REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1967026
Konkursy 2017/2018
Olimpusek dla kl. I-III

Olimpus pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji wiosennej olimpiady Olimpusek z języka angielskiego. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzona  31-03-2017 r.

Godzinę przeprowadzenia olimpiady ustala Szkolny Organizator Olimpiady powołany w każdej ze zgłoszonych szkół.

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Sprawdzian obejmuje zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdzian zawiera pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.


Zasady ogólne:


1. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego przeznaczona jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej od klasy I do III.

2. Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkole na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.

4. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.

5. Szczegółowy rozkład materiału znajduje się na stronie: http://www.olimpus.edu.pl/olimpusek-sesja-wiosenna/zakres-olimpusek-sesja-wiosenna

6. Czas trwania olimpiady to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Godzina rozpoczęcia olimpiady nie jest narzucona przez organizatora i decyduje o niej nauczyciel organizujący olimpiadę.

10. Po przeprowadzeniu olimpiady wypełnione sprawdziany należy przesłać do siedziby firmy Olimpus, gdzie zostaną sprawdzone.

11. Do dnia 22-05-2017 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

 

Opłaty:

Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe w wysokości 9,00 zł

Nagrody:

Każdy z uczestników olimpiady OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.

Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom, nagroda książkowa,
 • Miejsca 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsca 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

Na zgłoszenia w postaci wypełnionej przez rodzica lub opiekuna zgody oraz wpłatę kwoty w wysokości 9 zł czekamy do dnia 8.02.107r. Zgłoszenia można składać u wszystkich nauczycieli języka angielskiego.

 

Koordynator konkursu: Joanna Berezowska

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................... w olimpiadzie przedmiotowej „Olimpusek” z języka angielskiego i jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztu udziału w wysokości 9 zł, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych mojego dziecka, takich jak imię, nazwisko i klasa oraz wyniku na potrzeby organizacji konkursu.

 

................................................................................

data i podpis rodzica

 
Olimpus dla kl. IV-VI

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w olimpiadzie z języka angielskiego, która odbędzie się dnia 22.03.2017r.

 

I. Zasady ogólne

1. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów od klasy IV- VI szkoły podstawowej.

2. Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkole na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

4. Godziny rozpoczęcia olimpiad nie są narzucone przez organizatora i decydują            o nich nauczyciele organizujący olimpiady.

5. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

6. Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki.

7. Szczegółowy zakres materiału dostępny jest na stronie organizatora:  http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-angielski/zakres-tematyczny

7. Do dnia 15-05-2017 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

 

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

3. Szkoła, z której w olimpiadach łącznie weźmie udział ponad 160 uczestników otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

5. Olimpus pragnie promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i posiadających wszechstronną wiedzę. Każdy uczestnik konkursu Olimpus, który zdobędzie łącznie co najmniej 1000 (szkoła podstawowa) punktów ze wszystkich przedmiotów, w których brał udział, otrzyma specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu „Omnibusa” i atrakcyjną nagrodę książkową.

Na zgłoszenia w postaci wypełnionej przez rodzica lub opiekuna zgody oraz wpłatę     kwoty w wysokości 9 zł czekamy do dnia 8.02.107r. Zgłoszenia można składać u wszystkich nauczycieli języka angielskiego.

 

Koordynator konkursu: Joanna Berezowska

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................  w olimpiadzie przedmiotowej „Olimpus” z języka angielskiego i jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztu udziału w wysokości 9 zł, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna.Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych mojego dziecka, takich jak imię, nazwisko i klasa oraz wyniku na potrzeby organizacji konkursu.

 

................................................................................

data i podpis rodzica

 
Konkurs recytatorski dla kl. VI

 

Zapraszamy do udziału w XI edycji Konkursu Recytacji  w Języku Angielskim dla uczniów klas VI szkoły podstawowej, który odbędzie się 15.03.2017, w Gimnazjum nr 5, o godzinie 10. Każdy uczestnik (liczba uczestników z jednej szkoły została ograniczona do 6 uczniów) wyrecytuje jeden wiersz z 10 zaproponowanych przez organizatorów.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla zdobywców pięciu pierwszych miejsc, Nagrody Publiczności, wybieranej przez Opiekunów, oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich biorących udział.

