REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1704832
Konkursy 2017/2018


Olimpus dla kl. IV-VI

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w olimpiadzie z języka angielskiego, która odbędzie się dnia 22.03.2017r.

 

I. Zasady ogólne

1. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów od klasy IV- VI szkoły podstawowej.

2. Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkole na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

4. Godziny rozpoczęcia olimpiad nie są narzucone przez organizatora i decydują            o nich nauczyciele organizujący olimpiady.

5. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

6. Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki.

7. Szczegółowy zakres materiału dostępny jest na stronie organizatora:  http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-angielski/zakres-tematyczny

7. Do dnia 15-05-2017 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

 

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

  • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
  • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
  • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
  • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

3. Szkoła, z której w olimpiadach łącznie weźmie udział ponad 160 uczestników otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

5. Olimpus pragnie promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i posiadających wszechstronną wiedzę. Każdy uczestnik konkursu Olimpus, który zdobędzie łącznie co najmniej 1000 (szkoła podstawowa) punktów ze wszystkich przedmiotów, w których brał udział, otrzyma specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu „Omnibusa” i atrakcyjną nagrodę książkową.

Na zgłoszenia w postaci wypełnionej przez rodzica lub opiekuna zgody oraz wpłatę     kwoty w wysokości 9 zł czekamy do dnia 8.02.107r. Zgłoszenia można składać u wszystkich nauczycieli języka angielskiego.

 

Koordynator konkursu: Joanna Berezowska

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................  w olimpiadzie przedmiotowej „Olimpus” z języka angielskiego i jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztu udziału w wysokości 9 zł, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna.Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych mojego dziecka, takich jak imię, nazwisko i klasa oraz wyniku na potrzeby organizacji konkursu.

 

................................................................................

data i podpis rodzica

 
Konkurs recytatorski dla kl. VI

 

Zapraszamy do udziału w XI edycji Konkursu Recytacji  w Języku Angielskim dla uczniów klas VI szkoły podstawowej, który odbędzie się 15.03.2017, w Gimnazjum nr 5, o godzinie 10. Każdy uczestnik (liczba uczestników z jednej szkoły została ograniczona do 6 uczniów) wyrecytuje jeden wiersz z 10 zaproponowanych przez organizatorów.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla zdobywców pięciu pierwszych miejsc, Nagrody Publiczności, wybieranej przez Opiekunów, oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich biorących udział.

W przypadku większej liczby chętnych dnia 3.03.2017r. zostanie przeprowadzony etap szkolny konkursu.

Ostatecznie lista uczestników zostanie podana dnia 6.03.2017r.

 

Uczniowie przygotowują się do konkursu pod opieką nauczycieli języka angielskiego.

 

Prosimy o zgłoszenia (wraz z podpisaną zgodą) do dnia 8.02.2017r. do nauczycieli języka angielskiego.

 

Koordynator konkursu: Joanna Berezowska

 

Zgoda na udział w konkursie

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka................................................................................. w XI edycji Konkursu Recytacji  w Języku Angielskim dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej, który odbędzie się 15.03.2017, w Gimnazjum nr 5 we Wrocławiu, o godzinie 10.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych mojego dziecka, takich jak imię, nazwisko i klasa oraz wyniku na potrzeby organizacji konkursu.

 

 

................................................................................

data i podpis rodzica

AA MILNE

If I were a king

 

I often wish I were a King,
And then I could do anything.

If only I were King of Spain,
I'd take my hat off in the rain.

If only I were King of France,
I wouldn't brush my hair for aunts.

I think, if I were King of Greece,
I'd push things off the mantelpiece.

If I were King of Norroway,
I'd ask an elephant to stay.

If I were King of Babylon,
I'd leave my button gloves undone.

If I were King of Timbuctoo,
I'd think of lovely things to do.

If I were King of anything,
I'd tell the soldiers, "I'm the King!"

Jane Taylor

The Star

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.

Then the traveler in the dark,
Thanks you for your tiny spark,
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,
And often through my curtains peep,
For you never shut you eye,
Till the sun is in the sky.

As your bright and tiny spark,
Lights the traveler in the dark-
Though I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star.

Edgar Allan Poe

A Dream Within A Dream

 

Thus much let me avow--
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.

I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand--
How few! yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep--while I weep!
O God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
O God! can I not save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

Wiliam Wordsworth

Daffodils

I wandered lonely as a cloud

That floats on high o’er vales and hills,

When all at once I saw a crowd,

A host, of golden daffodils;

Beside the lake, beneath the trees,

Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine

And twinkle on the milky way,

They stretched in never-ending line

Along the margin of a bay:

Ten thousand saw I at a glance,

Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced, but they

Out-did the sparkling leaves in glee;

A poet could not be but gay,

In such a jocund company!

I gazed and gazed but little thought

What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie

In vacant or in pensive mood,

They flash upon that inward eye

Which is the bliss of solitude;

Walt Whitman

I Hear America Singing

I HEAR America singing, the varied carols I hear;
Those of mechanics—each one singing his, as it should be, blithe and
strong;
The carpenter singing his, as he measures his plank or beam,
The mason singing his, as he makes ready for work, or leaves off
work;
The boatman singing what belongs to him in his boat—the deckhand
singing on the steamboat deck;
The shoemaker singing as he sits on his bench—the hatter singing as
he stands;
The wood-cutter's song—the ploughboy's, on his way in the morning,
or at the noon intermission, or at sundown;
The delicious singing of the mother—or of the young wife at work—or
of the girl sewing or washing—Each singing what belongs to
her, and to none else;
The day what belongs to the day—At night, the party of young
fellows, robust, friendly,
Singing, with open mouths, their strong melodious songs.

