

Koordynator: Martyna Koper, Marta Herkt

 
Konkurs ortograficzny o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii

W tym roku po raz pierwszy organizowany będzie w naszej szkole konkurs ortograficzny. Konkurs ma wyłonić ucznia, który najlepiej radzi sobie z ortografią i interpunkcją. W rywalizacji  biorą udział reprezentanci wskazani przez nauczycieli języka polskiego. Uczestnicy napiszą dyktando ze słuchu, które sprawdzi znajomość wszystkich zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, które powinien znać uczeń szkoły podstawowej.

Zwycięzca zdobędzie tytuł Szkolnego Mistrza Orografii, a trzy najlepsze osoby z klas VI będą reprezentować nasza placówkę w XIX Międzyszkolnym Konkursie o tytuł Mistrza Ortografii 2018, który organizowany będzie w SP nr 113 we Wrocławiu.

Konkurs odbędzie się 12 lutego o godzinie 10:15 w sali multimedialnej.

 

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Martyna Koper

 
NAJCIEKAWSZA KARTKA WALENTYNKOWA

KONKURS

NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ

W JĘZYKU ANGIELSKIM


Zapraszamy wszystkich uczniów klas I - VI do wzięcia udziału w Walentynkowym Konkursie z Języka Angielskiego „Saint Valentine’s Card”.

Na wasze prace czekamy do 12.02.2018r.

Kartki wykonane własnoręcznie będą przyjmowane przez nauczycieli języka angielskiego

 

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

 

 

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

I Informacje podstawowe:


1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas I-VI

Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy I-III szkoły podstawowej
– klasy IV-VI szkoły podstawowej

2. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie zasobu słownictwa, wykorzystanie poznanej przez nich wiedzy w działaniu praktycznym. Konkurs ma na celu również rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów. 
3. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do Dnia Świętego Walentego.


II Kryteria oceny prac:


1. Kartki muszą zawierać elementy związane z Dniem Świętego Walentego.
2. Kartki muszą być wykonane własnoręcznie w dowolnym wymiarze i formacie, z wykorzystaniem dowolnych technik (rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wyszywanka, kolaż, wydzieranka, techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów)
3. Życzenia na kartkach/słówka związane z Walentynkami powinny być w języku angielskim.        

III. Terminy i zasady dostarczenia prac:


1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:
a) pomysłowość realizacji zadania konkursowego,
b) estetyka wykonania kartki,
c) poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym.

2. Prace należy dostarczyć w terminie do 12  lutego  2018r.

 
„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE”

Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu zaprasza uczniów klas I – III do udziału
w IV Międzyświetlicowym Konkursie Recytatorskim
„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE”

1. Nazwa konkursu:
„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE”

2. Organizatorem konkursu jest

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Wietrzna 50

53 – 024 Wrocław

3. Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności recytatorskich
- zainteresowanie uczniów poezją
- zachęcanie do występów na scenie
- prezentacja umiejętności uczniów
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
- wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności

4. Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III
- każda szkoła może zgłosić swoją reprezentację liczącą nie więcej niż 3 uczniów (wyłonionych drogą eliminacji wewnątrzszkolnych)
- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego
- zgłoszenia do konkursu należy kierować do dnia 2.02.2018 roku (załącznik 1) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Przebieg konkursu:
Przebieg konkursu jest dwustopniowy:
a) I etap: eliminacje wewnątrzszkolne
b) II etap: finał – Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu

6. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.

Kryteria oceny: • tempo                                                                                                                                                                                           • intonacja                                                                                                                                                                                   • interpretacja tekstu poetyckiego                                                                                                                                       • znajomość tekstu - dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie                                                                                                                                                                   • opracowanie głosowe                                                                                                                                                                          • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)                                                          • styl, barwa, rytm                                                                                                                                                                        • czytelny tekst

Decyzja jury jest ostateczna.

