REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 2081433
Ogłoszenia
UWAGA

 
Rada Osiedla

 
Regulamin pracy gabinetu pielęgniarki w czasie epidemii

Regulamin pracy gabinetu pielęgniarki w czasie epidemii

 
Świetlica 2020/2021

1.  Świetlica poranna sala 0.058A - GŁÓWNE WEJŚCIE DO SZKOŁY
- 6.50- 7.20 (dla wszystkich uczniów);
- 6.50 - 9.10 (dla uczniów klas 5).

2.  Przyporządkowanie grup/klas do sal świetlicowych:
-  grupa I (1a+ 4c) - 0.060
- grupa II (1b) - 0.061
- grupa III ( 1c ) - 0.062
- grupa IV (2a+4b) -  0.066
- grupa V (2b+ klasy 6-te) -  0.058A
- grupa VI (2c) - 0.058B
- grupa VII (3a) - 0.067
- grupa VIII (3b+4a) - 0.068
- grupa IX (3c+4a) - 0.069
- grupa X (4b + 4a) - 0.102

3  .Grupy zbiorcze - od godz. 16.00 do 17.00:
- 0.060 - gr. I, II, III;
- 0.058B - gr. IV, VI, VIII, X;
- 0.058A - gr. V, VII, IX;

4.  Odbiory ze  świetlicy odbywają się przez drzwi zewnętrzne (od podwórka) sal świetlicowych. Rodzice oczekują

na zewnątrz.

5.   Schemat rozkładu sal świetlicowych

 
Uwaga Rodzice!

Do 15-go września należy donieść zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem diety  dla dzieci kontynuujących korzystanie z obiadów szkolnych.


 
UWAGA!

Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników ZSP 16 we Wrocławiu do zapoznania się i stosowania Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu w czasie epidemii.

Ponadto prosi się rodziców/prawnych opiekunów o wypełnienie i podpisanie oświadczenia - zgodnego z załącznikiem nr 1 do Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu w czasie epidemii.

WAŻNE ! Oświadczenie dziecko przekazuje wychowawcy klasy w pierwszym dniu pobytu w szkole.

Dyrekcja ZSP 16 we Wrocławiu

 
Drodzy Rodzice i Interesanci!

Informujemy, że w dobie pandemii covid-19  następuje zmiana w funkcjonowaniu sekretariatu oraz innych gabinetów administracyjnych.

W celu złożenia dokumentów/ załatwienia sprawy  należy umawiać się bezpośrednio z danym pracownikiem na określoną godzinę telefonicznie lub mailowo. Należy przyjść o umówionej godzinie. Przed wejściem do szkoły należy zakryć nos i usta zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki. Osoby które nie zastosują się do obowiązujących zasad nie zostaną wpuszczone.

Osoby nieumówione nie będą wpuszczane do placówki.

Tel: 71-798-69-22


Osoba

Nr wewnętrzny

e-mail

Sekretariat

Małgorzata Wesołowska

 

100

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kierownik gospodarczy

Małgorzata Urbaniak

 

110

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kadry

Małgorzata Roznerska

 

112

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

wicedyrektor ds. szkoły Grażyna Warchoł

 

102

Dziennik elektroniczny Librus

wicedyrektor ds. szkoły Aleksandra Chmiel

 

104

Dziennik elektroniczny Librus

Intendent

Ewa Pruszkowska- Muchorowska

 

113

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

wicedyrektor ds. przedszkola

Małgorzata Woźniak

 

103

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biblioteka

Barbara Bierońska

130

 

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pedagog

Małgorzata Dobrucka

 

140

 

Dziennik elektroniczny Librus

Psycholog

Marta Koroluk

140

Dziennik elektroniczny Librus

 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 16 we Wrocławiu dla uczniów  klas pierwszych odbędzie się o godz. 8.00 w hali sportowej.

Z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa podczas uroczystości oraz podczas spotkania z wychowawcą klasy może wziąć udział tylko i wyłącznie jeden rodzic/opiekun prawny dziecka, które zostało przyjęte do klasy pierwszej ( zasada : jeden uczeń – jeden opiekun).

Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce. Osoby dorosłe zobowiązane są do stosowania osłony ust i nosa oraz przestrzegania dystansu społecznego.

W uroczystości i spotkaniu nie mogą brać udziału osoby, które:

- są chore lub mają objawy chorób oddechowych,

- są na kwarantannie,

- mieszkają lub przebywają z osobą pozostającą na kwarantannie.

Rodziców/prawnych opiekunów dziecka prosimy o przygotowanie na spotkanie z wychowawcą własnych materiałów do notowania.

 

Nowy rok szkolny  2020/2021 dla uczniów klas 2-6 rozpocznie się spotkaniami z wychowawcami klas według załączonego schematu.

Z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa w spotkaniach z wychowawcami klas uczestniczą tylko i wyłącznie uczniowie. Opiekunowie, przyprowadzający dzieci, nie wchodzą do budynku. Planowany czas spotkania z wychowawcami  - ok. 45 min.

Przed wejściem do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.

W spotkaniu nie mogą brać udziału uczniowie, którzy:

- są chorzy lub mają objawy chorób oddechowych,

- są na kwarantannie,

- mieszkają lub przebywają z osobą pozostającą na kwarantannie,

 

Rada Pedagogiczna i Dyrekcja SP16

wejście do szkoły

GODZINA/KLASA

SALA

wychowawca

KORYTARZ II

godz. 9.00    2a

0.066

p. R. Doroba

KORYTARZ I

godz. 9.00    2b

0.064

p. A. Chmiel

KORYTARZ I

godz. 9.00    2c

0.063

p. Z. Czyszczoń

KORYTARZ II

godz. 9.00    3a

0.067

p. B. Waincetel-Tabor

KORYTARZ II

godz. 9.00    3b

0.068

p. D. Gołębiowska

KORYTARZ II

godz. 9.00    3c

0.069

p. M. Łabentowicz

KORYTARZ II

godz. 10.00  4a

0.070

p. A. Wasiak

WEJŚCIE GŁÓWNE

godz. 10.00  4b

1.059

p. A. Ziober

KORYTARZ II

godz. 10.00  4c

0.071

p. N. Kuboszek

WEJŚCIE GŁÓWNE

godz. 10.00  5a

1.064

p. K. Aksamit

WEJŚCIE GŁÓWNE

godz. 10.00  5b

1.060

p. K. Krychowska

WEJŚCIE GŁÓWNE

godz. 10.00  5c

1.065

p. J. Lis

WEJŚCIE GŁÓWNE

godz. 11.00  6a

1.070

p. P. Soluch

WEJŚCIE GŁÓWNE

godz. 11.00  6b

1.067

p. E. Misiejuk

WEJŚCIE GŁÓWNE

godz. 11.00  6c

1.069

p. I. Kowalik

WEJŚCIE GŁÓWNE

godz. 11.00  6d

1.061

p. A. Barańska

WEJŚCIE GŁÓWNE

godz. 11.00  6e

1.058

p. B. Lichtarska

 

  
Uwaga Rodzice!!!

Przypominamy, że do 28 sierpnia 2020 należy złożyć w dwóch egzemplarzach    kompletnie wypełniony druk „Umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej”  u intendenta w budynku Przedszkola. Dokument  można pobrać na  stronie szkoły w zakładce „ stołówka szkolna”:

http://zsp16.wroclaw.pl/sp16/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=99.

Intendent przyjmuje dokumenty codziennie w godz. 09:00-13:00.

Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce. Osoby dorosłe zobowiązane są do stosowania osłony ust i nosa oraz przestrzegania dystansu społecznego.

Ważne! Po 01.09. 2020 składanie  kompletnie wypełnionych druków „Umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej”  będzie możliwe  wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym nr. tel. (71) 798 69 22 wew. 113.

Dopiero po zatwierdzeniu i podpisaniu dokumentu przez obie strony ( szkołę i rodzica ) dziecko będzie mogło skorzystać z obiadu.

