REKRUTACJA

Szukaj

Odwiedziny

Odsłon : 1404642
Klasy 4-6
Za nami...

KWIECIEŃ – MAJ - CZERWIEC 2018

Uczniowie klas starszych podobnie jak ich młodsi koledzy z utęsknieniem wypatrywali ostatniego dzwonka.  Jednak zanim nadeszły upragnione wakacje, młodzi ludzie  zdążyli podsumować swoje wiadomości , dotyczące :

- zasad poprawnego korzystania z portali społecznościowych,

- bezpieczeństwa w kontaktach z nieznajomymi,

- świadomości odpowiedzialności prawnej za naruszenie granic prywatności innych osób, w tym obrażania

-  i znaleźć argumenty za wyższością ruchu fizycznego nad  zbyt długim korzystaniem  z mediów.

W ramach Projektu „Cyberbezpieczeństwo” podczas zajęć w ramach różnych przedmiotów omawiane były również z uczniami zalety łatwego dostępu do Internetu. Na plan pierwszy wysunęło się   wyszukiwanie  potrzebnych  informacji z różnych dziedzin z umiejętnością wyboru prawdziwych materiałów.  Wybór opisu planowanych do odwiedzenia miejsc czy umiejętność odczytu planu miasta.

Prowadzone aktywności podczas zajęć  sprawiały uczniom sporo  radości.  Łączyły bowiem naukę

z zabawą na miarę XXI wieku. Uważamy, że nasi młodzi ludzie  są dobrze przygotowani do korzystania z szeroko rozumianych mediów oraz wykształcili w sobie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się Internetem w rozwiązywaniu różnorodnych zadań

Podczas zajęć lekcyjnych :

 • Uczniowie klas IV poznali funkcje klawiatury, w tym skróty klawiszowe. Doskonalili tą wiedzę podczas nauki edytowania tekstu i prób jego formatowania. Stawiali swoje pierwsze kroki
  w programie Scratch.
 • Uczniowie klas V zgłębiali zasady budowania tabel i ramek. Trenowali umieszczanie tabel
  w tekście  a także wstawianie kształtów. Zapoznali się z programem Scratch w ramach bezpiecznego programowania i poruszania się w sieci. Korzystając z posiadanych umiejętności samodzielnie tworzyły prezentacje dotyczące „Bezpiecznych wakacji”.
 • Uczniowie klas VI usprawniali tworzenie prezentacji w Power Point  dodając przejścia slajdów, planując pokaz w czasie. Doskonaląc umiejętności posługiwania się edytorem tekstu tworzyli teksty i wierszyki ozdabiając je graficznie. Rozpoczęli przygodę z programowianiem w Baltie. W ramach podziękowań dla nauczycieli samodzielnie zaprojektowali i wykonali  kartki na koniec roku.
 
Prace dzieci kwiecień- maj- czerwiec 2018

 
Za nami...

 

STYCZEŃ – LUTY – MARZEC 2018

W ramach Projektu Cyberbezpieczeństwo na lekcjach języka polskiego w klasach V-VI uczniowie redagowali opowiadania, kartki z dziennika - poruszające temat niebezpieczeństwa związanego z nieumiejętnym korzystaniem z Internetu. Najciekawsze prace zostały zamieszczone na szkolnym blogu. W klasach IV  odbył się cykl lekcji poświęcony odpowiedzialnemu i mądremu korzystaniu z Internetu. Omówione zostały teksty „Flexi – gwiazda z netu” oraz plakat kampanii społecznej „Dziecko w sieci” – „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie.”

Uczniowie pod opieką pedagoga szkolnego we współpracy z wychowawcami uczestniczyli
w warsztatach dot. „Uzależnień behawioralnych” Główny cel programu to ochrona uczniów przed zagrożeniami wynikającymi z rozwoju technologii informatycznej min. zagrożeniem e – uzależnieniem poprzez dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnym, a także kształtowanie ważnych umiejętności obniżających ryzyko wystąpienia uzależniania. Podczas warsztatów prowadzący z uczniami  m.in.  wspólnie zdefiniowali pojęcia uzależnienia od Internetu/komputera, telefonu komórkowego. Uporządkowali  wiedzę na temat sposobów korzystania z urządzeń elektronicznych oraz refleksja nad czasem spędzanym z ich wykorzystaniem oraz negatywnych konsekwencji (fizycznymi, psychicznymi, społecznymi). Położono nacisk na kształtowanie postaw troski
i dbałości o własne zdrowie, prawidłowego systemu wartości oraz prawdziwych przekonań
o Internecie i obalanie funkcjonujących stereotypów.

Podczas zajęć lekcyjnych:

 • Uczniowie klas IV poznawali i zgłębiali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, poprawnego komunikowania się przez Internet oraz sposobów wyszukiwania potrzebnych informacji
 • Uczniowie klas V zgłębiali tajniki wstawiania obrazów do tekstu, doskonalili naukę posługiwania się skrótami klawiszowymi oraz uczestniczyli w działaniach utrwalających bezpieczne korzystanie z komputera i zasobów Internetu
 • Uczniowie klas VI doskonalili umiejętności tworzenia prezentacji z możliwością wstawiania animacji oraz projektowania wizytówek z zachowaniem zasad bezpieczeństwa udostępniania własnych danych

 

Efekty pracy uczniów takie jak ulotki informacyjne, prezentacje o Wrocławiu, Bezpiecznych Feriach oraz Bezpiecznym korzystaniu z Internetu będzie można oglądać na przygotowywanej wystawie na przełomie maja i czerwca.

