REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1403854
Ogłoszenia
UWAGA

Rok 2018/2019
Informacje dotyczące płatności za  obiady.
1. Płatności należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca z góry.

We wrześniu opłata za obiady wynosi 123,50zł,
a dla dzieci które skorzystają z obiadu 03.09.2018 w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 130,00zł.

Informacje dot. opłat za obiady będą wysłane mailem od października.

2.Dla wpłat po terminie system nalicza odsetki

3.Opłaty proszę dokonywać na konto  
(podane na stronie internetowej szkoły)

4.Do 15-go września należy dostarczyć aktualne zaświadczenia lekarskie
dla dzieci, które wymagają diety -kontynuacja

 

Intendent
Ewa Pruszkowska-Muchorowska

 
Szanowni Rodzice !

Od dnia 27.08.2018r.-30.08.2018r.
w godz. od 10:00-13:00 u Intendenta w budynku przedszkolnym, można podpisać umowę 
na obiady  na rok szkolny 2018/2019. Ułatwi to organizację na początku września.

Druk umowy zamieszczony jest na stronie szkoły w zakładce stołówka. Prosimy o wypełnienie
w dwóch egzemplarzach.

Serdecznie zapraszamy !

 
Uwaga Rodzice !!!

Uczniowie, którzy chcą skorzystać  
z obiadu na stołówce szkolnej w dniu 03.09.2018-rozpoczęcie roku szkolnego, powinni zostać  wpisani
na listę znajdującą się na portierni do dnia 31.08.2018r.

Dziękujemy

 
Witaj Szkoło!

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 WE WROCŁAWIU

3 września 2018 r.

godz. 9.00, hala sportowa - klasy 1, klasy 2, klasa 4a,

godz.11.00, hala sportowa - klasy 3,  klasy: 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, klasy 5, klasy 6.

 
Komunikat

 
Uwaga

 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla kl. VI odbędzie się w czwartek 21 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 (I piętro scena).

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla kl. I - V odbędzie się w piątek 22 czerwca 2018 r.
8.30 - kl. I, III (hala)
10.30 - kl. II, IV, V (hala)


11.30 - rozdanie świadectw uczniom kl. VI (w salach)


 
UWAGA

Uwaga Rodzice !!!

W związku z zakończeniem roku szkolnego  
w piątek tj. 22.06.2018r.  uczniowie, którzy chcą skorzystać  
z obiadu na stołówce szkolnej w tym  dniu, powinni zostać  wpisani
na listę znajdującą się na portierni do dnia 19.06.2018r.

 
UWAGA

Szanowni Rodzice !

Od dnia 21.06.2018r.-22.06.2018r. u Intendenta w budynku przedszkolnym, będzie można podpisać umowę  na obiady  na rok szkolny 2018/2019.

Ułatwi to organizację na początku września.

Druk umowy zamieszczony jest na stronie szkoły w zakładce stołówka.

Serdecznie zapraszamy !

 
Wrocławski rytm niepodległości

 
KARTA ROWEROWA

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ informuję, że odbędą się 3 spotkania dodatkowe z uczniami:

22 maj - pierwszeństwo skrzyżowaniach
29 maj - próbna jazda na rowerach (tego dnia uczniowie przyprowadzają rowery)
05 czerwiec - próbny test teoretyczny.
Będziemy spotykać się w 2 grupach:
13.15 - klasy: 4a, 4b i 4d (biblioteka)
14.10 - klasy: 4c, 4e (+ uczniowie z klas 5 i 6) (sala multimedialna).
EGZAMIN TEORETYCZNY ODBĘDZIE SIĘ 12 CZERWCA, DZIECI BĘDĄ PODZIELONE NA GRUPY. Dokładna rozpiska zostanie podana w stosownym czasie.


życzę powodzenia
Sławomira Anna Jąkalska
 
KAMPANIA „ROWEROWY MAJ” 2018 r.