Informujemy, że został zmieniony adres mailowy, z którego są wysyłane informację o odpłatnościach za  wyżywienie na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
10 porad dla rodziców

 
UWAGA

Drodzy Rodzice na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z powrotem od 1 września 2020 r.  dzieci do placówek. Zachęcamy do lektury.

https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

 
Uwaga Rodzice!!!

Na stronie Szkoły jest już nowa umowa na obiady na rok szkolny 2020/2021.
W dniach 04-07sierpnia oraz 24-28 sierpnia 2020 od godz.9:00 do godz.13:00 należy złożyć

w dwóch egzemplarzach w/w umowę u Intendenta w budynku Przedszkola.

Umowa do ściągnięcia po kliknięciu w link.

 
Bezpieczne wakacje - to potraficie!

 

 
Wolontariat

 
Komunikat dla rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat dla rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

 
Procedura bezpieczeństwa

WAŻNE! Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 16 we Wrocławiu do zapoznania się i stosowania.

 

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy do zapoznania się i bezwzględnego stosowania procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 16 we Wrocławiu od 25 maja 2020 r.

 

Z poważaniem

Dyrekcja ZSP we Wrocławiu

 

Procedura bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej nr 16 we Wrocławiu

1) W szkole tworzone są grupy liczące do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

2) Przydział uczniów do grup w warunkach pandemii jest losowy i może ulec zmianie w cyklach tygodniowych.

3) Grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

4) Nie funkcjonują grupy zbiorcze.

5) Opiekę nad daną grupą sprawuje nauczyciel.

6) Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren ZSP nr 16.

7) Uczniowie w szkole przebywają bez maseczek.

8) Dzieci spożywają posiłki w swoich salach.

9) Każdorazowo przed i po posiłku stoły oraz krzesła, z których korzystali uczniowie są dezynfekowane.

10) W sali świetlicowej przy jednym stoliku może jednocześnie znajdować się max. 3 dzieci.

11) Uczeń może mieć ze sobą drugie śniadanie oraz napój, które przechowywane są w plecaku ucznia.

12) Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

13) Uczniowie nie korzystają z szafek - buty i kurtki zostawiają w holu w wyznaczonym miejscu.

14) Posiłki przygotowywane i dostarczane są przez firmę cateringową.

15) Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

16) Szkoła dysponuje termometrami do pomiaru temperatury ciała. Termometry inne niż bezdotykowe są dezynfekowane przez osobę z obsługi po każdym użyciu.

17) Do pracy w SP nr 16 mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub inną.

18) Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w widocznych miejscach w placówce.

19) Pracownicy zobowiązani są do utrzymywania dystansu społecznego z osobami dorosłymi min. 1,5 m.

20) Nauczyciele:

 • Wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone, pamiętając aby wzbudzić u dzieci poczucie bezpieczeństwa, a nie lęku.
 • Systematycznie informują dzieci o bezpiecznych zachowaniach i zasadach dbania o higienę osobistą.
 • Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci.
 • Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 • Sprawują opiekę, prowadzą zajęcia, w miarę możliwości stwarzają warunki do samodzielnej pracy uczniów.
 • Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ZSP nr 16, tak aby grupy nie spotykały się ze sobą. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na świeże powietrze.
 • Pilnują, by nikt nie korzystał z placu zabaw.
 • Mierzą temperaturę każdemu dziecku wg potrzeb.
 • Nadzorują rozmieszczenie dzieci podczas posiłków po 3 osoby przy stolikach
  6-cio osobowych.
 • Starają się utrzymywać dzieci w zalecanym dystansie społecznym.
 • Puzzle i książki po użyciu odkłada na kwarantannę.
 • Wietrzy salę, w której przebywają dzieci, co najmniej raz na godzinę.
 • Nie udzielają informacji czy konsultacji w bezpośrednim kontakcie z rodzicem, natomiast są do dyspozycji rodziców w razie ich pytań poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 • Natychmiast reagują na objawy chorobowe zauważone u dziecka, postępując według ustalonej procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

 

 • W przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłaszają ten fakt dyrektorowi.

