REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1083336
Konkursy
VII WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH „JĘZYK I OBRAZ”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I - VI do wzięcia udziału w VII Wrocławskim Międzyszkolnym Konkursie z języka obcego „Język i obraz”. Jest to konkurs plastyczno-językowy polegający na prezentacji idiomów języka angielskiego, związanych z przyrodą w formie obrazkowej.

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu: rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych uczniów oraz rozwijanie i prezentowanie uzdolnień poprzez twórczość plastyczno – artystyczną.

 

Tematyka konkursu: prezentacja idiomów języka angielskiego związanych z przyrodą w formie obrazu.

Warunki udziału w konkursie:

- Chętni uczniowie zgłaszają swoje prace do nauczycieli języka angielskiego do dnia 8 listopada (wtorek). Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka wraz z podaniem klasy.

- Udział w konkursie jest indywidualny.

- Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VI).

- Każda praca powinna zostać opatrzona etykietą, na której należy podać drukowanymi literami prezentowany idiom.

- Forma prac jest dowolna, na płaszczyźnie. Wybór techniki plastycznej należy do uczestników: kredka, pastele, ołówek, akwarela, collage, itp.

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 9 we Wrocławiu. Pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony w naszej szkole. Podczas niego jury, składające się z nauczycieli języka angielskiego, wybierze 6 najlepszych prac (po 3 z obu kategorii wiekowych), a następnie przekaże je do drugiego etapu konkursu (odbywającego się w SP nr 9).

 

Dodatkowe informacje:

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji prac.

- Prace konkursowe nie będą zwracane.

- Zgłoszenie ucznia do konkursu jest jednoczesną zgodą rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem konkursu.

- Przesłanie pracy plastycznej przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż jest on autorem zgłoszonej pracy i przy jej tworzeniu w żaden sposób nie naruszył prawy autorskich oraz praw osób trzecich.

- W przypadku zgłoszenia roszczeń w sprawie naruszenia praw osób trzecich wszelkie koszty organizatora z nimi związane pokrywa uczestnik konkursu, który te prawa naruszył, który tym samym zwolni organizatora z odpowiedzialności.

 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6.12.2016r. na stronie internetowej Organizatora.

Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w siedzibie szkoły dnia 16 grudnia 2016r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu o "Kulturze krajów anglojęzycznych"

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie klas od I do VI

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców październikowego konkursu:

W kategorii klas od I do III:

I miejsce: Zofia Jaśkiewicz 2d

II miejsce: Michał Wieczorek 3a

III miejsce: Maja Tomaszewska-Lelo 2a, Mateusz Bielerzewski 2f

Wyróżnienia: Jan Jaśkiewicz 3c, Igor Waszczuk 3c

W kategorii klas od IV do VI:

I miejsce: Jakub Dojlido 4a

II miejsce: Zofia Biel 6a

III miejsce: Julia Minartowicz 4a

Serdecznie gratulujemy !


 
Radosna Parada Niepodległości

 

 
MOZAIKA - Konkurs o wielokulturowości

Wrocław to miasto dumne ze swojej wielokulturowości. Miejsce z roku na rok stające się coraz barwniejszym tyglem tradycji, języków i kultur.

Stowarzyszenie Semper Avanti oraz Gmina Wrocław pragną zachęcić najmłodszych Wrocławian do dokładniejszego przyjrzenia się temu, co dzieje się wokół nich i spotkania obcokrajowców mieszkających pośród nich.

Wystarczy nakręcić film krótkometrażowy, zrobić zdjęcie albo stworzyć przestrzenną pracę plastyczną (makietę, rzeźbę czy coś równie oszałamiającego) związane z tematyką konkursu, a następnie uzupełnić formularz zgłoszeniowy.

 

UWAGA - TERMIN SKŁADANIA PRAC

PRZEDŁUŻONY DO 13 PAŹDZIERNIKA!


Prace multimedialne należy składać do p. Karoliny Stronciwilk drogą internetową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), prace przestrzenne natomiast pozostawić w pokoju nauczycielskim z dopiskiem "Konkurs - wielokulturowość, p. Karolina Stronciwilk". Do pracy musi być załączona zgoda rodzica. Regulamin konkursu oraz zgoda rodzica do poprania w linku:

Na prace czekamy do 13.10.2016, godz. 16:00.

