REKRUTACJA

Szukaj

Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 1291246
Dzień Grzyba w grupie VII

24 września przypada Dzień Grzyba. Zajęcia rozpoczęły się od wysłuchania wiersza Jana Brzechwy „Grzyby”. Następnie dzieci zapoznały się z budową grzyba, poznały wybrane grzyby jadalne i trujące (nazywały je, opisywały ich wygląd), a także zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas grzybobrania. Nie mogło zabraknąć tego dnia rozmowy na temat „Co można zrobić z grzybów? Poza tym przedszkolaki doskonaliły swoje umiejętności matematyczne i brały udział w zabawach muzyczno – ruchowych, a wszystko to przy dźwiękach wszystkim dobrzej znanej piosenki Haliny Majdaniec „Rudy Rydz”.

 
UWAGA

 
WAŻNE!

Drodzy Rodzice,


informujemy, że uczyniliśmy wszystko aby Wasze dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie musiały korzystać z maseczek, poza momentami wejścia z przedsionka do grupy rano i wyjścia z grupy do przedsionka po południu. Między innymi każdej grupie z I piętra wyznaczono odrębne godziny spożywania posiłków na stołówce, ustalono także konkretne godziny wejścia i wyjścia każdej grupy na gimnastykę korekcyjną, tak aby wyeliminować sytuację spotykania się dzieci na korytarzach.


Informujemy również, że po obserwacji z dzisiejszego dnia, wycofujemy z dniem 13.10.2020r z „Procedury funkcjonowania Przedszkola nr 16 we Wrocławiu” przy strefie żółtej, zapis zabraniający Rodzicom wejścia do szatni. Jednakże prosimy aby wchodziły do niej osoby, które koniecznie muszą pomóc dziecku w rozbieraniu bądź ubieraniu się.

 

Bardzo Państwa prosimy: nie zapominajcie o stosowaniu maseczek.


Dziękujemy Państwu za współpracę :)


Dyrekcja Przedszkola nr 16

 
UWAGA

 
WAŻNE I PILNE!

Szanowni Państwo,


Informujemy, że w związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń na terenie całego kraju oraz zgodnie z „Procedurą funkcjonowania Przedszkola nr 16 we Wrocławiu w czasie epidemii” od 12.10.2020 r. (od poniedziałku) na terenie ZSP 16 we Wrocławiu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.


Dzieci powyżej piątego roku życia mają obowiązek stosowania osłony ust i nosa (maseczek) w przestrzeniach wspólnych (szatnia i korytarze). Osłony ust i nosa dla dzieci zapewniają rodzice.


Pracownicy Przedszkola nr 16 mają obowiązek zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych placówki oraz stosują osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych (szatnia, korytarze, a także pokój nauczycielski).


W związku z wprowadzeniem żółtej strefy na terenie całego kraju, zgodnie z „Procedurą funkcjonowania Przedszkola nr 16 we Wrocławiu w czasie epidemii” przypominamy, że od 12.10.2020 r. obowiązuje zakaz wejścia Rodziców do przedszkola.


Apelujemy o odpowiedzialność oraz wsparcie działań, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom oraz Państwa rodzinom.Z poważaniem

Dyrekcja ZSP 16 we Wrocławiu


podstawa prawna:

 • 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1166),
 • „Procedura  funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu w czasie epidemii”,

informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

 
Dzień Chłopaka

Dnia 30 września w naszym przedszkolu świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Każdy z chłopców mógł w tym dniu poczuć się wyjątkowo. Było gromkie „Sto lat” wyśpiewane przez dziewczynki i oczekiwane wspaniałe prezenty. We wszystkich grupach był  to dzień pełen wrażeń, atrakcji, radości i dobrej zabawy.

 
Dzień Przedszkolaka

W piątek 18 września obchodziliśmy w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, który został ustanowiony w 2013 roku i przypada na dzień 20 września. Z okazji tego ważnego dnia powstał nawet specjalny Hymn przedszkolaka.

W naszym przedszkolu w każdej z grup odbywały się wspólne zabawy, a także wręczenie upominków. Wszystkie dzieci z radością uczestniczyły w ciekawych i kreatywnych zabawach, wiedząc że to ich święto jest celebrowane.


 
Międzynarodowy Dzień Kropki

15 września 2020 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki.