Shel Silverstein

Messy Room

Whosever room this is should be ashamed!
His underwear is hanging on the lamp.
His raincoat is there in the overstuffed chair,
And the chair is becoming quite mucky and damp.
His workbook is wedged in the window,
His sweater's been thrown on the floor.
His scarf and one ski are beneath the TV,
And his pants have been carelessly hung on the door.
His books are all jammed in the closet,
His vest has been left in the hall.
A lizard named Ed is asleep in his bed,
And his smelly old sock has been stuck to the wall.
Whosever room this is should be ashamed!
Donald or Robert or Willie or--
Huh? You say it's mine? Oh, dear,
I knew it looked familiar!

Lord Byron

We’ll Go No More A-Roving

So, we’ll go no more a-roving

So late into the night,

Though the heart be still as loving,

And the moon be still as bright.

For the sword outwears its sheath,

And the soul wears out the breast,

And the heart must pause to breathe,

And love itself have rest.

Though the night was made for loving,

And the day returns too soon,

Yet we’ll go no more a-roving

By the light of the moon.

William Shakespeare

Sonet 18

Shall I compare thee to a Summer’s day?

Thou art more lovely and more temperate:

Rough winds do shake the darling buds of May,

And Summer’s lease hath all too short a date:

Sometime too hot the eye of heaven shines,

And oft’ is his gold complexion dimm’d;

And every fair from fair sometime declines,

By chance or nature’s changing course untrimm’d:

But thy eternal Summer shall not fade

Nor lose possession of that fair thou owest;

Nor shall Death brag thou wanderest in his shade,

When in eternal lines to time thou growest:

So long as men can breathe, or eyes can see,

So long lives this, and this gives life to thee.

Chrisitna Rossetti

Remember

Remember me when I am gone away,

Gone far away into the silent land;

When you can no more hold me by the hand,

Nor I half turn to go, yet turning stay.

Remember me when no more day by day

You tell me of our future that you plann’d:

Only remember me; you understand

It will be late to counsel then or pray.

Yet if you should forget me for a while

And afterwards remember, do not grieve:

For if the darkness and corruption leave

A vestige of the thoughts that once I had,

Better by far you should forget and smile

Than that you should remember and be sad.

Ogden Nash

The people upstairs

The people upstairs all practise ballet
Their living room is a bowling alley
Their bedroom is full of conducted tours.
Their radio is louder than yours,
They celebrate week-ends all the week.
When they take a shower, your ceilings leak.
They try to get their parties to mix
By supplying their guests with Pogo sticks,
And when their fun at last abates,
They go to the bathroom on roller skates.
I would love the people upstairs wondrous
If instead of above us, they just lived under us.

 

 
"Najpiękniejsze polskie wiersze"

 

 
KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I - VI do wzięcia udziału w Walentynkowym Konkursie z Języka Angielskiego „Saint Valentine’s Card”.

Na wasze prace czekamy do 6.02.2017r.

Kartki wykonane własnoręcznie będą przyjmowane przez nauczycieli języka angielskiego

 

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

 

 

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

I Informacje podstawowe:


1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas I-VI

Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy I-III szkoły podstawowej
– klasy IV-VI szkoły podstawowej

2. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie zasobu słownictwa, wykorzystanie poznanej przez nich wiedzy w działaniu praktycznym. Konkurs ma na celu również rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów. 
3. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do Dnia Świętego Walentego.


II Kryteria oceny prac:


1. Kartki muszą zawierać elementy związane z Dniem Świętego Walentego.
2. Kartki muszą być wykonane własnoręcznie w dowolnym wymiarze i formacie, z wykorzystaniem dowolnych technik (rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wyszywanka, kolaż, wydzieranka, techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów)
3. Życzenia na kartkach/słówka związane z Walentynkami powinny być w języku angielskim.        

III. Terminy i zasady dostarczenia prac:


1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:
a) pomysłowość realizacji zadania konkursowego,
b) estetyka wykonania kartki,
c) poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym.

2. Prace należy dostarczyć w terminie do 6  lutego  2017r.

 
ALFIK MATEMATYCZNY

ALFIK MATEMATYCZNY to ogólnopolski konkurs, w którym biorą udział nasi uczniowie. Startując w konkursie, uczniowie rozwijają samodzielność, twórcze myślenie, samodyscyplinę oraz podejmują intelektualne wyzwania. Konkurs pozwala odkrywać uzdolnienia i talenty matematyczne.

Każdego roku przybywa nam nagradzanych miłośników matematyki.

 

W tym roku szkolnym w konkursie wyróżniono 23 uczniów z naszej szkoły. GRATULUJEMY!!!

NAGRODA RZECZOWA: wyjazd na obóz ZA 6 MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE: Paweł Czujowski z klasy 4e.

DYPLOM ZA UZYSKANIE BARDZO DOBREGO WYNIKU:

KLASA 2: Wiktor Listwan, Igor Stachniewicz, Zofia Jaśkiewicz, Mateusz Galik, Bartłomiej Szatkowski, Bruno Zybert, Maja Turoń

KLASA 3: Tomasz Niebudek

KLASA 4: Adam Dolasiński, Maksymilian Nowotnik, Magdalena Nieplowicz

KLASA 6: Bartłomiej Kozan

DYPLOM ZA UZYSKANIE DOBREGO WYNIKU:

KLASA 2: Mikołaj Nowotnik, Pola Bylicka, Szymon Piotrowicz, Natalia Biernacka

KLASA 3: Hanna Tkacz

KLASA 4: Maja Cichocka, Wojciech Listwan, Justyna Rojek-Nowosielska

KLASA 5: Hanna Ciechowicz

KLASA 6: Tymoteusz Dreksa

Wszystkim pozostałym uczestnikom również gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.

Koordynatorzy konkursu:

Małgorzata Łabentowicz, Renata Doroba

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 17


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.