REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1336058
Ogłoszenia
KAMPANIA „ROWEROWY MAJ” 2018 r.

 
KARTA ROWEROWA

Szanowni Państwo,
przedstawiam zakres materiału do egzaminu na kartę rowerową. Załączam też arkusz zaliczeń, który należy wydrukować i dostarczyć do mnie do 23 kwietnia, ewentualnie dnia 27 kwietnia - piątek (w dniach 24-26.04.2018 jestem na wycieczce z klasą). 
Egzamin będzie w czerwcu. Dokładne terminy podam w stosownym czasie. Osoby, które zaliczą dwie części egzaminu muszą posiadać AKTUALNE zdjęcie legitymacyjne, które zostanie umieszczone na dokumencie.

Zagadnienia do egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ

1.      Zasady poruszania się pieszych i rowerzystów po drodze. 
2.      Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem czyli kolejność przestrzegania (co najważniejsze, co następne,….).
3.      Zasady poruszania się w grupie po chodniku jako pieszy i jezdni jako rowerzysta.
4.      Pieszy i rowerzysta widoczni na drodze.
5.      Elementy drogi. Rodzaje dróg.
6.      Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku – 3 sytuacje.
7.      Sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem. 
8.      Zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i tramwajowych. 
9.      Oznakowanie przejazdów kolejowych. 
10.  Budowa i obowiązkowe wyposażenie roweru.
11.  Drogi rowerowe, przejazdy dla rowerzystów i zasady panujące na nich.
12.  Przygotowanie roweru do jazdy.
13.  Rodzaje znaków poziomych i pionowych. Jakie mają zadanie? Jak się zachować, gdy są na naszej drodze?
14.  Manewry na drodze: rodzaje, sposób wykonywania, kiedy nie wolno wykonywać manewru (np. kiedy nie wolno zawracać, wyprzedzać,..). 
15.  Rodzaje skrzyżowań i pierwszeństwo na różnych skrzyżowaniach. 
16.  Krzyżówki – określanie kolejności przejazdu na skrzyżowaniach.
17.  Co to jest pojazd uprzywilejowany? Jak się zachować, gdy jedzie?
18.  Jak zachować się czasie wypadku? Doraźna pomoc poszkodowanemu.
19.  Jak wzywamy pomoc w sytuacji zagrożenia? Telefony alarmowe.

Zagadnienia dodatkowe, ale też ważne dla bezpieczeństwa:

· stan techniczny roweru i jego widoczność na drodze warunkiem bezpiecznej jazdy;
· technika kierowania rowerem;
· warunki panowania nad rowerem (hamowanie + od czego zależy droga hamowania pojazdów, utrzymanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, stan nawierzchni itd.);
· znaczenie używania kasków ochronnych, odpowiedniego ubrania i elementów odblaskowych;
· oznakowania dróg, w tym przeznaczonych dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejazdów rowerowych;
· zasady poruszania się rowerzysty na drogach wewnętrznych i w strefie zamieszkania; czego nie wolno rowerzyście
· prawidłowe zachowania rowerzystów wobec pieszych;
· poruszanie się rowerem po drogach publicznych bez wydzielonych miejsc dla rowerów;
· postępowanie rowerzysty wobec pojazdów uprzywilejowanych w ruchu;
· postępowanie rowerzysty przy dojeżdżaniu do przystanków komunikacji publicznej;
· różne zagrożenia dla rowerzystów, takie jak np.: nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez innych uczestników ruchu, ruszające autobusy i samochody, których kierowcy nie zawsze włączają kierunkowskazy czy bez upewniania się otwierają drzwi od strony jezdni , niekorzystne warunki atmosferyczne i drogowe itp. Zasada ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg i zasada szczególnej ostrożności.