7. Nagrody dla laureatów:
Laureaci I, II, III miejsca, osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Pozostałym uczestnikom konkursu oraz opiekunom zostaną wręczone dyplomy - podziękowania.

Fundatorem nagród rzeczowych jest Organizator: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu.

8. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 16.02.2018 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 16 (biblioteka szkolna) we Wrocławiu przy ul. Wietrznej 50.

Organizatorzy

Aleksandra Chmiel, Małgorzata Sanigórska

 

 

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWAW KONKURSIE
„Najpiękniejsze polskie wiersze”

1. Nazwa szkoły:

2. Adres szkoły:

3. Imię i nazwisko ucznia:

4. Imię i nazwisko opiekuna:

5. Klasa:

6. Tytuł wybranego wiersza

7. Imię i nazwisko autora wiersza

 

„Wyrażam zgodę̨ na publikację wizerunku zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku               o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zmianami).”

 

Podpis rodzica/opiekuna

………………………………

 
Rozstrzygniecie konkursu międzyszkolnego ,,Moja najpiękniejsza choinka"

Rozstrzygniecie


 

Świetlicowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

,,Moja najpiękniejsza choinka"


1.  Kategoria prace płaskie :

 

I miejsce: Anita Kulik, Szkoła Podstawowa Nr 36 we Wrocławiu

II miejsce : Julia Pluta, Szkoła Podstawowa Nr 36 we Wrocławiu

III miejsce: Olivia Kasig, Szkoła Podstawowa Nr 72 we Wrocławiu

wyróżnienie (głosowanie publiczności) : .....................

2. Kategoria prace przestrzenne :

I miejsce: Anastasia Shumara,

II miejsce : Piotr Gruchaj, Szkoła Podstawowa Nr 43 we Wrocławiu

III miejsce: Amelia Michalak, Szkoła Podstawowa we Wrocławiu

wyróżnienie (głosowanie publiczności) :

Yarosław Hulytskyi, Szkoła Podstawowa Nr 16 we Wrocławiu

Iga Augustynowicz, Szkoła Podstawowa Nr 43 we Wrocławiu

 

Wystawka konkursowa znajduje się w holu naszej szkoły do 15 stycznia 2018 r.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz nauczycielom- opiekunom. Nagrody oraz podziękowania za udział zostaną przekazane w styczniu 2018 r.

 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.

 


 
Rozstrzygnięcie konkursu "Ozdoby bożonarodzeniowe"

IV edycja technicznych konkursów świątecznych "Ozdoby bożonarodzeniowe" zakończona. Jak co roku, uczniowie wykonali mnóstwo przepięknych i pomysłowych prac przestrzennych, z których jury wybrało najpiękniejsze w poszczególnych kategoriach.

Oto lista laureatów:

 

KATEGORIE KONKURSOWE:

1. Bombka ozdobiona wybraną techniką

I miejsce: Antosia Belka

II miejsce: Natalia Świech

III miejsce: Adam Biel

 

2. Stroik świąteczny stojący lub wiszący

I miejsce: Adam Biel

II miejsce: Rysiek Kępa

 

3. Łańcuch choinkowy

Wyróżnienie: Adam Biel

Wyróżnienie: Olga Laskowska

 

4. Inna ozdoba choinkowa

I miejsce: Ewelina Byszewska,

II miejsce: Wiktor Wiśniewski

 

Wszystkim uczestnikom konkursów SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Jury i organizator, Sławomira Anna Jąkalska

 
Konkurs ,,Moja świąteczna choinka"

 

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 16

we Wrocławiu zaprasza do udziału w konkursie

„Moja świąteczna choinka”

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu , ul. Wietrzna 50

NAUCZYCIELE KOORDYNATORZY:  Marta Fluder, Danuta Kołodziej, Anna Ziober

TERMIN: Prace należy złożyć do dnia 20. 12. 2017 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

22. 12. 2017r (strona internetowa szkoły: http://www.zsp16.wroclaw.pl ; zakładka konkursy)

CELE KONKURSU:

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej uczniów,

• kształcenie sprawności manualnej,

• wzbogacanie i rozszerzanie doświadczeń w zakresie warsztatu plastycznego,

• pobudzanie wyobraźni,

• promowanie dorobku uczniów poprzez wystawę prac.