Dzień ten obchodzimy, aby z większą  uwagą przyglądać się swoim wychowankom wydobywając z dzieci drzemiący w nich potencjał.
Dzieci poznały historię Vashti z książki „ Kropka” Petera Hamiltona Reynoldsa, która stawiając kropkę na lekcji plastyki zaczyna wierzyć we własne możliwości, nabiera pewności siebie. Vashti staje się prawdziwa artystką.
Przedszkolaki wraz z Paniami bawiły się w różnorodne kropkowe zabawy plastyczne, ruchowe, muzyczne.

Dzień ten powinien być obchodzony przez cały rok!

 
Rada Osiedla

 
WAŻNE!!!

Procedura funkcjonowania  Przedszkola nr 16 we Wrocławiu
w czasie epidemii


I. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA


1) Do przedszkola może uczęszczać tylko zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2) Tylko w szczególnych i uzasadnionych sytuacjach, tzn. gdy załatwienie sprawy wymaga osobistej obecności rodzica w przedszkolu, ustala się telefonicznie lub mailowo termin i miejsce spotkania.

3) Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz – obowiązuje je: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu wynoszącego min. 1,5m.

4) Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

5) Opiekę nad daną grupą sprawują stali nauczyciele  i 1 woźna.

6) Tylko w grupie najmłodszych dzieci będzie odbywał się odpoczynek na leżakach.

7) Dzieci w przedszkolu przebywają bez maseczek.

8) Nie organizuje się żadnych wyjść i wycieczek poza teren ZSP nr 16.

9) Rezygnuje się z organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych (dla więcej niż 1 grupy).

10) W stołówce spożywają posiłki  wyłącznie dzieci mające swoje sale na I piętrze.

11) Każdorazowo przed i po posiłku stoły oraz krzesła, z których korzystały dzieci są dezynfekowane.

12) W każdej sali jest dystrybutor z wodą, która wydawana jest dzieciom w jednorazowych kubeczkach.

13) Posiłki przygotowywane i dostarczane są przez firmę cateringową.

14) Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

15) Przedszkole dysponuje termometrami do pomiaru temperatury ciała. Termometry inne niż bezdotykowe są dezynfekowane przez woźną oddziałową po każdym użyciu.

16) Do odwołania w przedszkolu korzysta się wyłącznie z jednorazowych ręczników papierowych.

17) Do pracy w Przedszkolu nr 16 mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub inną.

18) Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w widocznych miejscach w placówce.

19) Pracownicy zobowiązani są do utrzymywania dystansu społecznego z osobami dorosłymi min. 1,5 m.

20) W przypadku wprowadzenia strefy żółtej lub czerwonej na terenie Wrocławia:

· Obowiązuje zakaz wejścia rodziców do przedszkola.

· Pracownicy przedszkola mają obowiązek zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych przedszkola i stosowania osłony usta i nosa.

· Przy wejściu do przedszkola mierzona jest termometrem bezdotykowym temperatura ciała pracowników, a w przypadku gdy jest ona równa lub przekracza 38oC pracownik nie podejmuje pracy.

· Zebrania z rodzicami i konsultacje mogą być prowadzone zdalnie.

21) Rodzice/opiekunowie prawni:

· Zapoznają się i bezwzględnie przestrzegają Procedur funkcjonowania Przedszkola nr 16 we Wrocławiu w czasie epidemii.

· Przyprowadzają dzieci do przedszkola i odbierają wyłącznie w wyznaczonych godzinach.

· Dzieci do przedszkola przyprowadzają o odbierają wyłącznie osoby zdrowe.

· Mogą przebywać tylko w przedsionku i szatni przedszkola.

· Chcąc odebrać dziecko korzystają z domofonu, czekają na przyjście dziecka w przedsionku i dopiero po pojawieniu się dziecka w szatni mogą wejść do szatni.

· Zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5m.

· Wchodząc do przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce i mają zasłonięte usta i nos.

· Muszą dołożyć wszelkich starań aby szybko rozebrać dziecko i przekazać je dyżurnej woźnej.

· Nie przyprowadzają dziecka do przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych u dziecka lub innego członka rodziny oraz w czasie przebywania na kwarantannie lub izolacji.

· Cały czas są dostępni pod podanym przez siebie numerem telefonu.

· W przypadku otrzymania informacji o złym samopoczuciu dziecka mają obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

· Przypominają codziennie dziecku o podstawowych zasadach higieny i przestrzegania procedur funkcjonowania Przedszkola nr 16 we Wrocławiu w czasie epidemii.