REGULAMIN KONKURSU

ZGODA RODZICÓW

 


 
Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w szkolnym konkursie

„Wiedzy o krajach anglojęzycznych”

REGULAMIN KONKURSU:

I. Cele konkursu:

 • poszerzanie wiedzy nt. krajów anglojęzycznych (ich kultury, geografii, ustroju itp.)
 • zachęcanie uczniów do brania udziału w przedsięwzięciach szkolnych
 • doskonalenie kreatywnego myślenia oraz umiejętności plastycznych

II. Termin składania prac do konkursu: 7 października 2016r. (piątek)

III. Zasady uczestnictwa:

 • Chętni uczniowie zgłaszają swoje prace do nauczycieli języka angielskiego do dnia 7 października 2016r. (piątek). Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, wraz z zaznaczeniem klasy.
 • Udział w konkursie jest indywidualny.
 • Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w dwóch kategoriach wiekowych
 • (klasy I-III i IV-VI).
 • Praca na konkurs powinna być wykonana w języku angielskim dowolną techniką na kartce/brystolu/kartonie/szarym papierze o maksymalnym formacie A3 w postaci plakatu, mapy, słowniczka, gry, informatora itp.

Np.: mapa kraju anglojęzycznego z miejscami, które warto odwiedzić lub „wycinek” z informatora turystycznego nt. wybranego kraju. Interpretacja dowolna!

IV. Kryteria oceny:

Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Jury, w skład którego wejdą nauczyciele języka angielskiego: pani Anna Wasiak, pani Joanna Berezowska, pani Alina Karpińska, pani Ida Krakowian

Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność merytoryczną, estetykę wykonania pracy, pomysłowość oraz samodzielność w wykonaniu pracy.

Lista laureatów zostanie wywieszona w holu szkoły.

Nagrody oraz dyplomy zostaną rozdane zwycięzcom na lekcjach języka angielskiego.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 
Konkurs MISTRZ SKRZYŻOWAŃ – wyniki

We wtorek 31 maja 2016, odbył się konkurs rozwiązywania „krzyżówek drogowych” z pierwszeństwa przejazdu na różnych skrzyżowaniach.

W konkursie brali udział uczniowie klas czwartych i piątych.

 

MISTRZYNIĄ  SKRZYŻOWAŃ  jest Julia Ciesielska

II miejsce  zajęła Kinga Dąbrowska

III miejsce  zdobyła Weronika Wrona

Wszystkim uczestnikom gratuluję wiedzy i dziękuję za zaangażowanie.

BRAWO!!!!!

 
WYNIKI RODZINNEGO KONKURSU „Wrocław moje miasto”

W ramach projektu „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”, odbył się w miesiącu maju rodzinny konkurs plastyczny, pt. ”Wrocław moje miasto”.

 

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców:

I miejsce – Iana, klasa 2d
II miejsce – Rozalia, klasa 3a
III miejsce – Sebastian, klasa 1c
Wyróżnienie – Julia, klasa 3a

Serdecznie gratulujemy!

1

 
Konkurs MISTRZ SKRZYŻOWAŃ

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas czwartych

We wtorek 31 maja 2016, w godzinach 13.15-14.00

odbędzie się konkurs rozwiązywania „krzyżówek drogowych” z pierwszeństwa przejazdu na różnych skrzyżowaniach.

Zbiórka przy sali 1.65 o 13.15.

Serdecznie zapraszam do udziału, bo są jeszcze wolne miejsca.

Dla uczestników przewiduję dodatkowe oceny.

Konkurs pomoże też utrwalić wiedzę przed egzaminem teoretycznym na kartę rowerową.

 

 

Uczestników proszę o wypełnienie zgody na udział w konkursie, którą zamieszczam poniżej, a która będzie też dostępna w koszulce na tablicy technicznej.

 

Życzę powodzenia J

Sławomira Anna Jąkalska

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

 

 • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w technicznym konkursie MISTRZ SKRZYŻOWAŃ, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).
 • Wyrażam zgodę na opublikowanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy) na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń w przypadku zdobycia 1-3 miejsca lub wyróżnienia.