REGULAMIN:

1.Udział w konkursie biorą uczniowie klas 1-3 uczęszczający do świetlicy szkolnej, maksymalnie 3 prace ze szkoły.

2.Uczniowie wykonują prace konkursowe indywidualnie pod opieką wychowawców świetlicy.

3.Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

4.Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy płaskiej lub przestrzennej związanej z tematem konkursu.

5.Każda praca powinna być opisana za pomocą drukowanej metryczki zawierającej: imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko opiekuna, numer szkoły, znajdującej się na odwrocie pracy. Zgoda na udział w konkursie jest konieczna.

6.Prace uczniów będą oceniane w 2 kategoriach:

I kategoria to prace plastyczne płaskie,

II kategoria to prace plastyczne przestrzenne.

7.Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów, do której zaproszeni zostaną:    wicedyrektor SP nr 16, kierownik świetlicy  i przedstawiciel Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

8.Organizatorzy przewidują nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach oraz nagrodę publiczności, przyznaną w wyniku powszechnego głosowania.

9.Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 22.12.2017 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSP nr 16 po 22.12.2017 r.

10.Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w dniach 20-29.12.2017 r. w holu szkoły.

11. Wszystkie prace plastyczne przechodzą na własność organizatorów.

12. Za I, II i III miejsce w obu kategoriach, jak również za nagrodę publiczności, przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Każda szkoła otrzyma również podziękowanie za udział w konkursie.

 

 
Konkurs Bożonarodzeniowy

 
Konkurs

 
Konkurs "English Master 2018

 
KOTYLIONY

 
KONKURS CZYTELNICTWA I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” 2018

REGULAMIN III WROCŁAWSKIEGO KONKURSU

CZYTELNICTWA I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

„DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” 2018

dla uczniów klas V – VII szkoły podstawowej

 

1. Konkurs ma na celu:

 • rozwijanie sprawności czytelniczej w języku angielskim,
 • promowanie znajomości języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych,
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
 • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości innych kultur oraz kształtowanie postawy tolerancji dla różnorodności kulturowej,
 • poszerzanie wiadomości uczniów o krajach anglojęzycznych,
 • wspieranie uzdolnień i umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną.

 

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VII wrocławskich szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, z elementami różnicowania poziomów. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, rejonowym oraz wrocławskim (powiatowym). W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas czwartych, lecz będą pisali testy konkursowe oraz będą klasyfikowani łącznie z uczniami klas piątych. Konkurs będzie sprawdzał wiedzę o krajach anglojęzycznych oraz promował czytelnictwo w języku angielskim.

3. Zakres tematyczny III Wrocławskiego Konkursu „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” to: historia, geografia, kultura i obyczaje, legendy, architektura, polityka, wynalazki, literatura, muzyka, kino i sławni ludzie krajów anglojęzycznych.


Kraje:
Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Irlandia, Kanada, Indie, RPA.


Materiały:
Dodatkowo w  III etapie konkursu wymagana będzie znajomość lektury określonej przez Organizatora (teksty poziomowane o krajach anglojęzycznych i lektura uproszczona). Uczestnicy będą odpowiadać na pytania testowe sformułowane na podstawie lektur. Będą musieli również wykazać się znajomością słownictwa na bazie lektury lub tekstu konkursowego. Materiały do II i III etapu konkursu zostaną przesłane do szkół, których uczniowie zakwalifikują się do etapu II oraz III z odpowiednim wyprzedzeniem.


4. I etap szkolny odbędzie się 21.11.2017

II etap rejonowy zostanie przeprowadzony 6.02.2018 r. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie przesłana do szkół oraz ogłoszona na blogu konkursowym: https://konkurs-desc.blogspot.com/ oraz na stronie internetowej  WCDN do 20.02.2018 r.


