REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1967364
Konkursy 2017/2018
WYNIKI RODZINNEGO KONKURSU „Wrocław moje miasto”

W ramach projektu „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”, odbył się w miesiącu maju rodzinny konkurs plastyczny, pt. ”Wrocław moje miasto”.

 

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców:

I miejsce – Iana, klasa 2d
II miejsce – Rozalia, klasa 3a
III miejsce – Sebastian, klasa 1c
Wyróżnienie – Julia, klasa 3a

Serdecznie gratulujemy!

1

 
Konkurs MISTRZ SKRZYŻOWAŃ

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas czwartych

We wtorek 31 maja 2016, w godzinach 13.15-14.00

odbędzie się konkurs rozwiązywania „krzyżówek drogowych” z pierwszeństwa przejazdu na różnych skrzyżowaniach.

Zbiórka przy sali 1.65 o 13.15.

Serdecznie zapraszam do udziału, bo są jeszcze wolne miejsca.

Dla uczestników przewiduję dodatkowe oceny.

Konkurs pomoże też utrwalić wiedzę przed egzaminem teoretycznym na kartę rowerową.

 

 

Uczestników proszę o wypełnienie zgody na udział w konkursie, którą zamieszczam poniżej, a która będzie też dostępna w koszulce na tablicy technicznej.

 

Życzę powodzenia J

Sławomira Anna Jąkalska

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

 

 • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w technicznym konkursie MISTRZ SKRZYŻOWAŃ, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).
 • Wyrażam zgodę na opublikowanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy) na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń w przypadku zdobycia 1-3 miejsca lub wyróżnienia.

………………………………..………………..                                                     ...................................................................

Miejscowość, data                                                                       Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
Konkurs- "Wrocław moje miasto"

Regulamin rodzinnego konkursu

„Wrocław moje miasto”

1.Konkurs trwa od 25.04.2016 r. – do 06.05.2016 r., co oznacza, że w tym terminie uczestnicy mogą dostarczać prace konkursowe.

2.Aby wziąć udział w konkursie, należy:

- wykonać pracę: forma płaska, format A3; technika dowolna

- załączyć do niej metryczkę, w której znajdzie się: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica, grupa świetlicowa/klasa dziecka oraz zgoda o treści: „Wyrażam zgodę̨ na publikację wizerunku zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”- dostarczyć ją do wychowawców świetlicy szkolnej lub do pań: p. Małgorzaty Sanigórskiej (sala nr 0.067), p. Aleksandry Chmiel (kierownik świetlicy szkolnej).

3.Prace zostaną ocenione w jednej kategorii wiekowej- szkoła.
Oceny dokona jury, w skład którego wchodzą:

- Pani Barbara Bierońska - bibliotekarz

- Pani Małgorzata Sanigórska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

- Pani Aleksandra Chmiel – kierownik świetlicy szkolnej

- Pani Anna Ziober – nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy szkolnej

4.Celem konkursu jest:

- doskonalenie sprawności manualnej dziecka

- nabywanie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej

- poznanie różnych metod i form plastycznych

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości

- zachęcenie rodzin do spędzania czasu razem i wspólnego działania.

5. Wszystkie otrzymane prace na konkurs nie będą zwracane autorom.

6. Wszystkie nagrodzone prace zostaną sfotografowane i zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

7. Uczestnik, w przypadku otrzymania nagrody, wyraża zgodę na zamieszczenie imienia
i nazwiska oraz zdjęcia pracy na stronie internetowej szkoły podstawowej nr 16.

8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 13.05.2016 r.

 
Konkurs - kampania dla przedszkoli

 
KONKURS - 3 Maja

Samorząd Uczniowski naszej szkoły zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja!

Zaprojektuj własny projekt okładki Konstytucji Trzeciego Maja.

Prace należy składać do 26 kwietnia u opiekuna Samorządu Uczniowskiego - pani Karoliny Wyszomirskiej lub u swojego wychowawcy.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i klasy 4-5. 
KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

6 kwietnia odbył się szkolny etap Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas trzecich.  W tym roku zadaniem uczniów było zmierzenie się z zasadami pisowni wyrazów z głoskami miękkimi.

W szranki stanęło 27 uczniów, którzy otrzymali największą ilość punktów w eliminacjach klasowych. Etap szkolny składał się z dyktanda, a następnie z zadań praktycznych: krzyżówek, rebusów, ćwiczeń ortograficznych.