W przypadku większej liczby chętnych dnia 3.03.2017r. zostanie przeprowadzony etap szkolny konkursu.

Ostatecznie lista uczestników zostanie podana dnia 6.03.2017r.

 

Uczniowie przygotowują się do konkursu pod opieką nauczycieli języka angielskiego.

 

Prosimy o zgłoszenia (wraz z podpisaną zgodą) do dnia 8.02.2017r. do nauczycieli języka angielskiego.

 

Koordynator konkursu: Joanna Berezowska

 

Zgoda na udział w konkursie

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka................................................................................. w XI edycji Konkursu Recytacji  w Języku Angielskim dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej, który odbędzie się 15.03.2017, w Gimnazjum nr 5 we Wrocławiu, o godzinie 10.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych mojego dziecka, takich jak imię, nazwisko i klasa oraz wyniku na potrzeby organizacji konkursu.

 

 

................................................................................

data i podpis rodzica

AA MILNE

If I were a king

 

I often wish I were a King,
And then I could do anything.

If only I were King of Spain,
I'd take my hat off in the rain.

If only I were King of France,
I wouldn't brush my hair for aunts.

I think, if I were King of Greece,
I'd push things off the mantelpiece.

If I were King of Norroway,
I'd ask an elephant to stay.

If I were King of Babylon,
I'd leave my button gloves undone.

If I were King of Timbuctoo,
I'd think of lovely things to do.

If I were King of anything,
I'd tell the soldiers, "I'm the King!"

Jane Taylor

The Star

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.

Then the traveler in the dark,
Thanks you for your tiny spark,
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,
And often through my curtains peep,
For you never shut you eye,
Till the sun is in the sky.

As your bright and tiny spark,
Lights the traveler in the dark-
Though I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star.

Edgar Allan Poe

A Dream Within A Dream

 

Thus much let me avow--
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.

I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand--
How few! yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep--while I weep!
O God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
O God! can I not save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

Wiliam Wordsworth

Daffodils

I wandered lonely as a cloud

That floats on high o’er vales and hills,

When all at once I saw a crowd,

A host, of golden daffodils;

Beside the lake, beneath the trees,

Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine

And twinkle on the milky way,

They stretched in never-ending line

Along the margin of a bay:

Ten thousand saw I at a glance,

Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced, but they

Out-did the sparkling leaves in glee;

A poet could not be but gay,

In such a jocund company!

I gazed and gazed but little thought

What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie

In vacant or in pensive mood,

They flash upon that inward eye

Which is the bliss of solitude;

Walt Whitman

I Hear America Singing

I HEAR America singing, the varied carols I hear;
Those of mechanics—each one singing his, as it should be, blithe and
strong;
The carpenter singing his, as he measures his plank or beam,
The mason singing his, as he makes ready for work, or leaves off
work;
The boatman singing what belongs to him in his boat—the deckhand
singing on the steamboat deck;
The shoemaker singing as he sits on his bench—the hatter singing as
he stands;
The wood-cutter's song—the ploughboy's, on his way in the morning,
or at the noon intermission, or at sundown;
The delicious singing of the mother—or of the young wife at work—or
of the girl sewing or washing—Each singing what belongs to
her, and to none else;
The day what belongs to the day—At night, the party of young
fellows, robust, friendly,
Singing, with open mouths, their strong melodious songs.

Shel Silverstein

Messy Room

Whosever room this is should be ashamed!
His underwear is hanging on the lamp.
His raincoat is there in the overstuffed chair,
And the chair is becoming quite mucky and damp.
His workbook is wedged in the window,
His sweater's been thrown on the floor.
His scarf and one ski are beneath the TV,
And his pants have been carelessly hung on the door.
His books are all jammed in the closet,
His vest has been left in the hall.
A lizard named Ed is asleep in his bed,
And his smelly old sock has been stuck to the wall.
Whosever room this is should be ashamed!
Donald or Robert or Willie or--
Huh? You say it's mine? Oh, dear,
I knew it looked familiar!