III etap - finał konkursu odbędzie się 13.04.2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce 27.04.2018 r.5. Etapy konkursu:

 

I ETAP - odbędzie się w szkołach zgłoszonych do konkursu. Uczestnicy konkursu rozwiązują 45-minutowy test pisemny w języku angielskim - ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów i organizatorów.

Komisja Konkursowa zakwalifikuje do II etapu konkursu 60 uczniów (po 20 z klas V(IV), VI i VII), którzy uzyskali najlepsze wyniki.

II ETAP – rejonowy – odbędzie się w SP nr 83 we Wrocławiu. Uczniowie rozwiązywać będą 60-minutowy test pisemny w języku angielskim ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów oraz pytań do krótkich tekstów kulturoznawczych. Do finału Konkursu na podstawie protokołu z przebiegu II etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie około 30 uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki, po 10 uczniów z każdej grupy wiekowej. Na II etap konkursu należy dostarczyć pisemne zgody rodziców uczniów na przetwarzanie danych do celów Konkursu.

III ETAP – finał konkursu - odbędzie się w SP nr 40 we Wrocławiu. Uczestnicy III etapu będą rozwiązywali 60–minutowy test pisemny w języku angielskim ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów, pytań do tekstów kulturoznawczych oraz pytań sprawdzających znajomość wskazanej lektury i słownictwa.

O miejscu w finale decyduje łączna punktacja z II oraz III etapu konkursu. W przypadku takiej samej liczby punktów pod uwagę będzie brany wynik z I etapu. Testy z I etapu uczniów, którzy dostali się do III etapu konkursu, należy dostarczyć Organizatorom w dniu finału.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród będzie miało miejsce w siedzibie WCDN.

 

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

………………………………………....................................................

nazwa i adres placówki

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………....................................................

imię i nazwisko uczestnika

 

przez Szkołę Podstawową nr 40 we Wrocławiu, Szkołę Podstawową nr 83 we Wrocławiu na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 2018” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2014 r. poz.1182 z póz. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej WCDN. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

*  Akceptuję regulamin konkursu.

 

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

* Zaznaczyć właściwe.

 
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie klas od I do VI

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców konkursu:

W kategorii klas od I do III:

I miejsce: Sebastian Minartowicz 3C

II miejsce: Zofia Jaśkiewicz 3D

III miejsce: Mateusz Galik 3A

W kategorii klas od IV do VI:

I miejsce: Olga Laskowska 5B

II miejsce: Ryszard Kępa 4E

III miejsce: Monika Wójcik 6A

Serdecznie gratulujemy !

Prace powyższych uczniów są wywieszone na holu na tablicy.


 
Konkurs na „Najpiękniejszy Różaniec”

Regulamin konkursu na „NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC”

1. Konkurs trwa od 18 września 2017 r. do 2 października 2017 r., co oznacza, że w tym terminie uczestnicy mogą dostarczać prace konkursowe.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych.

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy:

- wykonać pracę: różaniec- na przykład z kasztanów, żołędzi, pestek, owoców głogu, koralików  lub czegoś innego, technika dowolna

- podpisać pracę  załączając do niej metryczkę, na której znajdzie się: imię i nazwisko oraz klasa autora

- dostarczyć ją do nauczycieli religii klas pierwszych

 

4. Prace zostaną ocenione w jednej kategorii wiekowej – klasy pierwsze. 
Oceny dokona jury, w skład którego wchodzą:

 

- Pani Marta Fluder – katechetka

- Pan Mateusz Krochmal- katecheta

- Ks. Andrzej Orzech– katecheta

-  Ks. Jakub Łukowski- katecheta

 

5.Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami religijnymi

- doskonalenie sprawności manualnej dziecka

- nabywanie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej

- poznanie różnych metod i form plastycznych

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości

6. Organizator zastrzega sobie zatrzymanie prac w celu wykorzystania ich jako dekoracja holu szkoły w roku szkolnym 2017/2018

7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 31.10.2017 r.