21) Personel obsługi:

 • Pilnuje, by każde dziecko przy wejściu do szkoły dokładnie zdezynfekowało ręce.
 • Mierzy temperaturę ciała dziecka przy wejściu do szkoły.
 • Przyjmuje dzieci do szkoły odbierając od rodziców i wydaje dzieci rodzicom w wyznaczonym miejscu w przedsionku szkoły.
 • Czuwa nad bezpiecznym poruszaniem się uczniów po szkole w ciągu komunikacyjnym.
 • Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem   utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 • Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów, szczególnie
  do spożywania posiłków.
 • Nadzoruje toalety, zwraca uwagę na czystość pomieszczeń sanitarnych, które co godzinę, oraz po każdej obecności ucznia w toalecie dezynfekuje.

 

 • W przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłasza ten fakt dyrektorowi.
 • W razie zaistniałej konieczności dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19
  lub inną chorobę.
 • Pilnuje, by żadne osoby postronne nie przebywały na terenie szkoły.
 • Pilnuje, by nikt  nie korzystał z placu zabaw.

 

22) Rodzice/opiekunowie prawni:

 • Zapoznają się i bezwzględnie przestrzegają Procedur:
 • Procedura bezpieczeństwa w SP16
 • Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka
 • Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami
 • Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu
 • Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
 • Składają wniosek o przyjęcie dziecka do opieki i tylko po uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do grupy mogą je przyprowadzić do szkoły.
 • Przyprowadzają dzieci do szkoły i odbierają wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
 • Dzieci do szkoły przyprowadzają i odbierają wyłącznie zdrowe osoby.
 • Przyprowadzając/odbierając dzieci do/ze szkoły nie wchodzą do budynku, a jedynie do wyznaczonej „strefy bezpieczeństwa”, którą jest przedsionek.
 • Zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Nie posyłają dziecka do szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka lub innego członka rodziny, przebywaniu na kwarantannie lub izolacji.
 • Cały czas są dostępni pod podanym w Oświadczeniu numerem telefonu.
 • W przypadku otrzymania informacji o złym samopoczuciu dziecka mają obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
 • Zaopatrują dziecko w maseczkę w drodze do i ze szkoły.
 • Przypominają codziennie dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 • Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania przez dziecko.
 • Pilnują, aby dziecko nie przynosiło do szkoły żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów.

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka w SP16

1) Do szkoły można przyprowadzić dziecko wyłącznie po wcześniejszym złożeniu odpowiedniej deklaracji wraz z Oświadczeniem korzystania z opieki i uzyskaniu informacji potwierdzającej zapisanie dziecka do grupy.

2) Niedopuszczalne jest przyprowadzenie do szkoły dziecka, którego rodzic nie zgłosił wcześniej potrzeby skorzystania z opieki szkoły. Takie dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

3) Dzieci mogą być przyprowadzone wyłącznie w godzinach 7.00-9.00, a odbierane w godzinach 15.00-17.00

4) Osobą upoważnioną do przyprowadzania i odbioru dziecka jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny. Nie obowiązują wcześniejsze deklaracje odbioru dziecka przez inne upoważnione osoby.

5) Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub inną.

6) Dzieci do szkoły są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

7) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

8) Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych uczniów oraz ich rodziców wynoszący min. 2 m.

9) Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzając/odbierając dzieci do/ze szkoły nie wchodzą do budynku, a jedynie do wyznaczonej „strefy bezpieczeństwa”, którą jest przedsionek.

10) Przy wejściu dziecku mierzona będzie temperatura ciała. Dzieci z temperaturą powyżej 37 o C nie będą przyjmowane do szkoły.

11) W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

12) W holu szkoły w godzinach opisanych w pkt.3 dyżuruje pracownik szkoły.

13) Uczniowie rozbierają się w holu szkoły w wyznaczonym miejscu pod opieką pracowników szkoły i są odprowadzani do wyznaczonych grup.