W wyniku eliminacji szkolnych do etapu międzyszkolnego przeszły następujące osoby, które reprezentować będą naszą szkołę w etapie międzyszkolnym, tworząc dwa zespoły trzyosobowe: Maja Cichocka, Antonina Kałuża, Julia Kawalec, Martyna Papierska, Michał Marczak, Mateusz Mierzwiński

Etap międzyszkolny odbędzie się 22 kwietnia, zwycięzcy etapu szkolnego zostaną powiadomieni o miejscu i czasie trwania turnieju. Laureaci etapu dzielnicowego wezmą udział w etapie miejskim.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ortograficznych.

 

Koordynatorzy konkursu:

Joanna Petri i Małgorzata Łabentowicz

 
KONKURS ORTOGRAFICZNY- ORTOGRAFICZNY ZAWRÓT GŁOWY

 

1.Organizator: Szkoła Podstawowa Nr16 we  Wrocławiu.

Koordynatorzy: Joanna Petri i Małgorzata Łabentowicz

2.Adresaci: uczniowie klas trzecich

3.Cele konkursu:

 • utrwalenie w formie zabawy zasad pisowni wyrazów z głoskami miękkimi
 • wdrażanie dzieci do czytelnego i estetycznego pisma
 • umiejętność współpracy w zespole

4.  Przebieg konkursu.

Etap I- klasowy:

„Najlepsi z klasy” – I Etap - klasowy - wstępny - przeprowadzony będzie przez nauczycieli poszczególnych klas. Teksty dyktand oraz testy z zakresu nauki ortografii na poziomie klasy przygotowuje nauczyciel uczący w danej klasie.

Etap II -  szkolny- 06.04.2016, sala 1.064, godz. 10:15:

 1. 1. „Najlepsi w szkole” - II Etap szkolny – półfinałowy - przeprowadzony będzie przez nauczycieli – koordynatorów konkursu. Do etapu szkolnego przechodzą osoby, które otrzymały największą ilość punktów w eliminacjach klasowych. Etap szkolny składa się z dwóch etapów:

a) I etap - indywidualny, w którym uczniowie samodzielnie piszą Test poprawności językowej ( do drugiego etapu zakwalifikują się  osoby z najwyższymi wynikami)

b) II etap – zadania praktyczne: krzyżówki, ustne odpowiedzi, praca ze słownikiem ortograficznym

 1. 2. Zwycięzcy II etapu reprezentują szkołę w etapie międzyszkolnym tworząc zespół trzyosobowy. Szkoły mające więcej niż 4 oddziały klas III,  mogą zgłosić do etapu międzyszkolnego drugi zespół
 2. 3. Etap III –międzyszkolny: - Uczestnicy tego etapu zostaną powiadomieni o miejscu i czasie trwania turnieju. Zadania konkursowe opracowuje zespół złożony z doradców WCDN i koordynatorów konkursu. Laureaci etapu dzielnicowego wezmą udział w etapie miejskim.

Koordynatorzy konkursu: Joanna Petri i Małgorzata Łabentowicz

 
Konkurs wielkanocny - rozstrzygnięcie

Poniżej przestawiamy zwycięskie prace konkursowe.

 

 
Sudoku
10 marca chętni uczniowie z  klas II-V sprawdzali swoje umiejętności  w szkolnych eliminacjach Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku. Do rywalizacji stanęło ponad 50 uczniów naszej szkoły. W dniu dzisiejszym ogłoszono listę finalistów. Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie mistrzostw. Przypominamy najważniejsze terminy:
 • Ogłoszenie listy finalistów: 26 III 2016
 • Eliminacje last-minute dla dorosłych: 2 IV 2016, godz. 8:30 – Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, sala 10ABCD
 • Finał dolnośląski 2 IV 2016, godz. 10:00 – Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, sala 10ABCD
 • Mistrzostwa Polski w Sudoku: 16 IV 2016

Szczegółowe informacje :

 

 
Konkurs Wielkanocny

Wielkanoc tuż, tuż, warto więc pomyśleć o pięknych ozdobach świątecznych.

Zapraszam do udziału

w II edycji technicznych konkursów wielkanocnych PISANKI, KRASZANKI dla uczniów klas 4 – 5,
w których mogą brać udział również młodsi uczniowie, jeśli mają taką ochotę.

 

Cele konkursu:

 1. rozwijanie sprawności manualnej uczniów;
 2. kształtowanie inwencji twórczej, pomysłowości i kreatywności w wykorzystaniu różnorodnych materiałów;
 3. propagowanie twórczego spędzania czasu wolnego;
 4. promowanie dorobku artystycznego i zdolności uczniów poprzez wystawę prac.