Lord Byron

We’ll Go No More A-Roving

So, we’ll go no more a-roving

So late into the night,

Though the heart be still as loving,

And the moon be still as bright.

For the sword outwears its sheath,

And the soul wears out the breast,

And the heart must pause to breathe,

And love itself have rest.

Though the night was made for loving,

And the day returns too soon,

Yet we’ll go no more a-roving

By the light of the moon.

William Shakespeare

Sonet 18

Shall I compare thee to a Summer’s day?

Thou art more lovely and more temperate:

Rough winds do shake the darling buds of May,

And Summer’s lease hath all too short a date:

Sometime too hot the eye of heaven shines,

And oft’ is his gold complexion dimm’d;

And every fair from fair sometime declines,

By chance or nature’s changing course untrimm’d:

But thy eternal Summer shall not fade

Nor lose possession of that fair thou owest;

Nor shall Death brag thou wanderest in his shade,

When in eternal lines to time thou growest:

So long as men can breathe, or eyes can see,

So long lives this, and this gives life to thee.

Chrisitna Rossetti

Remember

Remember me when I am gone away,

Gone far away into the silent land;

When you can no more hold me by the hand,

Nor I half turn to go, yet turning stay.

Remember me when no more day by day

You tell me of our future that you plann’d:

Only remember me; you understand

It will be late to counsel then or pray.

Yet if you should forget me for a while

And afterwards remember, do not grieve:

For if the darkness and corruption leave

A vestige of the thoughts that once I had,

Better by far you should forget and smile

Than that you should remember and be sad.

Ogden Nash

The people upstairs

The people upstairs all practise ballet
Their living room is a bowling alley
Their bedroom is full of conducted tours.
Their radio is louder than yours,
They celebrate week-ends all the week.
When they take a shower, your ceilings leak.
They try to get their parties to mix
By supplying their guests with Pogo sticks,
And when their fun at last abates,
They go to the bathroom on roller skates.
I would love the people upstairs wondrous
If instead of above us, they just lived under us.

 

 
"Najpiękniejsze polskie wiersze"

 

 
KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I - VI do wzięcia udziału w Walentynkowym Konkursie z Języka Angielskiego „Saint Valentine’s Card”.

Na wasze prace czekamy do 6.02.2017r.

Kartki wykonane własnoręcznie będą przyjmowane przez nauczycieli języka angielskiego

 

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

 

 

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

I Informacje podstawowe:


1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas I-VI

Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy I-III szkoły podstawowej
– klasy IV-VI szkoły podstawowej

2. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie zasobu słownictwa, wykorzystanie poznanej przez nich wiedzy w działaniu praktycznym. Konkurs ma na celu również rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów. 
3. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do Dnia Świętego Walentego.


II Kryteria oceny prac:


1. Kartki muszą zawierać elementy związane z Dniem Świętego Walentego.
2. Kartki muszą być wykonane własnoręcznie w dowolnym wymiarze i formacie, z wykorzystaniem dowolnych technik (rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wyszywanka, kolaż, wydzieranka, techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów)
3. Życzenia na kartkach/słówka związane z Walentynkami powinny być w języku angielskim.        

III. Terminy i zasady dostarczenia prac:


1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:
a) pomysłowość realizacji zadania konkursowego,
b) estetyka wykonania kartki,
c) poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym.

2. Prace należy dostarczyć w terminie do 6  lutego  2017r.

 
ALFIK MATEMATYCZNY

ALFIK MATEMATYCZNY to ogólnopolski konkurs, w którym biorą udział nasi uczniowie. Startując w konkursie, uczniowie rozwijają samodzielność, twórcze myślenie, samodyscyplinę oraz podejmują intelektualne wyzwania. Konkurs pozwala odkrywać uzdolnienia i talenty matematyczne.

