REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1084103
Konkursy
Wyniki międzyszkolnego konkursu: "Przyjaciele w mundurach - Policjant"

 

Międzyszkolny konkurs "Przyjaciele w mundurach - Policjant" został rozstrzygnięty.

Dziękujemy za przesłanie wspaniałych prac i serdecznie gratulujemy naszym laureatom.

Nagrody zostaną rozdane podczas festynu w Szkole Podstawowej nr 16 dnia 12 grudnia.

Festyn będzie trwał w godzinach 10.00 - 13.00.

Nagrody zostaną wręczone przez Komendanta Policji oraz Dyrektora SP 16. ZAPRASZAMY!

 

Przedszkole (3-4 lata):

I miejsce: Ala Kondel

II miejsce: Natalia Pisarczyk

III miejsce: Jagoda Nowa

Wyróżnienie: Kajetan Bukowski

 

5-6 lat:

I miejsce: Bartosz Dzięcioł

II miejsce: Dobromiła Frątczak

III miejsce: Krzysztof Świta

Wyróżnienie: Natasza Syczyło

 

Szkoła:

klasy I-III:

I miejsce: Oliwia Feliks

II miejsce: Aleksander Keler

III miejsce: Karolina Kuliczkowska

Wyróżnienie: Wojciech Kibitlewski

IV-VI

I miejsce: Mikołaj Czachorowski

II miejsce: Ignacy Podgórski

III miejsce: Nadia Eliaszczuk

Wyróżnienie: Kornelia Chmiel

 

Prace przestrzenne:

3-4 lata:

I miejsce: Mariusz Brenzak

5-6 lat:

I miejsce: Kacper Świderski

klasy 1-3:

I miejsce: Wiktor Wiśniewski

klasy IV-VI:

I miejsce: Kornelia Chmiel

 
NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE

REGULAMIN

II Międzyświetlicowego Konkursu Recytatorskiego
„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE

 

Organizator Konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu

Cel konkursu:

 • rozwijanie zdolności recytatorskich
 • zainteresowanie uczniów poezją
 • zachęcanie do występów na scenie
 • prezentacja umiejętności uczniów
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
 • wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności

Postanowienia ogólne konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III – wychowanków świetlic szkolnych.

2. Każda szkoła może zgłosić swoją reprezentację liczącą nie więcej niż 3 uczniów (wyłonionych drogą eliminacji wewnątrzszkolnych).

3. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego.

4. Zgłoszenia do Konkursu należy składać do dnia 8.01.2016. (zał. 1) na adres Organizatora

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16

Ul. Wietrzna 50

53 – 024 Wrocław

z dopiskiem: „Konkurs: Najpiękniejsze polskie wiersze”.

lub drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Przebieg konkursu:

a) I etap: eliminacje wewnątrzszkolne

b) II etap: eliminacje szkolne – Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu

6. Uczestników Konkursu oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.


Kryteria oceny:

• tempo

• intonacja

• interpretacja tekstu poetyckiego

• znajomość tekstu - dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie

• opracowanie głosowe

• ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)

• styl, barwa, rytm

• czytelny tekst

7. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy, opiekunowie – podziękowania.

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

Fundatorem nagród rzeczowych jest Organizator: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu.

8. Termin i miejsce Konkursu:

Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 16 we Wrocławiu przy ul. Wietrznej 50 (Biblioteka szkolna) w dniu 20.01.2016. o godz. 9.00.

 

Organizatorzy

Aleksandra Chmiel

Małgorzata Sanigórska

 

 

 

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE „Najpiękniejsze polskie wiersze i piosenki”

1. Nazwa szkoły:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Adres szkoły:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Imię i nazwisko opiekuna:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Klasa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Data:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

6. Informacje ważne dla organizatora konkursu: (uzupełnij)

 

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Tytuł wybranego wiersza

Imię i nazwisko autora wiersza

Imię i nazwisko opiekuna

 
Konkurs świąteczny

Święta zbliżają się szybko, warto więc pomyśleć o pięknych ozdobach świątecznych.

Zapraszam do udziału

w II edycji technicznych konkursów bożonarodzeniowych dla uczniów klas 4 – 5,
w których mogą brać udział również młodsi uczniowie, jeśli mają taką ochotę.