 

Regulamin konkursu:

 1. Udział w konkursie biorą uczniowie ZSP 16.
 2. Uczniowie wykonują prace indywidualnie w domu.
 3. Prace konkursowe mogą być wykonywane różnorodnymi technikami z trwałych materiałów.
 4. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy przestrzennej w jednej z dwóch kategorii.
 5. Termin składania prac upływa we wtorek 15 marca.
 6. Ozdoby należy opisać i oddać nauczycielowi zajęć technicznych (ewentualnie pozostawić na portierni z informacją, że to na konkurs techniczny).
 7. Podpis pracy należy wydrukować i załączyć jako wizytówkę przywiązaną przy pomocy nitki lub wstążeczki. Podpis musi zawierać: imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza uczeń.
 8. Prace konkursowe będą wystawione w holu szkoły i ocenione przez komisję w dwóch kategoriach konkursowych.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca, a wyniki będą umieszczone na pracach i ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 10. Wystawa ozdób konkursowych zakończy się 22 marca.
 11. Prace konkursowe stają się własnością organizatora i mogą zostać zbyte w ramach kiermaszu.
 12. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie.

 

KATEGORIE KONKURSOWE:

 1. Pisanka ozdobiona wybraną techniką,
 2. Stroik świąteczny stojący lub wiszący (bardzo proszę, by nie używać żywych gałązek, które mogą się potem osypywać oraz prawdziwych jajek)

Życzę powodzenia J

S. A. Jąkalska

 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

 

 • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w technicznym konkursie wielkanocnym PISANKI KRASZANKI, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).
 • Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………………..                                                     ............................................................

Miejscowość, data                                                                                 Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
III KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY: "VALENTINE'S CARD"

III KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY: "VALENTINE'S CARD"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-V do udziału w szkolnym

Konkursie plastyczno-językowym pt. "VALENTINE'S CARD."

Organizator Magdalena Marczak

 

REGULAMIN KONKURSU:

1.     Cele konkursu:

 • rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
 • doskonalenie znajomości języka angielskiego
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
 • rozwijanie zdolności plastycznych, artystycznych uczniów
 • poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
 • zachęcanie do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu
 • propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych

2.     Tematyka –  Założeniem konkursu jest wykonanie dowolną techniką kartki walentynkowej z wierszykiem-rymowanką lub fragmentem tekstu piosenki mówiącej o miłości- w języku angielskim.

3.     Technika i format pracy:

 • Format dowolny, ale nie powinien przekraczać A4.
 • Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie, techniką dowolną (rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wyszywanka, kolaż, wydzieranka, techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów).

4.    Czas trwania konkursu:

Prace należy dostarczyć do 29.01.2016r. do  nauczyciela języka angielskiego.

5.   Ocenianie prac.

Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatora konkursu. Ocenie podlegać będzie pomysłowość, oryginalność, kompozycja, samodzielność, staranność wykonania pracy, a także ogólne wrażenie artystyczne.

6.     Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną umieszczoną z następującymi danymi:

 • imię i nazwisko autora pracy
 • klasa

7.     Rozstrzygnięcie konkursu.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 16.02.2016 r.

Magdalena Marczak

 
Konkurs świetlicowy - Anioł 2016

 
Konkurs "Ozdoby bożonarodzeniowe"

Rozstrzygnięcie konkursu "Ozdoby bożonarodzeniowe"

 

II edycja technicznych konkursów świątecznych "Ozdoby bożonarodzeniowe" zakończyła się.

Poniżej przedstawiam listę laureatów, którym SERDECZNIE GRATULUJEMY!

KATEGORIE KONKURSOWE:

 

1. Bombka ozdobiona wybraną techniką

I miejsce: Ola Słaby

II miejsce: Zosia Biel

 

2. Stroik świąteczny stojący lub wiszący

I miejsce: Dominik Rossegger

II miejsce: Julia Stawińska

 

3. Łańcuch choinkowy

Wyróżnienie: Zosia Biel

 

4. Inna Ozdoba choinkowa

I miejsce: Ola Słaby,

II miejsce: Ala Kwiatek

1 2 3 4
 
Rozstrzygnięcie konkursu "Moja świąteczna choinka"

 

V edycja konkursu "Moja świąteczna choinka" dobiegła końca.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów, którym SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Ale to jeszcze nie wszystko. W dniu 11 grudnia spośród pozostałych choinek zostały wybrane dwie do nagrody publiczności. W głosowaniu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16.

