REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1704798
Konkursy 2017/2018


Olimpiada z języka polskiego – Olimpus

Po raz pierwszy w naszej szkole odbędzie się olimpiada z języka polskiego – Olimpus dla klas IV-VI.

 

I. Zasady ogólne

1. Olimpiada przeznaczona sjest dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do klasy VI.

2. Olimpiada zostanie przeprowadzona na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

III. Zakres tematyczny:

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

Zakres materiału sesji jesiennej i zimowej oraz:

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

2.   Literatura:

 • Rudyard Kipling: Księga dżungli - rozdział: Bracia Mowgliego.

UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z sesji jesiennej i zimowej klasy IV.

 

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

Zakres materiału wszystkich sesji klasy IV, sesji jesiennej i zimowej klasy V oraz:

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

2.   Literatura:

 • Mity greckie (Prometeusz, Pandora, Dionizos i król Midas);
 • Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni.
  UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z sesji jesiennej i zimowej klasy V.

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

Zakres materiału wszystkich sesji klas IV i V, sesji jesiennej i zimowej klasy VI oraz:

1.   Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

2.   Nauka o języku:

 • Podmiot gramatyczny; grupa podmiotu;
 • Czasownik w formie osobowej jako orzeczenie; grupa orzeczenia;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - rozróżnianie.

3.   Literatura:

 • Kornel Makuszyński: Szatan z VII klasy;
 • Bolesław Prus: Katarynka.
  UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z sesji jesiennej i zimowej klasy VI.

 

 

4. Na zgłoszenia w postaci wypełnionej przez rodzica lub opiekuna zgody oraz wpłatę kwoty w wysokości 9 zł czekamy do dnia 20.02.2018r. Zgłoszenia można składać u nauczycieli języka polskiego.

 

 

Regulamin konkursu na stronie: www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-polski

 

 

Koordynator: Martyna Koper, Marta Herkt

 
Konkurs ortograficzny o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii

W tym roku po raz pierwszy organizowany będzie w naszej szkole konkurs ortograficzny. Konkurs ma wyłonić ucznia, który najlepiej radzi sobie z ortografią i interpunkcją. W rywalizacji  biorą udział reprezentanci wskazani przez nauczycieli języka polskiego. Uczestnicy napiszą dyktando ze słuchu, które sprawdzi znajomość wszystkich zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, które powinien znać uczeń szkoły podstawowej.

Zwycięzca zdobędzie tytuł Szkolnego Mistrza Orografii, a trzy najlepsze osoby z klas VI będą reprezentować nasza placówkę w XIX Międzyszkolnym Konkursie o tytuł Mistrza Ortografii 2018, który organizowany będzie w SP nr 113 we Wrocławiu.

Konkurs odbędzie się 12 lutego o godzinie 10:15 w sali multimedialnej.

 

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Martyna Koper

 
NAJCIEKAWSZA KARTKA WALENTYNKOWA

KONKURS

NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ

W JĘZYKU ANGIELSKIM


Zapraszamy wszystkich uczniów klas I - VI do wzięcia udziału w Walentynkowym Konkursie z Języka Angielskiego „Saint Valentine’s Card”.

Na wasze prace czekamy do 12.02.2018r.

Kartki wykonane własnoręcznie będą przyjmowane przez nauczycieli języka angielskiego

 

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

 

 

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

I Informacje podstawowe:


1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas I-VI

Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy I-III szkoły podstawowej
– klasy IV-VI szkoły podstawowej

2. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie zasobu słownictwa, wykorzystanie poznanej przez nich wiedzy w działaniu praktycznym. Konkurs ma na celu również rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów. 
3. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do Dnia Świętego Walentego.


II Kryteria oceny prac:


1. Kartki muszą zawierać elementy związane z Dniem Świętego Walentego.
2. Kartki muszą być wykonane własnoręcznie w dowolnym wymiarze i formacie, z wykorzystaniem dowolnych technik (rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wyszywanka, kolaż, wydzieranka, techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów)
3. Życzenia na kartkach/słówka związane z Walentynkami powinny być w języku angielskim.        