Cele konkursu:

 1. rozwijanie sprawności manualnej uczniów;
 2. kształtowanie inwencji twórczej, pomysłowości i kreatywności w wykorzystaniu różnorodnych materiałów;
 3. propagowanie twórczego spędzania czasu wolnego;
 4. promowanie dorobku artystycznego i zdolności uczniów poprzez wystawę prac.

 

 

Regulamin konkursu:

 1. Udział w konkursie biorą uczniowie ZSP 16.
 2. Uczniowie wykonują prace indywidualnie w domu.
 3. Prace konkursowe mogą być wykonywane różnorodnymi technikami z trwałych materiałów.
 4. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy przestrzennej, która zmieści się w jednej z czterech kategorii.
 5. Termin składania prac upływa we wtorek 8 grudnia.
 6. Ozdoby należy opisać i oddać nauczycielowi zajęć technicznych (ewentualnie pozostawić na portierni z informacją, że to na konkurs techniczny).
 7. Podpis pracy należy wydrukować i załączyć jako wizytówkę przywiązaną przy pomocy nitki lub wstążeczki. Podpis musi zawierać: imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza uczeń.
 8. Prace konkursowe będą wystawione w holu szkoły i ocenione przez komisję w czterech kategoriach konkursowych.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 grudnia, a wyniki będą umieszczone na pracach i ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 10. Wystawa ozdób konkursowych zakończy się 18 grudnia.
 11. Prace konkursowe stają się własnością organizatora i mogą zostać zbyte w ramach kiermaszu bożonarodzeniowego. (uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup materiałów plastycznych dla uczniów szkoły).
 12. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie.

 

 

KATEGORIE KONKURSOWE:

 1. Bombka ozdobiona wybraną techniką,
 2. Stroik świąteczny stojący lub wiszący (bardzo proszę, by nie używać żywych gałązek, które mogą się potem osypywać),
 3. Łańcuch choinkowy, długość maksymalna to 2 i pół metra,
 4. Ozdoba choinkowa inna niż bombka i łańcuch np.: aniołek.

 

Życzę powodzenia J

S. A. Jąkalska

 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

 

 • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w technicznym konkursie bożonarodzeniowym Ozdoby choinkowe, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn.zm.).
 • Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………………..                                                     ............................................................

Miejscowość, data                                                                                 Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
Moja świąteczna choinka - konkurs międzyszkolny

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE


 • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko) w  konkursie Moja świąteczna choinka, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn.zm.).
 • Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………………..                                                                    ............................................................

Miejscowość, data                                                                                      Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 16
we Wrocławiu zaprasza do udziału w V edycji konkursu
Moja świąteczna choinka”
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu , ul. Wietrzna 50
ORGANIZATORZY: Karolina Wyszomirska, Martyna Drzewiecka
TERMIN: Prace należy złożyć do 8. 12. 2015 r.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 9. 12. 2015r.
CELE KONKURSU:
rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej uczniów,
kształcenie sprawności manualnej,
wzbogacanie i rozszerzanie doświadczeń w zakresie warsztatu plastycznego,
pobudzanie wyobraźni,
promowanie dorobku uczniów poprzez wystawę prac.
REGULAMIN:
1.Udział w konkursie biorą uczniowie klas 1-3 uczęszczający do świetlicy szkolnej.
2.Uczniowie wykonują prace konkursowe indywidualnie pod opieką wychowawców świetlicy.
3.Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
4.Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy płaskiej lub przestrzennej związanej z tematem konkursu.
5.Każda praca powinna być opisana za pomocą drukowanej metryczki zawierającej: imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko opiekuna, numer szkoły.
6.Prace uczniów będą oceniane w 2 kategoriach: I kategoria to prace plastyczne płaskie,                  II kategoria to prace plastyczne przestrzenne.
7.Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów, do której zaproszeni zostaną:    wicedyrektor SP nr 16, kierownik świetlicy, przedstawiciel Rady Rodziców SP nr 16 i przedstawiciel Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
8.Organizatorzy przewidują nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach oraz nagrodę publiczności, przyznaną w wyniku powszechnego głosowania.
9.Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 9.12.2015 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSP nr 16 po 9.12.2015 r.
10.Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w dniach 9-20.12.2015 r.     w holu szkoły.
11. Wszystkie prace plastyczne przechodzą na własność organizatorów.
12. Za I, II i III miejsce w obu kategoriach, jak również za nagrodę publiczności, przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Każda szkoła otrzyma również podziękowanie za udział w konkursie.
 
