REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 2037199
Rok szkolny 2016/2017
Innowacja "Lekcje twórczości" 2016/2017

Podsumowanie

Podsumowanie II semestru LT + Sprawozdanie roczne


Czerwiec 2017

Czerwiec 2017


Kwiecień i maj 2017

Kwiecień i Maj 2017


Luty i marzec 2017

Luty i marzec 2017


Podsumowanie

Podsumowanie I semestru LT


Styczeń 2017

Styczeń 2017


Grudzień 2016

Grudzień


Listopad 2016

Listopad


Październik 2016

Październik


Wrzesień 2016

Wrzesień


W roku szkolnym 2016/2017 do pilotażu realizowanej w Szkole Podstawowej nr 16 innowacji Lekcje twórczości – TRP w praktyce (rok szk. 2015/2016, kl. Iobecnie kl. II, p. Małgorzata Sanigórska – nauczyciel prowadzący, wychowawca klasy – p. Małgorzata Łabentowicz – nauczyciel wspierający), dołączyli uczniowie klasy IV. Zajęcia w tej grupie prowadzi p. Bożena Andrzejewska – nauczyciel prowadzący wraz z wychowawcą klasy – p. Ewą Gil – nauczyciel wspierający.

Główne cele i założenia przewidziane na rok szkolnym 2016/2017 W KLASIE II i IV

Rozwijanie umiejętności komunikacyjno - społecznych:

 1. Kształtowaniu umiejętności słuchania innych i pracy zespołowej - dostrzeganie zalet pracy w grupie.

 2. Kształtowaniu umiejętności planowania i organizacji pracy w procesie TRP. Nauce pracy pod presją czasu.

 3. Kształtowaniu umiejętności swobodnego wypowiadania się, umiejętności prezentacji pracy własnej.

 4. Zachęcaniu do oceny koleżeńskiej.

 

Klasa II

 1. Rozwijanie umiejętności TRP – nauka nowych heurystyk twórczych.

 2. Kształcenie umiejętności pracy w zespole – trenowanie umiejętności na poszczególnych etapach pracy w procesie TRP.

 3. Wzbogacanie treści programowych o nowiny i nowości.

 4. Łączenie wiedzy, zagadnień z różnych dziedzin – korelacja pomiędzy edukacjami.

 5. Kształtowanie umiejętności zadawania pytań.

 6. Stosowanie czasowników operacyjnych w pytaniach i poleceniach: użyj, zastosuj, zbadaj, udowodnij/przekonaj nas, że…, zaprojektuj, zaplanuj, porównaj, ułóż w kolejności od najważniejszego …do najmniej ważnego, opracuj, wymyśl/stwórz…

 7. Kształtowanie umiejętności myślenia kombinatorycznego, transformowanie wiedzy i stosowanie do nowych rozwiązań.

 8. Wykonywanie bardziej złożonych poleceń i instrukcji samodzielnie
  i w zespole.

 9. Kształcenie umiejętności dostrzegania i formułowania problemów, weryfikowania rozwiązań, wyciągania wniosków.

 

 

Klasa druga to czas na wykorzystywanie przez dzieci w procesie twórczego rozwiązywania problemów znanych i lubianych przez nie heurystyk (poznanych w klasie I), w których wykorzystywaniu czują się swobodnie i bezpiecznie, przy jednoczesnym założeniu, że każdą umiejętność trzeba doskonalić i rozbudowywać – w tym wypadku wzbogacać o nowe techniki twórcze, adekwatne do rozwiązania określanego problemu.

Paleta narzędzi (heurystyk twórczych) przeznaczonych do poznania i stosowania w klasie drugiej: Gwiazda pytań, Technika przypadkowego wkładu (gadżetu, słowa), Kula śnieżna, Piramida skojarzeń, Inne Punkty Widzenia (IPW) - E. de Bono, Diamentowe uszeregowanie, Metoda muzealna (Gallery Method), Mapa mentalna (pojęciowa), Myślące Kapelusze (E. de Bono), Analogia prosta (bezpośrednia), Analogia personalna (osobista), Metafora.

 

Klasa IV

W założeniach programu ten rok poświęcony jest:

Rozwijaniu twórczego myślenia:

 1. Poznawaniu swoich zdolności z zakresu myślenia twórczego - własnej kreatywności oraz predyspozycji, mocnych stron.

 2. Rozbudzaniu ciekawości poznawczej - myślenie pytajne.

 3. Kształtowaniu umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów, zadawania pytań.

 4. Kształtowaniu umiejętności słuchania innych, wypowiadania swojego zdania.

 5. Wdrażaniu do elaboracji (staranności, dokładności, dopracowanie szczegółów).

 6. Uczeniu odpowiedzialności za wykonywaną pracę, dostrzeganie w niej wartości.

 7. Rozwijaniu płynności, giętkości i oryginalności myślenia.

 8. Poznawaniu wybranych metod TRP - stosowanie ich w praktyce do rozwiązywania zadań i problemów.

 

Opracowano na podstawie Programu nauczania. Lekcje Twórczości - twórcze rozwiązywanie problemów w kl. I-III i IV - VI SP autorstwa Teresy Kosiarek

 

Małgorzata Sanigórska, Małgorzata Łabentowicz, Bożena Andrzejewska, Ewa Gil

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.