 
KARTA ROWEROWA

Szanowni Państwo,
przedstawiam zakres materiału do egzaminu na kartę rowerową. Załączam też arkusz zaliczeń, który należy wydrukować i dostarczyć do mnie do 23 kwietnia, ewentualnie dnia 27 kwietnia - piątek (w dniach 24-26.04.2018 jestem na wycieczce z klasą). 
Egzamin będzie w czerwcu. Dokładne terminy podam w stosownym czasie. Osoby, które zaliczą dwie części egzaminu muszą posiadać AKTUALNE zdjęcie legitymacyjne, które zostanie umieszczone na dokumencie.

Zagadnienia do egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ

1.      Zasady poruszania się pieszych i rowerzystów po drodze. 
2.      Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem czyli kolejność przestrzegania (co najważniejsze, co następne,….).
3.      Zasady poruszania się w grupie po chodniku jako pieszy i jezdni jako rowerzysta.
4.      Pieszy i rowerzysta widoczni na drodze.
5.      Elementy drogi. Rodzaje dróg.
6.      Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku – 3 sytuacje.
7.      Sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem. 
8.      Zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i tramwajowych. 
9.      Oznakowanie przejazdów kolejowych. 
10.  Budowa i obowiązkowe wyposażenie roweru.
11.  Drogi rowerowe, przejazdy dla rowerzystów i zasady panujące na nich.
12.  Przygotowanie roweru do jazdy.
13.  Rodzaje znaków poziomych i pionowych. Jakie mają zadanie? Jak się zachować, gdy są na naszej drodze?
14.  Manewry na drodze: rodzaje, sposób wykonywania, kiedy nie wolno wykonywać manewru (np. kiedy nie wolno zawracać, wyprzedzać,..). 
15.  Rodzaje skrzyżowań i pierwszeństwo na różnych skrzyżowaniach. 
16.  Krzyżówki – określanie kolejności przejazdu na skrzyżowaniach.
17.  Co to jest pojazd uprzywilejowany? Jak się zachować, gdy jedzie?
18.  Jak zachować się czasie wypadku? Doraźna pomoc poszkodowanemu.
19.  Jak wzywamy pomoc w sytuacji zagrożenia? Telefony alarmowe.

Zagadnienia dodatkowe, ale też ważne dla bezpieczeństwa:

· stan techniczny roweru i jego widoczność na drodze warunkiem bezpiecznej jazdy;
· technika kierowania rowerem;
· warunki panowania nad rowerem (hamowanie + od czego zależy droga hamowania pojazdów, utrzymanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, stan nawierzchni itd.);
· znaczenie używania kasków ochronnych, odpowiedniego ubrania i elementów odblaskowych;
· oznakowania dróg, w tym przeznaczonych dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejazdów rowerowych;
· zasady poruszania się rowerzysty na drogach wewnętrznych i w strefie zamieszkania; czego nie wolno rowerzyście
· prawidłowe zachowania rowerzystów wobec pieszych;
· poruszanie się rowerem po drogach publicznych bez wydzielonych miejsc dla rowerów;
· postępowanie rowerzysty wobec pojazdów uprzywilejowanych w ruchu;
· postępowanie rowerzysty przy dojeżdżaniu do przystanków komunikacji publicznej;
· różne zagrożenia dla rowerzystów, takie jak np.: nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez innych uczestników ruchu, ruszające autobusy i samochody, których kierowcy nie zawsze włączają kierunkowskazy czy bez upewniania się otwierają drzwi od strony jezdni , niekorzystne warunki atmosferyczne i drogowe itp. Zasada ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg i zasada szczególnej ostrożności.

Pierwsza pomoc:

· wyposażenie apteczki i udzielanie pierwszej pomocy w drobnych urazach;

· czynności konieczne do wykonania na miejscu wypadku; zabezpieczenie miejsca wypadku;

· postępowanie wobec osób przytomnych oraz nieprzytomnych;

· opatrywanie ran przy skaleczeniach;

· postępowanie w sytuacji ukąszeniach, zwichnięcia lub złamania;

 

Umiejętności praktyczne:

·         -przygotowanie roweru do jazdy
·         - jazda rowerem na wprost - ruch prawostronny
·         - reagowanie na znaki drogowe - przejście dla pieszych (ustępowanie pierwszeństwa pieszemu)
·         - zmiana pasa ruchu
·         - ósemka- przejazd z sygnalizowaniem zmiany kierunku jazdy, bez podpórek i bez najeżdżania na linie
·         - ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym
·        - slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru)
·        - sprawne hamowanie i zatrzymanie się w polu końcowym
·        - sprawne wsiadanie na rower po zatrzymaniu się
·        -  jazda po łuku oraz wąską ścieżką, bez najeżdżania za linie

Egzamin praktyczny na Kartę Rowerową może wyglądać następująco:

·         Wsiadanie na rower w ruchu na odcinku 1-3 m.
·         Zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca
·         Skręcanie w lewo z wyciągniętą ręką
·         Jazda między dwoma liniami 5 m dł. odstęp 25 cm.
·         Jazda między dwoma liniami z jedną ręką na kierownicy
·         Slalom
·         Skręcanie w prawo z wyciągniętą ręką
·        Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w prawo i w lewo
·        Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w lewo i do tyłu
·        Zatrzymanie się w oznaczonym miejscu
·        Ustąpienie pierwszeństwa pieszemu
·        Jazda po „ósemce”
·        Szybkie zatrzymanie się na sygnał gwizdka

 

Serdecznie pozdrawiam!

Zagadnienia do egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ

arkusz_zaliczen_karta_rowerowa sp 16

 

Sławomira Anna Jąkalska

 
Ogłoszenie dla Rodziców klas 4 - 6 - ankieta.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzoną ewaluacją wewnętrzną zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej Przedmiotowych Systemów Oceniania.

 

Prosimy o wypełnienie ankiety :

  • w terminie 16.04.2018 – 24.04.2018.
  • drogą internetową pod adresem (poniżej link):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhITHLsLCgvj-TM5IWm_5lI2A2wwdQpBcaHBmeNo4WzS2ZQ/viewform?usp=sf_link

  • ankieta jest w pełni anonimowa,
  • przeznaczona jest dla Rodziców uczniów klas 4 - 6.

Dziękujemy za zrozumienie, poświęcony czas i zaangażowanie.

Zespół nauczycieli  SP16

 


 


 
zaproszenia na Dzień Otwarty szkoły

 
UWAGA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 
Kiermasz

 
POMAGANIE PRZEZ UBRANIE

Zachęcamy całą społeczność szkolną do przyłączenia się do akcji "Pomaganie przez ubranie".

W holu szkoły znajduje się pojemnik, do którego można wrzucać ubrania. Na plakatach i pojemniku jest pełna informacja dla wrzucającego, co do pojemnika można wrzucić i w jakim powinno być stanie. Z każdego kg w ten sposób zebranych rzeczy 2 zł zasila konto Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla dzieci.

Wolontariat Szkolny


 
KONKURS PISANKI, KRASZANKI

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

 

  • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w technicznym konkursie wielkanocnym PISANKI KRASZANKI, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).
  • Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………………..                                                      ............................................................

Miejscowość, data                                                                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
KONKURS INFORMATYCZNY: WIELKANOCNA KARTKA ŚWIĄTECZNA.

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

 

  • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .......................................................................................................

(imię i nazwisko, klasa) w szkolnym konkursie informatycznym: WIELKANOCNA KARTKA ŚWIĄTECZNA, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).
  • Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………..…………..                                                   .......................................................................

Miejscowość, data                                                                            Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
WOLA KONTYNUACJI- ŚWIETLICA

Szanowni  Państwo,

Informujemy, że od  26 lutego do 20 marca 2018r. można składać  Oświadczenie Woli Kontynuacji pobytu dziecka w Świetlicy Szkolnej na rok szkolny 2018/2019.

Oświadczenie należy pobrać ze strony internetowej szkoły zakładka „Dokumenty do pobrania -  Oświadczenie Woli Kontynuacji” .

Kompletne wnioski należy składać w godzinach pracy sekretariatu tj. 715 – 1515 do 20.03.2018r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.  Należy na nowo wziąć udział w rekrutacji do świetlicy szkolnej zgodnie z Regulaminem Świetlicy SP 16.

 
« pierwszapoprzednia123456następnaostatnia »

Strona 2 z 6


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.