………………………………..………………..                                                     ...................................................................

Miejscowość, data                                                                       Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
Konkurs- "Wrocław moje miasto"

Regulamin rodzinnego konkursu

„Wrocław moje miasto”

1.Konkurs trwa od 25.04.2016 r. – do 06.05.2016 r., co oznacza, że w tym terminie uczestnicy mogą dostarczać prace konkursowe.

2.Aby wziąć udział w konkursie, należy:

- wykonać pracę: forma płaska, format A3; technika dowolna

- załączyć do niej metryczkę, w której znajdzie się: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica, grupa świetlicowa/klasa dziecka oraz zgoda o treści: „Wyrażam zgodę̨ na publikację wizerunku zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”- dostarczyć ją do wychowawców świetlicy szkolnej lub do pań: p. Małgorzaty Sanigórskiej (sala nr 0.067), p. Aleksandry Chmiel (kierownik świetlicy szkolnej).

3.Prace zostaną ocenione w jednej kategorii wiekowej- szkoła.
Oceny dokona jury, w skład którego wchodzą:

- Pani Barbara Bierońska - bibliotekarz

- Pani Małgorzata Sanigórska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

- Pani Aleksandra Chmiel – kierownik świetlicy szkolnej

- Pani Anna Ziober – nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy szkolnej

4.Celem konkursu jest:

- doskonalenie sprawności manualnej dziecka

- nabywanie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej

- poznanie różnych metod i form plastycznych

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości

- zachęcenie rodzin do spędzania czasu razem i wspólnego działania.

5. Wszystkie otrzymane prace na konkurs nie będą zwracane autorom.

6. Wszystkie nagrodzone prace zostaną sfotografowane i zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

7. Uczestnik, w przypadku otrzymania nagrody, wyraża zgodę na zamieszczenie imienia
i nazwiska oraz zdjęcia pracy na stronie internetowej szkoły podstawowej nr 16.

8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 13.05.2016 r.

 
Konkurs - kampania dla przedszkoli

 
KONKURS - 3 Maja

Samorząd Uczniowski naszej szkoły zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja!

Zaprojektuj własny projekt okładki Konstytucji Trzeciego Maja.

Prace należy składać do 26 kwietnia u opiekuna Samorządu Uczniowskiego - pani Karoliny Wyszomirskiej lub u swojego wychowawcy.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i klasy 4-5. 
KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

6 kwietnia odbył się szkolny etap Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas trzecich.  W tym roku zadaniem uczniów było zmierzenie się z zasadami pisowni wyrazów z głoskami miękkimi.

W szranki stanęło 27 uczniów, którzy otrzymali największą ilość punktów w eliminacjach klasowych. Etap szkolny składał się z dyktanda, a następnie z zadań praktycznych: krzyżówek, rebusów, ćwiczeń ortograficznych.

W wyniku eliminacji szkolnych do etapu międzyszkolnego przeszły następujące osoby, które reprezentować będą naszą szkołę w etapie międzyszkolnym, tworząc dwa zespoły trzyosobowe: Maja Cichocka, Antonina Kałuża, Julia Kawalec, Martyna Papierska, Michał Marczak, Mateusz Mierzwiński

Etap międzyszkolny odbędzie się 22 kwietnia, zwycięzcy etapu szkolnego zostaną powiadomieni o miejscu i czasie trwania turnieju. Laureaci etapu dzielnicowego wezmą udział w etapie miejskim.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ortograficznych.

 

Koordynatorzy konkursu:

Joanna Petri i Małgorzata Łabentowicz

 
KONKURS ORTOGRAFICZNY- ORTOGRAFICZNY ZAWRÓT GŁOWY

 

1.Organizator: Szkoła Podstawowa Nr16 we  Wrocławiu.