 

PRACE PŁASKIE

I miejsce: Julia Cymbaluk

II miejsce: Antonina Skorupska

III miejsce: Oliwia Mazur

 

PRACE PRZESTRZENNE

I miejsce: Magdalena Piekarz

II miejsce: Hanna Tyborowska

III miejsce: Karina Bastek

 

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

1. Borys Kusz

2. Adam Biel

 

 
Wyniki międzyszkolnego konkursu: "Przyjaciele w mundurach - Policjant"

 

Międzyszkolny konkurs "Przyjaciele w mundurach - Policjant" został rozstrzygnięty.

Dziękujemy za przesłanie wspaniałych prac i serdecznie gratulujemy naszym laureatom.

Nagrody zostaną rozdane podczas festynu w Szkole Podstawowej nr 16 dnia 12 grudnia.

Festyn będzie trwał w godzinach 10.00 - 13.00.

Nagrody zostaną wręczone przez Komendanta Policji oraz Dyrektora SP 16. ZAPRASZAMY!

 

Przedszkole (3-4 lata):

I miejsce: Ala Kondel

II miejsce: Natalia Pisarczyk

III miejsce: Jagoda Nowa

Wyróżnienie: Kajetan Bukowski

 

5-6 lat:

I miejsce: Bartosz Dzięcioł

II miejsce: Dobromiła Frątczak

III miejsce: Krzysztof Świta

Wyróżnienie: Natasza Syczyło

 

Szkoła:

klasy I-III:

I miejsce: Oliwia Feliks

II miejsce: Aleksander Keler

III miejsce: Karolina Kuliczkowska

Wyróżnienie: Wojciech Kibitlewski

IV-VI

I miejsce: Mikołaj Czachorowski

II miejsce: Ignacy Podgórski

III miejsce: Nadia Eliaszczuk

Wyróżnienie: Kornelia Chmiel

 

Prace przestrzenne:

3-4 lata:

I miejsce: Mariusz Brenzak

5-6 lat:

I miejsce: Kacper Świderski

klasy 1-3:

I miejsce: Wiktor Wiśniewski

klasy IV-VI:

I miejsce: Kornelia Chmiel

 
NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE

REGULAMIN

II Międzyświetlicowego Konkursu Recytatorskiego
„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE

 

Organizator Konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu

Cel konkursu:

 • rozwijanie zdolności recytatorskich
 • zainteresowanie uczniów poezją
 • zachęcanie do występów na scenie
 • prezentacja umiejętności uczniów
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
 • wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności

Postanowienia ogólne konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III – wychowanków świetlic szkolnych.

2. Każda szkoła może zgłosić swoją reprezentację liczącą nie więcej niż 3 uczniów (wyłonionych drogą eliminacji wewnątrzszkolnych).

3. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego.

4. Zgłoszenia do Konkursu należy składać do dnia 8.01.2016. (zał. 1) na adres Organizatora

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16

Ul. Wietrzna 50

53 – 024 Wrocław

z dopiskiem: „Konkurs: Najpiękniejsze polskie wiersze”.

lub drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Przebieg konkursu:

a) I etap: eliminacje wewnątrzszkolne

b) II etap: eliminacje szkolne – Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu

6. Uczestników Konkursu oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.


Kryteria oceny:

• tempo

• intonacja

• interpretacja tekstu poetyckiego

• znajomość tekstu - dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie

• opracowanie głosowe

• ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)

• styl, barwa, rytm

• czytelny tekst

7. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy, opiekunowie – podziękowania.

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

Fundatorem nagród rzeczowych jest Organizator: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu.

8. Termin i miejsce Konkursu:

Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 16 we Wrocławiu przy ul. Wietrznej 50 (Biblioteka szkolna) w dniu 20.01.2016. o godz. 9.00.

 

Organizatorzy

Aleksandra Chmiel

Małgorzata Sanigórska

 

 

 

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE „Najpiękniejsze polskie wiersze i piosenki”

1. Nazwa szkoły:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Adres szkoły:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Imię i nazwisko opiekuna:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Klasa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Data:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

6. Informacje ważne dla organizatora konkursu: (uzupełnij)

 

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Tytuł wybranego wiersza

Imię i nazwisko autora wiersza

Imię i nazwisko opiekuna

 
Konkurs świąteczny

Święta zbliżają się szybko, warto więc pomyśleć o pięknych ozdobach świątecznych.