Organizator

Marta Fluder

 
Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w szkolnym konkursie

„Wiedzy o krajach anglojęzycznych”

 

REGULAMIN KONKURSU:

I. Cele konkursu:

 • poszerzanie wiedzy nt. krajów anglojęzycznych (ich kultury, geografii, ustroju itp.)
 • zachęcanie uczniów do brania udziału w przedsięwzięciach szkolnych
 • doskonalenie kreatywnego myślenia oraz umiejętności plastycznych

II. Termin składania prac do konkursu: 6 października 2017r. (piątek)

 

III. Zasady uczestnictwa:

 • Chętni uczniowie zgłaszają swoje prace do nauczycieli języka angielskiego do dnia 6 października 2017r. (piątek). Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, wraz z zaznaczeniem klasy.
 • Udział w konkursie jest indywidualny.
 • Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VI).
 • Praca na konkurs powinna być wykonana w języku angielskim dowolną techniką na kartce/brystolu/kartonie/szarym papierze o maksymalnym formacie A3 w postaci plakatu, mapy, słowniczka, gry, informatora itp.

Np.: mapa kraju anglojęzycznego z miejscami, które warto odwiedzić lub „wycinek” z informatora turystycznego nt. wybranego kraju. Interpretacja dowolna!

IV. Kryteria oceny:

Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Jury, w skład którego wejdą nauczyciele języka angielskiego.

Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność merytoryczną, estetykę wykonania pracy, pomysłowość oraz samodzielność w wykonaniu pracy.

Lista laureatów zostanie wywieszona w holu szkoły.

Nagrody oraz dyplomy zostaną rozdane zwycięzcom na lekcjach języka angielskiego.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zgoda na udział w konkursie

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………

w   …………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z udziałem w…………………………………………………………………………….…………….

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 666).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej SP 16 we Wrocławiu oraz przesłania wyników konkursu pocztą elektroniczną do sekretariatów szkół. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Akceptuję regulamin konkursu.

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
Wyniki konkursu matematycznego "Kangur"

 

 
Mistrz skrzyżowań

MISTRZ SKRZYŻOWAŃ

W piątek 26 maja w naszej szkole odbył się konkurs dla uczniów klas czwartych – MISTRZ SKRZYŻOWAŃ.

W czasie rozwiązywania zadań należało wykazać się znajomością zasad pierwszeństwa przejazdu na różnego typu skrzyżowaniach.
W konkursie wzięło udział 28 uczniów ze wszystkich klas czwartych.

Po poprawnym rozwiązaniu wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów. Za dobrą odpowiedź przyznawano 1 punkt, za błędną odpowiedź odejmowano pół punktu, brak rozwiązania to zero punktu. Gdy uczestnicy mieli taką samą ilość punktów, o zajętym miejscu decydował czas rozwiązania zadań.
Dziękuję wszystkim uczniom, którzy przygotowali się do konkursu.

Oto lista najlepszych uczestników:

Zajęte miejsce

Nazwisko i imię ucznia

Uzyskane punkty

1 miejsce

Koreń Michał

36,5

2 miejsce

Wieczorek Kamil

36

3 miejsce

Witak Zuzanna

30,5

4 miejsce

Rojek-Nowosielska Justyna

30,5

5 miejsce

Dreksa Artur

29,5

6 miejsce

Nartowicz Julia

29,5

7 miejsce

Nowotnik Maksymilian

29,5

8 miejsce

Biezmienow Zuzanna

28

9 miejsce

Kocjan Michalina

25,5

10 miejsce

Nowak Laura

22,5

Serdecznie gratuluję

S. A. Jąkalska

 
Rozstrzygnięcie konkursu "Zakładka do książki"

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.