Koordynatorzy: Joanna Petri i Małgorzata Łabentowicz

2.Adresaci: uczniowie klas trzecich

3.Cele konkursu:

 • utrwalenie w formie zabawy zasad pisowni wyrazów z głoskami miękkimi
 • wdrażanie dzieci do czytelnego i estetycznego pisma
 • umiejętność współpracy w zespole

4.  Przebieg konkursu.

Etap I- klasowy:

„Najlepsi z klasy” – I Etap - klasowy - wstępny - przeprowadzony będzie przez nauczycieli poszczególnych klas. Teksty dyktand oraz testy z zakresu nauki ortografii na poziomie klasy przygotowuje nauczyciel uczący w danej klasie.

Etap II -  szkolny- 06.04.2016, sala 1.064, godz. 10:15:

 1. 1. „Najlepsi w szkole” - II Etap szkolny – półfinałowy - przeprowadzony będzie przez nauczycieli – koordynatorów konkursu. Do etapu szkolnego przechodzą osoby, które otrzymały największą ilość punktów w eliminacjach klasowych. Etap szkolny składa się z dwóch etapów:

a) I etap - indywidualny, w którym uczniowie samodzielnie piszą Test poprawności językowej ( do drugiego etapu zakwalifikują się  osoby z najwyższymi wynikami)

b) II etap – zadania praktyczne: krzyżówki, ustne odpowiedzi, praca ze słownikiem ortograficznym

 1. 2. Zwycięzcy II etapu reprezentują szkołę w etapie międzyszkolnym tworząc zespół trzyosobowy. Szkoły mające więcej niż 4 oddziały klas III,  mogą zgłosić do etapu międzyszkolnego drugi zespół
 2. 3. Etap III –międzyszkolny: - Uczestnicy tego etapu zostaną powiadomieni o miejscu i czasie trwania turnieju. Zadania konkursowe opracowuje zespół złożony z doradców WCDN i koordynatorów konkursu. Laureaci etapu dzielnicowego wezmą udział w etapie miejskim.

Koordynatorzy konkursu: Joanna Petri i Małgorzata Łabentowicz

 
Konkurs wielkanocny - rozstrzygnięcie

Poniżej przestawiamy zwycięskie prace konkursowe.

 

 
Sudoku
10 marca chętni uczniowie z  klas II-V sprawdzali swoje umiejętności  w szkolnych eliminacjach Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku. Do rywalizacji stanęło ponad 50 uczniów naszej szkoły. W dniu dzisiejszym ogłoszono listę finalistów. Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie mistrzostw. Przypominamy najważniejsze terminy:
 • Ogłoszenie listy finalistów: 26 III 2016
 • Eliminacje last-minute dla dorosłych: 2 IV 2016, godz. 8:30 – Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, sala 10ABCD
 • Finał dolnośląski 2 IV 2016, godz. 10:00 – Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, sala 10ABCD
 • Mistrzostwa Polski w Sudoku: 16 IV 2016

Szczegółowe informacje :

 

 
Konkurs Wielkanocny

Wielkanoc tuż, tuż, warto więc pomyśleć o pięknych ozdobach świątecznych.

Zapraszam do udziału

w II edycji technicznych konkursów wielkanocnych PISANKI, KRASZANKI dla uczniów klas 4 – 5,
w których mogą brać udział również młodsi uczniowie, jeśli mają taką ochotę.

 

Cele konkursu:

 1. rozwijanie sprawności manualnej uczniów;
 2. kształtowanie inwencji twórczej, pomysłowości i kreatywności w wykorzystaniu różnorodnych materiałów;
 3. propagowanie twórczego spędzania czasu wolnego;
 4. promowanie dorobku artystycznego i zdolności uczniów poprzez wystawę prac.

 

Regulamin konkursu:

 1. Udział w konkursie biorą uczniowie ZSP 16.
 2. Uczniowie wykonują prace indywidualnie w domu.
 3. Prace konkursowe mogą być wykonywane różnorodnymi technikami z trwałych materiałów.
 4. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy przestrzennej w jednej z dwóch kategorii.
 5. Termin składania prac upływa we wtorek 15 marca.
 6. Ozdoby należy opisać i oddać nauczycielowi zajęć technicznych (ewentualnie pozostawić na portierni z informacją, że to na konkurs techniczny).
 7. Podpis pracy należy wydrukować i załączyć jako wizytówkę przywiązaną przy pomocy nitki lub wstążeczki. Podpis musi zawierać: imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza uczeń.
 8. Prace konkursowe będą wystawione w holu szkoły i ocenione przez komisję w dwóch kategoriach konkursowych.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca, a wyniki będą umieszczone na pracach i ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 10. Wystawa ozdób konkursowych zakończy się 22 marca.
 11. Prace konkursowe stają się własnością organizatora i mogą zostać zbyte w ramach kiermaszu.
 12. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie.