Pierwsza pomoc:

· wyposażenie apteczki i udzielanie pierwszej pomocy w drobnych urazach;

· czynności konieczne do wykonania na miejscu wypadku; zabezpieczenie miejsca wypadku;

· postępowanie wobec osób przytomnych oraz nieprzytomnych;

· opatrywanie ran przy skaleczeniach;

· postępowanie w sytuacji ukąszeniach, zwichnięcia lub złamania;

 

Umiejętności praktyczne:

·         -przygotowanie roweru do jazdy
·         - jazda rowerem na wprost - ruch prawostronny
·         - reagowanie na znaki drogowe - przejście dla pieszych (ustępowanie pierwszeństwa pieszemu)
·         - zmiana pasa ruchu
·         - ósemka- przejazd z sygnalizowaniem zmiany kierunku jazdy, bez podpórek i bez najeżdżania na linie
·         - ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym
·        - slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru)
·        - sprawne hamowanie i zatrzymanie się w polu końcowym
·        - sprawne wsiadanie na rower po zatrzymaniu się
·        -  jazda po łuku oraz wąską ścieżką, bez najeżdżania za linie

Egzamin praktyczny na Kartę Rowerową może wyglądać następująco:

·         Wsiadanie na rower w ruchu na odcinku 1-3 m.
·         Zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca
·         Skręcanie w lewo z wyciągniętą ręką
·         Jazda między dwoma liniami 5 m dł. odstęp 25 cm.
·         Jazda między dwoma liniami z jedną ręką na kierownicy
·         Slalom
·         Skręcanie w prawo z wyciągniętą ręką
·        Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w prawo i w lewo
·        Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w lewo i do tyłu
·        Zatrzymanie się w oznaczonym miejscu
·        Ustąpienie pierwszeństwa pieszemu
·        Jazda po „ósemce”
·        Szybkie zatrzymanie się na sygnał gwizdka

 

Serdecznie pozdrawiam!

Zagadnienia do egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ

arkusz_zaliczen_karta_rowerowa sp 16

 

Sławomira Anna Jąkalska

 
Ogłoszenie dla Rodziców klas 4 - 6 - ankieta.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzoną ewaluacją wewnętrzną zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej Przedmiotowych Systemów Oceniania.

 

Prosimy o wypełnienie ankiety :

  • w terminie 16.04.2018 – 24.04.2018.
  • drogą internetową pod adresem (poniżej link):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhITHLsLCgvj-TM5IWm_5lI2A2wwdQpBcaHBmeNo4WzS2ZQ/viewform?usp=sf_link

  • ankieta jest w pełni anonimowa,
  • przeznaczona jest dla Rodziców uczniów klas 4 - 6.

Dziękujemy za zrozumienie, poświęcony czas i zaangażowanie.

Zespół nauczycieli  SP16

 


 


 
zaproszenia na Dzień Otwarty szkoły

 
UWAGA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 
Kiermasz

 
POMAGANIE PRZEZ UBRANIE

Zachęcamy całą społeczność szkolną do przyłączenia się do akcji "Pomaganie przez ubranie".

W holu szkoły znajduje się pojemnik, do którego można wrzucać ubrania. Na plakatach i pojemniku jest pełna informacja dla wrzucającego, co do pojemnika można wrzucić i w jakim powinno być stanie. Z każdego kg w ten sposób zebranych rzeczy 2 zł zasila konto Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla dzieci.

Wolontariat Szkolny


 
KONKURS PISANKI, KRASZANKI

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

 

  • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w technicznym konkursie wielkanocnym PISANKI KRASZANKI, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).
  • Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………………..                                                      ............................................................

Miejscowość, data                                                                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
KONKURS INFORMATYCZNY: WIELKANOCNA KARTKA ŚWIĄTECZNA.

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

 

  • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .......................................................................................................

(imię i nazwisko, klasa) w szkolnym konkursie informatycznym: WIELKANOCNA KARTKA ŚWIĄTECZNA, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 we Wrocławiu.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).
  • Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………..…………..                                                   .......................................................................