Konkurs plastyczno- konkstruktorski

Konkurs plastyczno- konstruktorski

,,Rozświetlony Wrocław”

 

 1. 1. Cel: Wykonanie z materiałów wtórnych (recykling):

 

 • klosza lampy świetlnej – ciekawy efekt wizualny po podświetleniu,
 • całej lampy – lampa MUSI po podłączeniu świecić,
 • motyw lampy: architektura Wrocławia.

 1. 2. Termin: lampy proszę przynosić do dnia 10 grudnia 2015.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 121 ,,Zielone Przedszkole” we Wrocławiu.

 

 1. 3. Kategorie wiekowe: a) przedszkola i klasy zerowe, b) klasy 1-3 szkoły podstawowej, c) klasy 4-6 szkoły podstawowej.

 1. 4. Prace proszę podpisać (imię i nazwisko dziecka, numer szkoły) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie i udostępnianie prac oraz informacji, które są przedmiotem konkursu w celu jego realizacji.

 

 • zgoda do podpisania u nauczyciela Anny Ziober (sala 1.081) oraz w załączniku
 • wszelkie informacje i szczegóły pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

załącznik – metryczka

imię i nazwisko

wiek

adres szkoły

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 16,

ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna

wyrażam zgodę

data

zgoda

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………

w   konkursie plastyczno- konstruktorskim ,,Rozświetlony Wrocław”

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z udziałem w konkursie plastyczno- konstruktorskim ,,Rozświetlony Wrocław”.

 

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna……………………………………………………..

 
KONKURS KOLĘD W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III oraz IV-V do udziału w szkolnym Konkursie Kolęd w języku angielskim.

REGULAMIN KONKURSU:

I. Cele konkursu:

 • motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poszukiwanie nowych możliwości edukacji,
 • rozwijanie umiejętności językowych,
 • rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek,
 • ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci

II.Termin konkursu: 17 grudnia 2015 r. w zależności od liczby zgłoszeń.

III. Zasady uczestnictwa:

1. Organizator w dniu ogłoszenia konkursu zapoznaje uczniów z regulaminem konkursu. Chętni uczniowie zgłaszają swój udział u nauczyciela języka angielskiego  do dnia 1 grudnia 2015 r. Przy zapisie należy podać tytuł kolędy, która zostanie zaprezentowana w konkursie oraz dostarczyć podkład muzyczny do 8 grudnia lub określić czy będzie to występ z akompaniamentem instrumentów muzycznych.

2. Uczestnicy konkursu mogą występować indywidualnie lub zespołowo, przy czym liczba uczestników w grupie nie może przekraczać 5 osób.

3. Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w 2 kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-V

4. Uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę w języku angielskim: ♦uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo, ♦ kolęda musi być zaśpiewana z pamięci, ♦ kolędy mogą być wykonywane z podkładem muzycznym z płyt, z akompaniamentem własnym (proszę do 8 grudnia zgłosić zapotrzebowanie na sprzęt lub rekwizyty sceniczne typu: krzesło, pulpit, przewód zasilający, przedłużacz; instrument: pianino ) lub a’capella (sam śpiew bez muzyki), ♦ wykonaniu kolędy powinny towarzyszyć stroje i rekwizyty przybliżające treść i charakter utworu, ♦ kolejność występów jest ustalana przez organizatorów.

5. Jeżeli liczba uczestników z większości klas (solistów i zespołów) przekroczy 12 osób to zostaną przeprowadzone eliminacje wstępne mające na celu wybranie najlepszych wykonawców. Eliminacje te będą miały charakter wewnętrzny i będą odbywały się bez udziału publiczności (tylko jury).

6. Występy oceni jury składające się z nauczycieli języka angielskiego.

IV. Kryteria oceny:

1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu.

2. Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: ♦ muzykalność i warunki głosowe wykonawców (1-10 pkt), ♦ poprawność językową (1-10 pkt) ♦ wartość artystyczną prezentacji: wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą występ tj: stroje, rekwizyty, dekoracje, instrumenty, scenki tematyczne, itp. (1-6 pkt).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 
REGULAMIN I Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Przyjaciele w mundurach - Policjant”
REGULAMIN
 
Konkurs fotograficzny

Zapraszamy do wzięcia udziału w jesiennym konkursie
Fotograficznym "Okiem jesiennego reportera”.
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów SP nr. 16.


Fotografie powinny przedstawiać oznaki jesieni, mogą to być fotografie zwierząt, ptaków, owadów, przyrody.
Rozmiar fotografii dowolny.


Zdjęcia powinny zawierać metryczkę na tylnej części zdjęcia: imię i nazwisko autora, klasa.
Fotografię należy dostarczyć do sali 0.102 ( koło biblioteki).
Na pracę czekamy do 30 października 2015r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada 2015r.

 

Organizator – Karolina Becla

 
„Najpiękniejszy różaniec”

Regulamin konkursu „NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC”

 

1. Konkurs trwa od 1 października 2015 r. do 15 października 2015 r., co oznacza, że w tym terminie uczestnicy mogą dostarczać prace konkursowe.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych.

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy:

- wykonać pracę: różaniec- na przykład z kasztanów, żołędzi, pestek, owoców głogu, koralików  lub czegoś innego, technika dowolna

- podpisać pracę  załączając do niej metryczkę, na której znajdzie się: imię i nazwisko oraz klasa autora

- dostarczyć ją do nauczycieli religii klas pierwszych

 

4. Prace zostaną ocenione w jednej kategorii wiekowej – klasy pierwsze. 
Oceny dokona jury, w skład którego wchodzą:

- Pani Marta Kawa – nauczycielka religii

- Ks. Jakub Łukowski- nauczyciel religii

- Ks. Maciej Pałeczny – nauczyciel religii

5.Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami religijnymi

- doskonalenie sprawności manualnej dziecka

- nabywanie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej

- poznanie różnych metod i form plastycznych

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości

6. Wszystkie otrzymane prace na konkurs nie będą zwracane autorom – mogą zostać wykorzystane jako dekoracja holu szkoły w roku szkolnym 2015/2016

7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 30.10.2015 r.

Organizator

Marta Kawa

 
Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-V do udziału w szkolnym konkursie

„Wiedzy o krajach anglojęzycznych”

REGULAMIN KONKURSU:

I. Cele konkursu:

 • poszerzanie wiedzy nt. krajów anglojęzycznych (ich kultury, geografii, ustroju itp.)
 • zachęcanie uczniów do brania udziału w przedsięwzięciach szkolnych
 • doskonalenie kreatywnego myślenia oraz umiejętności plastycznych

II. Termin składania prac do konkursu: 2 października 2015r. (piątek)

III. Zasady uczestnictwa:

 • Chętni uczniowie zgłaszają swoje prace do nauczycieli języka angielskiego do dnia 2 października 2015r. (piątek). Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, wraz z zaznaczeniem klasy.
 • Udział w konkursie jest indywidualny.
 • Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-II i III-V).
 • Praca na konkurs powinna być wykonana w języku angielskim dowolną techniką na kartce/brystolu/kartonie/szarym papierze o maksymalnym formacie A3 w postaci plakatu, mapy, słowniczka, gry, informatora itp.

Np.: mapa kraju anglojęzycznego z miejscami, które warto odwiedzić lub „wycinek” z informatora turystycznego nt. wybranego kraju. Interpretacja dowolna!

IV. Kryteria oceny:

Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Jury, w skład którego wejdą nauczyciele języka angielskiego: pani Anna Wasiak, pani Magdalena Marczak, pani Aleksandra Kaźmierska.

Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność merytoryczną, estetykę wykonania pracy, pomysłowość i inwencję twórczą.

Lista laureatów zostanie wywieszona w holu szkoły.

Nagrody oraz dyplomy zostaną rozdane zwycięzcom na lekcjach języka angielskiego.

 

Serdecznie zapraszamy!

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 4 z 4


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.