III. Terminy i zasady dostarczenia prac:


1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:
a) pomysłowość realizacji zadania konkursowego,
b) estetyka wykonania kartki,
c) poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym.

2. Prace należy dostarczyć w terminie do 12  lutego  2018r.

 
„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE”

Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu zaprasza uczniów klas I – III do udziału
w IV Międzyświetlicowym Konkursie Recytatorskim
„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE”

1. Nazwa konkursu:
„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE”

2. Organizatorem konkursu jest

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Wietrzna 50

53 – 024 Wrocław

3. Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności recytatorskich
- zainteresowanie uczniów poezją
- zachęcanie do występów na scenie
- prezentacja umiejętności uczniów
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
- wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności

4. Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III
- każda szkoła może zgłosić swoją reprezentację liczącą nie więcej niż 3 uczniów (wyłonionych drogą eliminacji wewnątrzszkolnych)
- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego
- zgłoszenia do konkursu należy kierować do dnia 2.02.2018 roku (załącznik 1) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Przebieg konkursu:
Przebieg konkursu jest dwustopniowy:
a) I etap: eliminacje wewnątrzszkolne
b) II etap: finał – Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu

6. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.

Kryteria oceny: • tempo                                                                                                                                                                                           • intonacja                                                                                                                                                                                   • interpretacja tekstu poetyckiego                                                                                                                                       • znajomość tekstu - dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie                                                                                                                                                                   • opracowanie głosowe                                                                                                                                                                          • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)                                                          • styl, barwa, rytm                                                                                                                                                                        • czytelny tekst

Decyzja jury jest ostateczna.

7. Nagrody dla laureatów:
Laureaci I, II, III miejsca, osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Pozostałym uczestnikom konkursu oraz opiekunom zostaną wręczone dyplomy - podziękowania.

Fundatorem nagród rzeczowych jest Organizator: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu.

8. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 16.02.2018 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 16 (biblioteka szkolna) we Wrocławiu przy ul. Wietrznej 50.

Organizatorzy

Aleksandra Chmiel, Małgorzata Sanigórska

 

 

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWAW KONKURSIE
„Najpiękniejsze polskie wiersze”

1. Nazwa szkoły:

2. Adres szkoły:

3. Imię i nazwisko ucznia:

4. Imię i nazwisko opiekuna:

5. Klasa:

6. Tytuł wybranego wiersza

7. Imię i nazwisko autora wiersza

 

„Wyrażam zgodę̨ na publikację wizerunku zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku               o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zmianami).”

 

Podpis rodzica/opiekuna

………………………………

 
Rozstrzygniecie konkursu międzyszkolnego ,,Moja najpiękniejsza choinka"

Rozstrzygniecie


 

Świetlicowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

,,Moja najpiękniejsza choinka"


1.  Kategoria prace płaskie :

 

I miejsce: Anita Kulik, Szkoła Podstawowa Nr 36 we Wrocławiu

II miejsce : Julia Pluta, Szkoła Podstawowa Nr 36 we Wrocławiu

III miejsce: Olivia Kasig, Szkoła Podstawowa Nr 72 we Wrocławiu

wyróżnienie (głosowanie publiczności) : .....................

2. Kategoria prace przestrzenne :

I miejsce: Anastasia Shumara,

II miejsce : Piotr Gruchaj, Szkoła Podstawowa Nr 43 we Wrocławiu

III miejsce: Amelia Michalak, Szkoła Podstawowa we Wrocławiu

wyróżnienie (głosowanie publiczności) :

Yarosław Hulytskyi, Szkoła Podstawowa Nr 16 we Wrocławiu

Iga Augustynowicz, Szkoła Podstawowa Nr 43 we Wrocławiu

 

Wystawka konkursowa znajduje się w holu naszej szkoły do 15 stycznia 2018 r.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz nauczycielom- opiekunom. Nagrody oraz podziękowania za udział zostaną przekazane w styczniu 2018 r.

 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.

 


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 17


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.