14) Przy odbiorze dzieci rodzic przez szybę w przedsionku podaje pracownikowi szkoły nazwisko dziecka i oczekuje na nie przed szkołą.

 

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

1) Rodzic/opiekun prawny pozostawiający dziecko w szkole zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia, w którym podaje numery telefonów do szybkiego kontaktu.

2) Wymagane dane to aktualne numery telefonów do obojga rodziców/ opiekunów prawnych.

3) Każdą zmianę danych kontaktowych podanych do wiadomości w szkole rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie uaktualnić w placówce.

4) Rodzice/opiekunowie prawni muszą być cały czas dostępni pod wskazanym przez siebie numerem telefonicznym.

5) W razie sytuacji wymagającej szybkiego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, telefon z odpowiednią informacją wykonuje nauczyciel, pod opieką którego jest dane dziecko.

6) Po uzyskaniu informacji ze szkoły rodzic/prawny opiekun ma obowiązek niezwłocznie stawić się w szkole i odebrać dziecko.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia


W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów (gorączka, kaszel, duszności)
stanowiących podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19 lub inną chorobą
zakaźną:

1)  nauczyciel w trybie pilnym zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

2) wyznaczony przez dyrektora pracownik bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, maseczkę i rękawiczki i niezwłocznie odprowadza dziecko do utworzonego w gabinecie pielęgniarki tzw. izolatorium,

3) pracownik ten zapewnia opiekę dziecku utrzymując 2 m odległości do czasu pojawienia się rodziców,

4) dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112,

5)  nauczyciel telefonicznie informuje rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji.

4) W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły:

 • informuje  organ prowadzący oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny
 • wnioskuje o zamknięcie placówki
 • po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

 

W przypadku gdy u pracownika podczas pobytu w pracy stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19 ( gorączka, kaszel, duszności ):

1) pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia
tzw. izolatorium, zapewniając niezbędną opiekę dzieciom,

2) dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu pracownika dzwoni na 999 lub 112,

3) dyrektor podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno – epidemiologiczną poczynając od:

-  wstrzymania przyjmowania kolejnych dzieci,

- ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w placówce,

- poddanie dezynfekcji i gruntownemu sprzątaniu szkoły, a w szczególności obszaru, 
w którym poruszał się podejrzany o zakażenie koronawirusem pracownik.

4) W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły:

 • informuje  organ prowadzący oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny
 • wnioskuje o zamknięcie placówki
 • po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

 

Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

1) Dzieci przebywając na świeżym powietrzu korzystają z boiska i terenu wokół
ZSP nr 16.

2) Wyklucza się możliwość korzystania z placów zabaw.

3) Dzieci podczas zabaw na boisku mogą korzystać wyłącznie z przenośnego sprzętu sportowego (piłki, obręcze, pachołki) łatwego do zdezynfekowania po każdej grupie.

4) Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu na świeżym powietrzu sprawuje nauczyciel.

5) Nauczyciel zwraca uwagę na utrzymywanie dystansu między dziećmi podczas zabaw na świeżym powietrzu.

6) Dzieci wychodzą na świeże powietrze codziennie, niezależnie od pogody, dlatego rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć je w odpowiedni do pogody strój.

7) Grupy dzieci wychodzą na świeże powietrze rotacyjnie – według ustalonego przez wicedyrektora harmonogramu.

8) Grupy podczas wyjść i powrotów z boiska nie spotykają się na korytarzu oraz w miejscu wydzielonym na szatnię.

9) Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu należy niezwłocznie umyć ręce zgodnie z  instrukcją oraz skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

 
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT MAJOWYCHPierwsze dni maja to czas chyba najpiękniejszy. Wszystko budzi się do życia, świat wokół nas pięknieje i cieszy swoją urodą. Pierwsze dni maja to także piękne dni w kalendarzu historycznym. To odpowiedni czas na radosne przeżywanie tradycji Konstytucji 3 Maja, na budowanie dumy ze wspólnoty skupionej wokół biało-czerwonych barw narodowych w Dniu Flagi i w Dniu Polonii i Polaków za Granicą.
W imieniu wszystkich uczniów wielojęzycznych naszej placówki składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów i aby dla każdego z nas wolna Polska była miejscem szczególnym dla którego warto żyć i pracować.