Zapraszam do udziału

w II edycji technicznych konkursów bożonarodzeniowych dla uczniów klas 4 – 5,
w których mogą brać udział również młodsi uczniowie, jeśli mają taką ochotę.

Cele konkursu:

 1. rozwijanie sprawności manualnej uczniów;
 2. kształtowanie inwencji twórczej, pomysłowości i kreatywności w wykorzystaniu różnorodnych materiałów;
 3. propagowanie twórczego spędzania czasu wolnego;
 4. promowanie dorobku artystycznego i zdolności uczniów poprzez wystawę prac.

 

 

Regulamin konkursu:

 1. Udział w konkursie biorą uczniowie ZSP 16.
 2. Uczniowie wykonują prace indywidualnie w domu.
 3. Prace konkursowe mogą być wykonywane różnorodnymi technikami z trwałych materiałów.
 4. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy przestrzennej, która zmieści się w jednej z czterech kategorii.
 5. Termin składania prac upływa we wtorek 8 grudnia.
 6. Ozdoby należy opisać i oddać nauczycielowi zajęć technicznych (ewentualnie pozostawić na portierni z informacją, że to na konkurs techniczny).
 7. Podpis pracy należy wydrukować i załączyć jako wizytówkę przywiązaną przy pomocy nitki lub wstążeczki. Podpis musi zawierać: imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza uczeń.
 8. Prace konkursowe będą wystawione w holu szkoły i ocenione przez komisję w czterech kategoriach konkursowych.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 grudnia, a wyniki będą umieszczone na pracach i ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 10. Wystawa ozdób konkursowych zakończy się 18 grudnia.
 11. Prace konkursowe stają się własnością organizatora i mogą zostać zbyte w ramach kiermaszu bożonarodzeniowego. (uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup materiałów plastycznych dla uczniów szkoły).
 12. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie.

 

 

KATEGORIE KONKURSOWE:

 1. Bombka ozdobiona wybraną techniką,
 2. Stroik świąteczny stojący lub wiszący (bardzo proszę, by nie używać żywych gałązek, które mogą się potem osypywać),
 3. Łańcuch choinkowy, długość maksymalna to 2 i pół metra,
 4. Ozdoba choinkowa inna niż bombka i łańcuch np.: aniołek.

 

Życzę powodzenia J

S. A. Jąkalska

 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

 

 • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w technicznym konkursie bożonarodzeniowym Ozdoby choinkowe, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn.zm.).
 • Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………………..                                                     ............................................................

Miejscowość, data                                                                                 Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
Moja świąteczna choinka - konkurs międzyszkolny

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE


 • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko) w  konkursie Moja świąteczna choinka, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn.zm.).
 • Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………………..                                                                    ............................................................

Miejscowość, data                                                                                      Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 16
we Wrocławiu zaprasza do udziału w V edycji konkursu
Moja świąteczna choinka”
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu , ul. Wietrzna 50
ORGANIZATORZY: Karolina Wyszomirska, Martyna Drzewiecka
TERMIN: Prace należy złożyć do 8. 12. 2015 r.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 9. 12. 2015r.
CELE KONKURSU:
rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej uczniów,
kształcenie sprawności manualnej,
wzbogacanie i rozszerzanie doświadczeń w zakresie warsztatu plastycznego,
pobudzanie wyobraźni,
promowanie dorobku uczniów poprzez wystawę prac.
REGULAMIN:
1.Udział w konkursie biorą uczniowie klas 1-3 uczęszczający do świetlicy szkolnej.
2.Uczniowie wykonują prace konkursowe indywidualnie pod opieką wychowawców świetlicy.
3.Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
4.Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy płaskiej lub przestrzennej związanej z tematem konkursu.
5.Każda praca powinna być opisana za pomocą drukowanej metryczki zawierającej: imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko opiekuna, numer szkoły.
6.Prace uczniów będą oceniane w 2 kategoriach: I kategoria to prace plastyczne płaskie,                  II kategoria to prace plastyczne przestrzenne.
7.Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów, do której zaproszeni zostaną:    wicedyrektor SP nr 16, kierownik świetlicy, przedstawiciel Rady Rodziców SP nr 16 i przedstawiciel Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
8.Organizatorzy przewidują nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach oraz nagrodę publiczności, przyznaną w wyniku powszechnego głosowania.
9.Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 9.12.2015 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSP nr 16 po 9.12.2015 r.
10.Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w dniach 9-20.12.2015 r.     w holu szkoły.
11. Wszystkie prace plastyczne przechodzą na własność organizatorów.
12. Za I, II i III miejsce w obu kategoriach, jak również za nagrodę publiczności, przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Każda szkoła otrzyma również podziękowanie za udział w konkursie.
 