 

KATEGORIE KONKURSOWE:

 1. Pisanka ozdobiona wybraną techniką,
 2. Stroik świąteczny stojący lub wiszący (bardzo proszę, by nie używać żywych gałązek, które mogą się potem osypywać oraz prawdziwych jajek)

Życzę powodzenia J

S. A. Jąkalska

 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

 

 • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w technicznym konkursie wielkanocnym PISANKI KRASZANKI, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).
 • Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………………..                                                     ............................................................

Miejscowość, data                                                                                 Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
III KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY: "VALENTINE'S CARD"

III KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY: "VALENTINE'S CARD"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-V do udziału w szkolnym

Konkursie plastyczno-językowym pt. "VALENTINE'S CARD."

Organizator Magdalena Marczak

 

REGULAMIN KONKURSU:

1.     Cele konkursu:

 • rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
 • doskonalenie znajomości języka angielskiego
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
 • rozwijanie zdolności plastycznych, artystycznych uczniów
 • poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
 • zachęcanie do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu
 • propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych

2.     Tematyka –  Założeniem konkursu jest wykonanie dowolną techniką kartki walentynkowej z wierszykiem-rymowanką lub fragmentem tekstu piosenki mówiącej o miłości- w języku angielskim.

3.     Technika i format pracy:

 • Format dowolny, ale nie powinien przekraczać A4.
 • Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie, techniką dowolną (rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wyszywanka, kolaż, wydzieranka, techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów).

4.    Czas trwania konkursu:

Prace należy dostarczyć do 29.01.2016r. do  nauczyciela języka angielskiego.

5.   Ocenianie prac.

Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatora konkursu. Ocenie podlegać będzie pomysłowość, oryginalność, kompozycja, samodzielność, staranność wykonania pracy, a także ogólne wrażenie artystyczne.

6.     Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną umieszczoną z następującymi danymi:

 • imię i nazwisko autora pracy
 • klasa

7.     Rozstrzygnięcie konkursu.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 16.02.2016 r.

Magdalena Marczak

 
Konkurs świetlicowy - Anioł 2016

 
Konkurs "Ozdoby bożonarodzeniowe"

Rozstrzygnięcie konkursu "Ozdoby bożonarodzeniowe"

 

II edycja technicznych konkursów świątecznych "Ozdoby bożonarodzeniowe" zakończyła się.

Poniżej przedstawiam listę laureatów, którym SERDECZNIE GRATULUJEMY!

KATEGORIE KONKURSOWE:

 

1. Bombka ozdobiona wybraną techniką

I miejsce: Ola Słaby

II miejsce: Zosia Biel

 

2. Stroik świąteczny stojący lub wiszący

I miejsce: Dominik Rossegger

II miejsce: Julia Stawińska

 

3. Łańcuch choinkowy

Wyróżnienie: Zosia Biel

 

4. Inna Ozdoba choinkowa

I miejsce: Ola Słaby,

II miejsce: Ala Kwiatek

1 2 3 4
 
Rozstrzygnięcie konkursu "Moja świąteczna choinka"

 

V edycja konkursu "Moja świąteczna choinka" dobiegła końca.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów, którym SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Ale to jeszcze nie wszystko. W dniu 11 grudnia spośród pozostałych choinek zostały wybrane dwie do nagrody publiczności. W głosowaniu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16.

 

PRACE PŁASKIE

I miejsce: Julia Cymbaluk

II miejsce: Antonina Skorupska

III miejsce: Oliwia Mazur

 

PRACE PRZESTRZENNE

I miejsce: Magdalena Piekarz

II miejsce: Hanna Tyborowska

III miejsce: Karina Bastek

 

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

1. Borys Kusz

2. Adam Biel

 

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 3 z 4


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.