Miejscowość, data                                                                            Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 
WOLA KONTYNUACJI- ŚWIETLICA

Szanowni  Państwo,

Informujemy, że od  26 lutego do 20 marca 2018r. można składać  Oświadczenie Woli Kontynuacji pobytu dziecka w Świetlicy Szkolnej na rok szkolny 2018/2019.

Oświadczenie należy pobrać ze strony internetowej szkoły zakładka „Dokumenty do pobrania -  Oświadczenie Woli Kontynuacji” .

Kompletne wnioski należy składać w godzinach pracy sekretariatu tj. 715 – 1515 do 20.03.2018r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.  Należy na nowo wziąć udział w rekrutacji do świetlicy szkolnej zgodnie z Regulaminem Świetlicy SP 16.

 
NIE BĄDŹ SKNERA KUP PAMPERA

BARDZO PROSIMY O POMOC I DOBRE SERCE.

DO KOŃCA LUTEGO W HOLU SZKOŁY ZBIERAMY ARTYKUŁY DLA DZIECI:

pieluchy, pieluchomajtki, rękawiczki jednorazowe bezpudrowe, chusteczki nawilżane i zwykłe, ręczniki papierowe, środki pielęgnacyjne, chemię gospodarstwa domowego, papier toaletowy, gaziki i lignina, płyny dezynfekujące, blendery do rozdrabniania pokarmu, koncentratory tlenu, inhalatory.

Celem jest zebranie artykułów niezbędnych do opieki paliatywnej nad dziećmi z Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska Formuła Dobra. Stowarzyszenie medyczne ma pod swoją opieką 100 małych pacjentów, a kontrakt z NFZ nie obejmuje wielu istotnych dla dzieci i ich rodzin aspektów tej opieki. Każda pomoc jest bezcenna.

Wolontariat Szkolny


 
SPOTKANIE SZKOLNEGO WOLONTARIATU

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pomaganiem na spotkanie w środę- 14.02.2018 na długiej przerwie (12.55-13.15) do sali 1.060.

 
DYSKOTEKA

 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VII

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VII

ATRAKCJE PRZYRODNICZE I ARCHITEKTONICZNE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV - VII do wzięcia udziału
w międzyszkolnym konkursie „Atrakcje przyrodnicze i architektoniczne krajów anglojęzycznych” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 58 we Wrocławiu.

Prace można składać u nauczycieli języka angielskiego do 23 lutego 2018r.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Składowa 2-4, 50-209 Wrocław.

2. Cele konkursu:

- Poszerzanie wiedzy uczniów o kulturowy aspekt znajomości języka angielskiego.

- Realizacja projektów międzyprzedmiotowych, uwzględniających wiedzę językową, historyczną, przyrodniczą, geograficzną oraz informatyczną, plastyczną i techniczną.

- Zachęcanie uczniów do wykorzystywania i prezentacji własnych umiejętności językowych i artystycznych.

- Popularyzacja języka angielskiego.

3. Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych.

4. Warunki uczestnictwa:

- Uczniowie indywidualnie przygotowują pracę (przestrzenną lub płaską), której tematem jest wybrana atrakcja przyrodnicza lub architektoniczna kraju anglojęzycznego spośród wskazanych: Wielka Brytania, w tym Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna, Irlandia, USA, Kanada, Australia i Nowa Zelandia;

- Technika wykonania projektu jest dowolna i może uwzględniać wykorzystanie różnorodnych materiałów (np. papier, karton, drewno, masę solną, plastelinę, surowce wtórne, plastik, wełnę, styropian, itp.) według własnego pomysłu.

- Do pracy należy dołączyć etykietę informacyjną wykonaną komputerowo i uwzględniającą następujące dane:

- krótki, prosty opis w języku angielskim wybranej atrakcji przyrodniczej lub architektonicznej,

- małą ikonę oryginału wybranej atrakcji przyrodniczej lub architektonicznej,

oraz

- imię i nazwisko autora pracy,

- szkołę i klasę

- zostawić wolne miejsce na dane szkolnego opiekuna konkursu.