Konkurs plastyczno- konkstruktorski

Konkurs plastyczno- konstruktorski

,,Rozświetlony Wrocław”

 

 1. 1. Cel: Wykonanie z materiałów wtórnych (recykling):

 

 • klosza lampy świetlnej – ciekawy efekt wizualny po podświetleniu,
 • całej lampy – lampa MUSI po podłączeniu świecić,
 • motyw lampy: architektura Wrocławia.

 1. 2. Termin: lampy proszę przynosić do dnia 10 grudnia 2015.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 121 ,,Zielone Przedszkole” we Wrocławiu.

 

 1. 3. Kategorie wiekowe: a) przedszkola i klasy zerowe, b) klasy 1-3 szkoły podstawowej, c) klasy 4-6 szkoły podstawowej.

 1. 4. Prace proszę podpisać (imię i nazwisko dziecka, numer szkoły) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie i udostępnianie prac oraz informacji, które są przedmiotem konkursu w celu jego realizacji.

 

 • zgoda do podpisania u nauczyciela Anny Ziober (sala 1.081) oraz w załączniku
 • wszelkie informacje i szczegóły pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

załącznik – metryczka

imię i nazwisko

wiek

adres szkoły

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 16,

ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna

wyrażam zgodę

data

zgoda

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………

w   konkursie plastyczno- konstruktorskim ,,Rozświetlony Wrocław”

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z udziałem w konkursie plastyczno- konstruktorskim ,,Rozświetlony Wrocław”.

 

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna……………………………………………………..

 
KONKURS KOLĘD W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III oraz IV-V do udziału w szkolnym Konkursie Kolęd w języku angielskim.

REGULAMIN KONKURSU:

I. Cele konkursu:

 • motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poszukiwanie nowych możliwości edukacji,
 • rozwijanie umiejętności językowych,
 • rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek,
 • ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci

II.Termin konkursu: 17 grudnia 2015 r. w zależności od liczby zgłoszeń.

III. Zasady uczestnictwa:

1. Organizator w dniu ogłoszenia konkursu zapoznaje uczniów z regulaminem konkursu. Chętni uczniowie zgłaszają swój udział u nauczyciela języka angielskiego  do dnia 1 grudnia 2015 r. Przy zapisie należy podać tytuł kolędy, która zostanie zaprezentowana w konkursie oraz dostarczyć podkład muzyczny do 8 grudnia lub określić czy będzie to występ z akompaniamentem instrumentów muzycznych.

2. Uczestnicy konkursu mogą występować indywidualnie lub zespołowo, przy czym liczba uczestników w grupie nie może przekraczać 5 osób.

3. Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w 2 kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-V

4. Uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę w języku angielskim: ♦uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo, ♦ kolęda musi być zaśpiewana z pamięci, ♦ kolędy mogą być wykonywane z podkładem muzycznym z płyt, z akompaniamentem własnym (proszę do 8 grudnia zgłosić zapotrzebowanie na sprzęt lub rekwizyty sceniczne typu: krzesło, pulpit, przewód zasilający, przedłużacz; instrument: pianino ) lub a’capella (sam śpiew bez muzyki), ♦ wykonaniu kolędy powinny towarzyszyć stroje i rekwizyty przybliżające treść i charakter utworu, ♦ kolejność występów jest ustalana przez organizatorów.

5. Jeżeli liczba uczestników z większości klas (solistów i zespołów) przekroczy 12 osób to zostaną przeprowadzone eliminacje wstępne mające na celu wybranie najlepszych wykonawców. Eliminacje te będą miały charakter wewnętrzny i będą odbywały się bez udziału publiczności (tylko jury).

6. Występy oceni jury składające się z nauczycieli języka angielskiego.

IV. Kryteria oceny:

1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu.

2. Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: ♦ muzykalność i warunki głosowe wykonawców (1-10 pkt), ♦ poprawność językową (1-10 pkt) ♦ wartość artystyczną prezentacji: wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą występ tj: stroje, rekwizyty, dekoracje, instrumenty, scenki tematyczne, itp. (1-6 pkt).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 4 z 5


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.