Prezentacja o zagrożeniach związanych z komp i netem.pdf

Jak bezpiecznie korzystać z internetu i komputera.pdf

FERIE ZIMOWE3.pdf

Ferie zimowe2.pdf

Ferie Zimowe1.pdf

Bezpieczne korzystanie z internetu i komputera - Rozalka i Ala.pdf

 
Prace dzieci styczeń- luty- marzec 2018

 
Za nami...

LISTOPAD- GRUDZIEŃ 2017

W klasach 6 w ramach projektu „CYBERBEZPIECZEŃSTWO” odbyły się godziny wychowawcze, poświęcone pojęciu hejtu w sieci a co za tym idzie izolacji w grupie z wykorzystaniem materiałów dedykowanych dla klas starszych i przygotowanych przez Fundację „Dajemy dzieciom siłę”.

Podczas zajęć lekcyjnych:

 • Uczniowie klas IV po zajęciach wprowadzających próbowali swoich sił w wyszukiwaniu potrzebnych informacji oraz zgłębiali tajniki malowania na ekranie.
 • Uczniowie klas V pogłębiali swoje umiejętności korzystając z Painta, tworzyli foldery i pliki, zgłębiali sztukę komputerowego pisania: wycinanie, wklejanie oraz tajniki wstawiania obrazów.
 • Uczniowie klas VI natomiast zgłębiają tajniki arkusza kalkulacyjnego Excel, odczytywanie i opisywanie danych, dobieranie wykresów do tabel.

Mimo wyzwań stojących przed uczniami, znalazł się również czas na akcenty świąteczne.

 
Za nami...

W październiku uczniowie klas V-VI uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Czarodziejskie okno” prowadzone przez  edukatorkę  ze Stowarzyszenia KARAN. Program przeciwdziała uzależnieniu oraz  zagrożeniom związanym z korzystania z Internetu przez młodzież.


Celem programu było:

- dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat strat ponoszonych przez osoby spędzające zbyt dużo czasu przed komputerem

- uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z Internetem

-  omówienie zjawiska cyberprzemocy oraz pokazanie sposobów przeciwdziałania i obrony przed tym zagrożenie

-  kształtowanie postaw troski i dbałości o własne zdrowie

Podczas zajęć warsztatowych nasi uczniowie dowiedzieli się, na jakie niebezpieczeństwa narażeni są w sieci i czym jest cyberprzemoc. Na czym polega mechanizm uzależnienia od Internetu, komputera i gier. Przypomniano wspólnie podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci oraz poinformowano, gdzie mogą szukać pomocy w przypadku, gdy staną się ofiarami cyberprzemocy. W czasie zajęć uczono również uczniów, jak przeciwstawić się namowom i naciskom ze strony innych osób oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo w sieci.

 

Podczas zajęć lekcyjnych:

 • Uczniowie klas IV zapoznali się z krótką historią komputera. Jego budową, nie tylko zewnętrzna ale i wewnętrzną,  która zainteresowała uczniów. Przybliżyli sobie m.in.: pojęcia procesora, pamięci oraz systemu operacyjnego.
 • Uczniowie klas V podobnie jak inni uczniowie po przypomnieniu sobie zasad pracy w pracowni komputerowej rozpoczęli prace z narzędziami graficznymi. Aplikacja do rysowania i projektów wektorowych, Paint oraz Draw pochłaniają naszych uczniów.
 • Uczniowie klas VI natomiast zgłębiają tajniki arkusza kalkulacyjnego Exel, budowania i formatowania tabel.
 
Informatyka - klasy IV-VI

Na tym etapie edukacyjnym zajęcia informatyczne zaczynają mieć charakter bardziej formalny. Uczniowie zajmują się różnymi sytuacjami problemowymi, przedstawianymi w sposób opisowy, w tym za pomocą ilustracji i historyjek, ale tworzą je samodzielnie i abstrahują z nich działania, które składają się na własne realizacje w postaci programów lub czynności wykonywanych w innych programach. Rozwijają w ten sposób podejście algorytmiczne przy rozwiązywaniu różnorodnych sytuacji problemowych z różnych dziedzin. Posługują się komputerem rozwijając również umiejętności wyrażania swoich myśli i ich prezentacji, które wykonują indywidualnie, a także zespołowo, w tym przy realizacji projektów dotyczących problemów z różnych dziedzin. W sieci poszukują informacji przydatnych w rozwiązywaniu stawianych zadań i problemów. Doceniają rolę współpracy w rozwoju swojej wiedzy i umiejętności. Postępują odpowiedzialnie i etycznie w środowisku komputerowo-sieciowym.

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.

2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.

3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywanie obliczeń i programów.

4. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami.

5. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego; ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

 
Fotogaleria (wrzesień- październik 2017)

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting php hosting Valid XHTML and CSS.