Każdego roku przybywa nam nagradzanych miłośników matematyki.

 

W tym roku szkolnym w konkursie wyróżniono 23 uczniów z naszej szkoły. GRATULUJEMY!!!

NAGRODA RZECZOWA: wyjazd na obóz ZA 6 MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE: Paweł Czujowski z klasy 4e.

DYPLOM ZA UZYSKANIE BARDZO DOBREGO WYNIKU:

KLASA 2: Wiktor Listwan, Igor Stachniewicz, Zofia Jaśkiewicz, Mateusz Galik, Bartłomiej Szatkowski, Bruno Zybert, Maja Turoń

KLASA 3: Tomasz Niebudek

KLASA 4: Adam Dolasiński, Maksymilian Nowotnik, Magdalena Nieplowicz

KLASA 6: Bartłomiej Kozan

DYPLOM ZA UZYSKANIE DOBREGO WYNIKU:

KLASA 2: Mikołaj Nowotnik, Pola Bylicka, Szymon Piotrowicz, Natalia Biernacka

KLASA 3: Hanna Tkacz

KLASA 4: Maja Cichocka, Wojciech Listwan, Justyna Rojek-Nowosielska

KLASA 5: Hanna Ciechowicz

KLASA 6: Tymoteusz Dreksa

Wszystkim pozostałym uczestnikom również gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.

Koordynatorzy konkursu:

Małgorzata Łabentowicz, Renata Doroba

 
Chcecie bajki - oto bajka

 
Moja świąteczna choinka - konkurs międzyszkolny

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 16 we Wrocławiu zaprasza do udziału w VI edycji konkursu „Moja świąteczna choinka”

 

 

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa Nr 16 we Wrocławiu, ul. Wietrzna 50

ORGANIZATORZY: Martyna Drzewiecka, Karolina Stronciwilk

TERMIN: Prace należy złożyć do 9. 12. 2016 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 12. 12. 2016 r.

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej uczniów,
 • kształcenie sprawności manualnej,
 • wzbogacanie i rozszerzanie doświadczeń w zakresie warsztatu plastycznego,
 • pobudzanie wyobraźni,
 • promowanie dorobku uczniów poprzez wystawę prac.

REGULAMIN:

 1. Udział w konkursie biorą uczniowie klas 1-3 uczęszczający do świetlicy szkolnej.
 2. Uczniowie wykonują prace konkursowe indywidualnie pod opieką wychowawców świetlicy.
 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
 4. Zadaniem uczestników jest wykonanie rysunku lub pracy przestrzennej związanej z tematem konkursu.
 5. Każda praca powinna być opisana za pomocą drukowanej metryczki zawierającej: imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko opiekuna, numer szkoły.
 6. Prace uczniów będą oceniane w 2 kategoriach: pierwsza kategoria to prace plastyczne płaskie, druga kategoria to prace plastyczne przestrzenne.
 7. Oceny prac dokona komisja, powołana przez organizatorów, do której zaproszeni zostaną: wicedyrektor ZSP nr 16, przedstawiciel Rady Rodziców SP 16 oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
 8. Organizatorzy przewidują nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach oraz nagrodę publiczności.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 12.12.2016 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSP nr 16 po 12.12.2016 r.
 10. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w zorganizowanej w ZSP nr 16 wystawie w dniach 12-21.12.2016 r. w holu szkoły.
 11. Wszystkie prace plastyczne przechodzą na własność organizatorów.
 12. Wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna na prezentację pracy, przetwarzanie danych dziecka i ewentualne umieszczenie na stronie internetowej szkoły nazwisk zwycięzców (załącznik do pobrania poniżej).
 13. Opiekunowie otrzymają zaświadczenia o udziale w przygotowaniu uczniów do konkursu.

ZAPRASZAMY!!!