Obejrzyjcieproszę nasz filmik przygotowany dla was.

Link do filmu.

Wiktoria Klimiuk


 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2020

 
MDK Wroclaw-Krzyki zaprasza!

MDK Wroclaw-Krzyki zaprasza na festiwal "ecoART-Up"


 
Promyk Śłońca


Od kwietnia w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” działa Ośrodek  Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, który  oferuje  nową możliwość wsparcia psychologicznego - psychologa, terapeuty środowiskowego , psychoterapeuty.
Aby uzyskać pomoc nie jest potrzebne skierowanie (świadczenie w ramach NFZ).
W okresie epidemii porady psychologiczne i psychoterapia prowadzone  są z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (telefon, czat, videorozmowa).
Kontakt/rejestracja: tel. 71 782 11 66 (pon.-pt. w godz. 8-15)
Dla kogo?
Dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi,  zaburzeniami nastroju, zachowania i in.
, w tym:
- dzieci poniżej 7 roku życia,
- dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia,
a także ich rodzice i opiekunowie prawni.
Zakres pomocy:

- diagnoza psychologiczna
- porady psychologiczne
- psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzinna)
- wsparcie psychospołeczne – grupy wsparcia
- porady środowiskowe
- konsultacje edukacyjno-profilaktyczne (indywidualne lub grupowe) dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników i innych osób z otoczenia dziecka
- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi szkołami i innymi podmiotami z otoczenia dziecka.
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla Dzieci i Młodzieży (funkcjonuje w Fundacji „Promyk Słońca” ul. Swobodna 8a, Wrocław), jest elementem nowego modelu ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (pierwszy poziom pomocy). Działania ośrodka skupiają się na specjalistycznym wsparciu dzieci i młodzieży, w sytuacjach niewymagających interwencji psychiatrycznej i farmakoterapii.

Od kwietnia w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” działa Ośrodek  Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, który  oferuje nową możliwość wsparcia psychologicznego - psychologa, terapeuty środowiskowego , psychoterapeuty.

Aby uzyskać pomoc nie jest potrzebne skierowanie (świadczenie w ramach NFZ).

W okresie epidemii porady psychologiczne i psychoterapia prowadzone  są z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (telefon, czat, videorozmowa).

Kontakt/rejestracja:  tel. 71 782 11 66 (pon.-pt. w godz. 8-15)

Dla kogo?

 • Dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi,  zaburzeniami nastroju, zachowania i in. , w tym:

- dzieci poniżej 7 roku życia,

- dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia,

 • a także ich rodzice i opiekunowie prawni.

Zakres pomocy:

- diagnoza psychologiczna

- porady psychologiczne

- psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzinna)

- wsparcie psychospołeczne – grupy wsparcia

- porady środowiskowe

- konsultacje edukacyjno-profilaktyczne (indywidualne lub grupowe) dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników i innych osób z otoczenia dziecka

- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi szkołami i innymi podmiotami z otoczenia dziecka.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla Dzieci i Młodzieży (funkcjonuje w Fundacji „Promyk Słońca” ul. Swobodna 8a, Wrocław), jest elementem nowego modelu ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (pierwszy poziom pomocy). Działania ośrodka skupiają się na specjalistycznym wsparciu dzieci i młodzieży, w sytuacjach niewymagających interwencji psychiatrycznej i farmakoterapii.

 
UWAGA

Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu ogłasza nabór dla młodych piłkarzy/piłkarek do klasy czwartej o profilu piłkarskim w roku szkolnym 2020/2021.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: sp42.wroclaw.pl

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dyrektor SP 42

Agnieszka Ciołkosz-Pietrzyk

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 10


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.