REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1107632
Klasy 4-6
Za nami...

LISTOPAD- GRUDZIEŃ 2017

W klasach 6 w ramach projektu „CYBERBEZPIECZEŃSTWO” odbyły się godziny wychowawcze, poświęcone pojęciu hejtu w sieci a co za tym idzie izolacji w grupie z wykorzystaniem materiałów dedykowanych dla klas starszych i przygotowanych przez Fundację „Dajemy dzieciom siłę”.

Podczas zajęć lekcyjnych:

  • Uczniowie klas IV po zajęciach wprowadzających próbowali swoich sił w wyszukiwaniu potrzebnych informacji oraz zgłębiali tajniki malowania na ekranie.
  • Uczniowie klas V pogłębiali swoje umiejętności korzystając z Painta, tworzyli foldery i pliki, zgłębiali sztukę komputerowego pisania: wycinanie, wklejanie oraz tajniki wstawiania obrazów.
  • Uczniowie klas VI natomiast zgłębiają tajniki arkusza kalkulacyjnego Excel, odczytywanie i opisywanie danych, dobieranie wykresów do tabel.

Mimo wyzwań stojących przed uczniami, znalazł się również czas na akcenty świąteczne.

 
Za nami...

W październiku uczniowie klas V-VI uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Czarodziejskie okno” prowadzone przez  edukatorkę  ze Stowarzyszenia KARAN. Program przeciwdziała uzależnieniu oraz  zagrożeniom związanym z korzystania z Internetu przez młodzież.


Celem programu było:

- dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat strat ponoszonych przez osoby spędzające zbyt dużo czasu przed komputerem

- uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z Internetem

-  omówienie zjawiska cyberprzemocy oraz pokazanie sposobów przeciwdziałania i obrony przed tym zagrożenie

-  kształtowanie postaw troski i dbałości o własne zdrowie

Podczas zajęć warsztatowych nasi uczniowie dowiedzieli się, na jakie niebezpieczeństwa narażeni są w sieci i czym jest cyberprzemoc. Na czym polega mechanizm uzależnienia od Internetu, komputera i gier. Przypomniano wspólnie podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci oraz poinformowano, gdzie mogą szukać pomocy w przypadku, gdy staną się ofiarami cyberprzemocy. W czasie zajęć uczono również uczniów, jak przeciwstawić się namowom i naciskom ze strony innych osób oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo w sieci.

 

Podczas zajęć lekcyjnych:

  • Uczniowie klas IV zapoznali się z krótką historią komputera. Jego budową, nie tylko zewnętrzna ale i wewnętrzną,  która zainteresowała uczniów. Przybliżyli sobie m.in.: pojęcia procesora, pamięci oraz systemu operacyjnego.
  • Uczniowie klas V podobnie jak inni uczniowie po przypomnieniu sobie zasad pracy w pracowni komputerowej rozpoczęli prace z narzędziami graficznymi. Aplikacja do rysowania i projektów wektorowych, Paint oraz Draw pochłaniają naszych uczniów.
  • Uczniowie klas VI natomiast zgłębiają tajniki arkusza kalkulacyjnego Exel, budowania i formatowania tabel.
 
Informatyka - klasy IV-VI

Na tym etapie edukacyjnym zajęcia informatyczne zaczynają mieć charakter bardziej formalny. Uczniowie zajmują się różnymi sytuacjami problemowymi, przedstawianymi w sposób opisowy, w tym za pomocą ilustracji i historyjek, ale tworzą je samodzielnie i abstrahują z nich działania, które składają się na własne realizacje w postaci programów lub czynności wykonywanych w innych programach. Rozwijają w ten sposób podejście algorytmiczne przy rozwiązywaniu różnorodnych sytuacji problemowych z różnych dziedzin. Posługują się komputerem rozwijając również umiejętności wyrażania swoich myśli i ich prezentacji, które wykonują indywidualnie, a także zespołowo, w tym przy realizacji projektów dotyczących problemów z różnych dziedzin. W sieci poszukują informacji przydatnych w rozwiązywaniu stawianych zadań i problemów. Doceniają rolę współpracy w rozwoju swojej wiedzy i umiejętności. Postępują odpowiedzialnie i etycznie w środowisku komputerowo-sieciowym.

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.

2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.

3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywanie obliczeń i programów.

4. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami.

5. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego; ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

 
Fotogaleria (wrzesień- październik 2017)

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.