Zgoda rodzica

 
Konkursy bożonarodzeniowe 2016

Rozstrzygnięcie konkursu "Ozdoby bożonarodzeniowe"

III edycja technicznych konkursów świątecznych "Ozdoby bożonarodzeniowe" zakończona. Jak co roku, uczniowie wykonali mnóstwo przepięknych i pomysłowych prac przestrzennych, z których jury wybrało po 3 najpiękniejsze w poszczególnych kategoriach.

Oto lista laureatów:

KATEGORIE KONKURSOWE:

1. Bombka ozdobiona wybraną techniką

I miejsce: Zosia Biel

II miejsce: Adam Biel

II miejsce: Olga Laskowska

2. Stroik świąteczny stojący lub wiszący

I miejsce: Kuba Dojlido

II miejsce: Antosia Belka

II miejsce: Gerard Wierciński

Wyróżnienie: Ida Laskowska

3. Łańcuch choinkowy

Wyróżnienie: Adam Biel

Wyróżnienie: Zosia Biel

4. Inna ozdoba choinkowa

I miejsce: Zosia Biel,

II miejsce: Bartek Topolnicki

II miejsce: Mikołaj Grzyb

Wszystkim uczestnikom konkursów SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Jury i organizator, S. A. Jąkalska

 

 
„MY CHRISTMAS CARD”

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie plastyczno-językowym dla klas 4 - 6

„MY CHRISTMAS CARD”

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń w języku angielskim.
 2. Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów.
 3. Propagowanie tradycji wysyłania życzeń świątecznych pocztą.

Przebieg konkursu:

 1. Prace uczestników będą oceniane w jednej kategorii wiekowej.
 2. Termin oddania prac do nauczycieli języka angielskiego 02.12.2016
 3. Szkoła biorąca udział w konkursie wybiera maksymalnie 6 najciekawszych prac i przesyła lub dostarcza je na adres Szkoły Podstawowej nr 40
 4. Jury oceniało będzie: oryginalność i estetykę, zgodność pracy z tematem oraz poprawność językową.
 5. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dla laureatów przewidziane są również warsztaty w języku angielskim.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23 grudnia i zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów. Rozdanie nagród nastąpi w styczniu 2017 podczas uroczystej Gali. (O dacie i miejscu laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową).

 

Wymagania konkursowe:

 1. Uczestnicy konkursu przygotowują kartki świąteczne związane ze świętami Bożego Narodzenia wraz z życzeniami w języku angielskim.
 2. Format A4 po rozłożeniu. Technika dowolna.
 3. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie.
 4. Prace konkursowe powinny być odpowiednio opisane : -imię i nazwisko ucznia, klasa,

- nazwa, numer i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna. Opis należy umieścić z tyłu pracy.

5. Opiekunowie konkursu wraz z pracami konkursowymi przesyłają wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych.

 

Uwagi końcowe:

 1. Po rozstrzygnięciu konkursu prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz stronach internetowych organizatorów. (Prace konkursowe nie będą odsyłane).
 2. Przesłanie pracy konkursowej przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest on autorem zgłoszonej pracy i nie naruszył praw autorskich osób trzecich.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

 

Koordynator etapu szkolnego

Anna Wasiak

 
Stwórz własnego Misia

 
Konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną

“THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS CARD”


Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III do wzięcia udziału w IV edycji międzyszkolnego konkursu plastyczno-językowego na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 58 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu.

 

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU:

 • motywowanie uczniów klas I-III do nauki języka angielskiego,
 • rozwijanie zainteresowań językiem obcym,
 • rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów.

WYMAGANIA KONKURSOWE:

 1. Zadaniem uczestników jest przygotowanie karki świątecznej związanej ze świętami Bożego Narodzenia i napisanie krótkich życzeń w języku angielskim.
 2. Technika i forma prac jest dowolna.
 3. Chętni uczniowie zgłaszają swoje prace do nauczycieli języka angielskiego do 12 grudnia (poniedziałek). Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka wraz z podaniem klasy (etykiety należy umieścić z tyłu pracy).
 4. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie.
 5. Ze złożonych prac zostanie wybranych 6 najlepszych kartek, które przejdą do głównej części konkursu odbywającego się w SP nr 58.

PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych (osobno klasy I, II i III).
 2. Jury (nauczyciele języka angielskiego i plastyki) oceniało będzie:
 • oryginalność,
 • estetykę,
 • zgodność pracy z tematem,
 • poprawność językową
 1. W każdej kategorii wyłonionych zostanie 3 zwycięzców. Laureaci otrzymają  nagrody oraz dyplomy.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12.01.2016 na stronie internetowej Organizatora. Informacje dla laureatów zostaną również przekazane drogą mailową do szkół. Rozdanie nagród nastąpi 19.01.2016 podczas uroczystej Gali.

 

UWAGI KOŃCOWE:

 1. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
 2. Prace konkursowe nie będą odsyłane.
 3. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem konkursu.
 4. Złożenie pracy plastycznej przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż jest on autorem zgłoszonej pracy i przy jej tworzeniu w żaden sposób nie naruszył praw autorskich oraz praw osób trzecich.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 
RADOSNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY KOTYLION

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w corocznym konkursie na najpiękniejszy kotylion. Kotyliony wykonujemy w barwach narodowych, dlatego prosimy o należny im szacunek.

Prace można wykonać dowolną techniką, w formacie nie przekraczającym 50cm x50cm.

Prace będą oceniane pod kątem estetyki wykonania oraz

kreatywności zastosowania różnorodnych materiałów.

 

Na kotyliony czekamy do 09.11.2016 w s. 0.102.

Wyniki ogłosimy 15.11.2016

Małgorzata Kamińska

Zuzanna Czyszczoń

 
II WROCŁAWSKI KONKURSU CZYTELNICTWA I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

II WROCŁAWSKI KONKURSU CZYTELNICTWA I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

„DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” 2017 dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

Zakres tematyczny II Wrocławskiego Konkursu „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” to:

historia, geografia, kultura i obyczaje, legendy, architektura, polityka, wynalazki, literatura, muzyka, kino, sławni ludzie krajów anglojęzycznych.

Kraje: Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Irlandia, Kanada, Indie, RPA.

Materiały: Dodatkowo w II oraz III etapie konkursu wymagana będzie znajomość lektury określonej przez Organizatora (teksty poziomowane o krajach anglojęzycznych i lektura uproszczona). Uczestnicy będą odpowiadać na pytania testowe sformułowane na podstawie lektur. Będą musieli również wykazać się znajomością słownictwa na bazie lektury lub tekstu konkursowego. Materiały do II i III etapu konkursu zostaną przesłane do szkół, których uczniowie zakwalifikują się do etapu II oraz III              z odpowiednim wyprzedzeniem.

I etap szkolny odbędzie się 25.11.2016 r.

II etap rejonowy zostanie przeprowadzony 3.02.2017 r. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie przesłana do szkół oraz ogłoszona na Sieci Współpracy Nauczycieli Języka Angielskiego na I i II etapie edukacyjnym we Wrocławiu: http://swnja.blogspot.com/p/konkursy oraz na stronie internetowej WCDN do 24.02.2017 r.

III etap - finał konkursu odbędzie się 25.04.2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce 12.05.2017 r.

Etapy konkursu:

I ETAP - odbędzie się w szkołach zgłoszonych do konkursu. Uczestnicy konkursu rozwiązują 45-minutowy test pisemny w języku angielskim - ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów i organizatorów. Szkolni koordynatorzy konkursu zbierają pisemne zgody rodziców uczniów na przetwarzanie danych do celów Konkursu i na tym etapie odpowiadają za ich przetwarzanie. Na podstawie informacji zawartej w protokołach Komisja Konkursowa zakwalifikuje do II etapu konkursu 60 uczniów (po 20 z klas IV, V i VI), którzy uzyskali najlepsze wyniki.