Etykieta powinna być umieszczona z tyłu pracy.

Spośród wszystkich prac nauczyciele języka angielskiego wytypują 4 prace, które przejdą do głównej części konkursu odbywającego się w SP 58.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni przez organizatora 9 marca na uroczyste wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów.

Załącznik: zgoda

Serdecznie zapraszamy!

 
„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE”

Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu zaprasza uczniów klas I – III do udziału
w IV Międzyświetlicowym Konkursie Recytatorskim
„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE”

1. Nazwa konkursu:
„NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE WIERSZE”

2. Organizatorem konkursu jest

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Wietrzna 50

53 – 024 Wrocław

3. Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności recytatorskich
- zainteresowanie uczniów poezją
- zachęcanie do występów na scenie
- prezentacja umiejętności uczniów
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
- wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności

4. Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III
- każda szkoła może zgłosić swoją reprezentację liczącą nie więcej niż 3 uczniów (wyłonionych drogą eliminacji wewnątrzszkolnych)
- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego
- zgłoszenia do konkursu należy kierować do dnia 2.02.2018 roku (załącznik 1) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Przebieg konkursu:
Przebieg konkursu jest dwustopniowy:
a) I etap: eliminacje wewnątrzszkolne
b) II etap: finał – Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu

6. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.

Kryteria oceny: • tempo                                                                                                                                                                                           • intonacja                                                                                                                                                                                   • interpretacja tekstu poetyckiego                                                                                                                                       • znajomość tekstu - dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie                                                                                                                                                                   • opracowanie głosowe                                                                                                                                                                          • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)                                                          • styl, barwa, rytm                                                                                                                                                                        • czytelny tekst

Decyzja jury jest ostateczna.

7. Nagrody dla laureatów:
Laureaci I, II, III miejsca, osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Pozostałym uczestnikom konkursu oraz opiekunom zostaną wręczone dyplomy - podziękowania.

Fundatorem nagród rzeczowych jest Organizator: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu.

8. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 16.02.2018 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 16 (biblioteka szkolna) we Wrocławiu przy ul. Wietrznej 50.

Organizatorzy

Aleksandra Chmiel, Małgorzata Sanigórska

 

 

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWAW KONKURSIE
„Najpiękniejsze polskie wiersze”

1. Nazwa szkoły:

2. Adres szkoły:

3. Imię i nazwisko ucznia:

4. Imię i nazwisko opiekuna:

5. Klasa:

6. Tytuł wybranego wiersza

7. Imię i nazwisko autora wiersza

 

„Wyrażam zgodę̨ na publikację wizerunku zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku               o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zmianami).”

 

Podpis rodzica/opiekuna

………………………………

 
LIBRUS- uwaga ruszamy!

 
ENGLISH MASTER

I etap konkursu odbędzie się 9 stycznia, we wtorek,

na 4. godzinie lekcyjnej (10.15-11.00) w sali 1.069.

Prosimy o wcześniejsze przybycie oraz zabranie ze sobą przyborów do pisania.

Uczniowie, którzy do tej pory nie oddali zgody podpisanej przez opiekuna/rodzica, nie przystępują do konkursu.

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

Angliści

 
III CHARYTATYWNY KONCERT NOWOROCZNY

 
SPOTKANIE SZKOLNEGO WOLONTARIATU

9 STYCZNIA O GODZINIE 15.00 W SALI 1.060 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH POMAGANIEM, NA SPOTKANIE SZKOLNEGO WOLONTARIATU.

 
ZBIÓRKA ŚWIECZEK

Szkolny Wolontariat organizuje zbiórkę świeczek na Koncert Charytatywny. Świeczki można zostawiać w pudełku w holu.
Dołączmy się wszyscy i stwórzmy nastrój...

 
Życzenia

 

 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 2 z 5


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.