 

II ETAP – rejonowy – odbędzie się w SP nr 40 we Wrocławiu. Uczniowie rozwiązywać będą 45-minutowy test pisemny w języku angielskim ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów oraz pytań do krótkich tekstów kulturoznawczych. Do finału Konkursu z przebiegu II etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie około 30 uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki, po 10 uczniów z każdej grupy wiekowej. Na II etap konkursu należy dostarczyć pisemne zgody rodziców uczniów na przetwarzanie danych do celów Konkursu.

 

III ETAP – finał konkursu - odbędzie się w SP nr 83 we Wrocławiu. Uczestnicy III etapu będą rozwiązywali 60–minutowy test pisemny w języku angielskim ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów, pytań do tekstów kulturoznawczych oraz pytań sprawdzających znajomość wskazanej lektury i jej słownictwa.

 

Testy sprawdza Komisja Konkursowa. O miejscu w finale decyduje łączna punktacja z II oraz III etapu konkursu. W przypadku takiej samej liczby punktów pod uwagę będzie brany wynik z I etapu. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród będzie miało miejsce w siedzibie WCDN.

 

Załącznik nr 1

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

 

………………………………………....................................................

nazwa i adres placówki

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………....................................................

imię i nazwisko uczestnika

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z póz. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73A. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej WCDN. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

* Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

* Akceptuję regulamin konkursu.

 

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

* Zaznaczyć właściwe

  
VII WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH „JĘZYK I OBRAZ”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I - VI do wzięcia udziału w VII Wrocławskim Międzyszkolnym Konkursie z języka obcego „Język i obraz”. Jest to konkurs plastyczno-językowy polegający na prezentacji idiomów języka angielskiego, związanych z przyrodą w formie obrazkowej.

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu: rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych uczniów oraz rozwijanie i prezentowanie uzdolnień poprzez twórczość plastyczno – artystyczną.

 

Tematyka konkursu: prezentacja idiomów języka angielskiego związanych z przyrodą w formie obrazu.

Warunki udziału w konkursie:

- Chętni uczniowie zgłaszają swoje prace do nauczycieli języka angielskiego do dnia 8 listopada (wtorek). Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka wraz z podaniem klasy.

- Udział w konkursie jest indywidualny.

- Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VI).

- Każda praca powinna zostać opatrzona etykietą, na której należy podać drukowanymi literami prezentowany idiom.

- Forma prac jest dowolna, na płaszczyźnie. Wybór techniki plastycznej należy do uczestników: kredka, pastele, ołówek, akwarela, collage, itp.

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 9 we Wrocławiu. Pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony w naszej szkole. Podczas niego jury, składające się z nauczycieli języka angielskiego, wybierze 6 najlepszych prac (po 3 z obu kategorii wiekowych), a następnie przekaże je do drugiego etapu konkursu (odbywającego się w SP nr 9).

 

Dodatkowe informacje:

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji prac.

- Prace konkursowe nie będą zwracane.

- Zgłoszenie ucznia do konkursu jest jednoczesną zgodą rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem konkursu.

- Przesłanie pracy plastycznej przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż jest on autorem zgłoszonej pracy i przy jej tworzeniu w żaden sposób nie naruszył prawy autorskich oraz praw osób trzecich.

- W przypadku zgłoszenia roszczeń w sprawie naruszenia praw osób trzecich wszelkie koszty organizatora z nimi związane pokrywa uczestnik konkursu, który te prawa naruszył, który tym samym zwolni organizatora z odpowiedzialności.

 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6.12.2016r. na stronie internetowej Organizatora.

Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w siedzibie szkoły dnia 16 grudnia 2016r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu o "Kulturze krajów anglojęzycznych"

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie klas od I do VI

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców październikowego konkursu:

W kategorii klas od I do III:

I miejsce: Zofia Jaśkiewicz 2d

II miejsce: Michał Wieczorek 3a

III miejsce: Maja Tomaszewska-Lelo 2a, Mateusz Bielerzewski 2f

Wyróżnienia: Jan Jaśkiewicz 3c, Igor Waszczuk 3c

W kategorii klas od IV do VI:

I miejsce: Jakub Dojlido 4a

II miejsce: Zofia Biel 6a

III miejsce: Julia Minartowicz 4a

Serdecznie gratulujemy !


 
Radosna Parada Niepodległości

 

 
MOZAIKA - Konkurs o wielokulturowości

Wrocław to miasto dumne ze swojej wielokulturowości. Miejsce z roku na rok stające się coraz barwniejszym tyglem tradycji, języków i kultur.

Stowarzyszenie Semper Avanti oraz Gmina Wrocław pragną zachęcić najmłodszych Wrocławian do dokładniejszego przyjrzenia się temu, co dzieje się wokół nich i spotkania obcokrajowców mieszkających pośród nich.

Wystarczy nakręcić film krótkometrażowy, zrobić zdjęcie albo stworzyć przestrzenną pracę plastyczną (makietę, rzeźbę czy coś równie oszałamiającego) związane z tematyką konkursu, a następnie uzupełnić formularz zgłoszeniowy.

 

UWAGA - TERMIN SKŁADANIA PRAC

PRZEDŁUŻONY DO 13 PAŹDZIERNIKA!


Prace multimedialne należy składać do p. Karoliny Stronciwilk drogą internetową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), prace przestrzenne natomiast pozostawić w pokoju nauczycielskim z dopiskiem "Konkurs - wielokulturowość, p. Karolina Stronciwilk". Do pracy musi być załączona zgoda rodzica. Regulamin konkursu oraz zgoda rodzica do poprania w linku:

Na prace czekamy do 13.10.2016, godz. 16:00.

REGULAMIN KONKURSU

ZGODA RODZICÓW

 


 
Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w szkolnym konkursie

„Wiedzy o krajach anglojęzycznych”

REGULAMIN KONKURSU:

I. Cele konkursu:

 • poszerzanie wiedzy nt. krajów anglojęzycznych (ich kultury, geografii, ustroju itp.)
 • zachęcanie uczniów do brania udziału w przedsięwzięciach szkolnych
 • doskonalenie kreatywnego myślenia oraz umiejętności plastycznych

II. Termin składania prac do konkursu: 7 października 2016r. (piątek)

III. Zasady uczestnictwa:

 • Chętni uczniowie zgłaszają swoje prace do nauczycieli języka angielskiego do dnia 7 października 2016r. (piątek). Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, wraz z zaznaczeniem klasy.
 • Udział w konkursie jest indywidualny.
 • Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w dwóch kategoriach wiekowych
 • (klasy I-III i IV-VI).
 • Praca na konkurs powinna być wykonana w języku angielskim dowolną techniką na kartce/brystolu/kartonie/szarym papierze o maksymalnym formacie A3 w postaci plakatu, mapy, słowniczka, gry, informatora itp.

Np.: mapa kraju anglojęzycznego z miejscami, które warto odwiedzić lub „wycinek” z informatora turystycznego nt. wybranego kraju. Interpretacja dowolna!

IV. Kryteria oceny:

Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Jury, w skład którego wejdą nauczyciele języka angielskiego: pani Anna Wasiak, pani Joanna Berezowska, pani Alina Karpińska, pani Ida Krakowian

Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność merytoryczną, estetykę wykonania pracy, pomysłowość oraz samodzielność w wykonaniu pracy.

Lista laureatów zostanie wywieszona w holu szkoły.

Nagrody oraz dyplomy zostaną rozdane zwycięzcom na lekcjach języka angielskiego.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 
Konkurs MISTRZ SKRZYŻOWAŃ – wyniki

We wtorek 31 maja 2016, odbył się konkurs rozwiązywania „krzyżówek drogowych” z pierwszeństwa przejazdu na różnych skrzyżowaniach.

W konkursie brali udział uczniowie klas czwartych i piątych.

 

MISTRZYNIĄ  SKRZYŻOWAŃ  jest Julia Ciesielska

II miejsce  zajęła Kinga Dąbrowska

III miejsce  zdobyła Weronika Wrona

Wszystkim uczestnikom gratuluję wiedzy i dziękuję za zaangażowanie.

BRAWO!!!!!

 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 3 z 5


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.