· Pilnują, aby dziecko nie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów.

· Zobowiązani są do usunięcia z szafki w szatni wszystkich zbędnych przedmiotów.

· W celu uniknięcia konieczności tworzenia tzw. grup zbiorczych zobowiązani są do podania na piśmie czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

22) Nauczyciele:

 • Wyjaśniają dzieciom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone, pamiętając aby wzbudzić u dzieci poczucie bezpieczeństwa, a nie lęku.
 • Systematycznie informują dzieci o bezpiecznych zachowaniach i zasadach dbania o higienę osobistą.
 • Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci
 • Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 • Sprawują opiekę, prowadzą zabawy i zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z dziećmi.
 • Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.
 • Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ZSP nr 16, tak aby grupy nie spotykały się ze sobą.
 • Nadzorują użycie dystrybutorów wody znajdujących się w każdej sali, nie dopuszczając aby dzieci same z nich korzystały.
 • Mierzą temperaturę każdemu dziecku wg potrzeb.
 • Nadzorują rozmieszczenie dzieci przy stolikach, w grupach dzieci mających 4 – 6 lat podpisują krzesełka imionami dzieci z grupy.
 • Starają się utrzymywać dzieci w zalecanym dystansie społecznym.
 • Nie udzielają informacji czy konsultacji w bezpośrednim kontakcie z rodzicem, natomiast są do dyspozycji rodziców w razie ich pytań poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 • Natychmiast reagują na objawy chorobowe zauważone u dziecka, postępując według ustalonej procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 • W przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłaszają ten fakt dyrektorowi

23) Personel obsługi przedszkola:

 • Pilnuje, by każde dziecko przy wejściu do przedszkola dokładnie zdezynfekowało ręce.
 • Mierzy temperaturę ciała dziecka przy wejściu do przedszkola.
 • Przyjmuje dzieci do przedszkola odbierając od rodziców w szatni i wydaje dzieci rodzicom, czekającym na dzieci .
 • Czuwa nad bezpiecznym poruszaniem się dziecka po przedszkolu w ciągu komunikacyjnym; doprowadza dziecko do sali i odbiera z sali, przyprowadza do rodzica do drzwi przy których umieszczony jest czytnik czasu pobytu w przedszkolu.
 • Po przyjęciu do grupy oraz kilkukrotnie w ciągu dnia, dopilnowuje dokładnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nieustannie przypominając sposób mycia rąk wg instrukcji umieszczonych w łazienkach dziecięcych.
 • Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem   utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 • Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów, szczególnie do spożywania posiłków.
 • Puzzle i książki po użyciu odkłada na kwarantannę.
 • Wietrzy salę, w której przebywają dzieci, co najmniej raz na godzinę.
 • W przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłasza  ten fakt dyrektorowi.
 • W razie zaistniałej konieczności dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19
  lub inną chorobę.
 • Pilnuje, by żadne osoby postronne nie przebywały na terenie przedszkola.
 • Pilnuje, by nikt  postronny nie korzystał z placu zabaw.

 

II.  ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA

1) Dzieci mogą być przyprowadzone wyłącznie w godzinach 6:30-8:30, a odbierane w godzinach 14.30-17.00. O godz. 8:30 drzwi przedszkola zostają zamknięte.

2) Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub inną.

3) Przy wejściu dziecku mierzona będzie temperatura ciała. Dzieci z temperaturą powyżej 37,5 o C nie będą przyjmowane do przedszkola.

4) Osobą upoważnioną do przyprowadzania i odbioru dziecka jest  rodzic/opiekun prawny lub inna osoba wskazana w upoważnieniu do odbioru dziecka.

5) Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

6) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

7) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

8) Rodzice mogą wchodzić z dzieckiem do przedsionka przedszkola, w celu odbicia karty potwierdzającej czas wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola, a następnie do szatni w celu rozebrania dziecka oraz przekazania dziecka dyżurnej woźnej, przy rygorystycznym przestrzeganiu środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

9) Rodzice muszą dołożyć wszelkich starań aby szybko rozebrać dziecko i przekazać je dyżurującej woźnej.

10) W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu w tym pojemników z wodą, czy posiłkami. Do odwołania rezygnujemy też z mycia zębów w przedszkolu.

11) W szatni w godzinach opisanych w pkt.1 dyżuruje co najmniej 2 pracowników przedszkola i zajmuje się dziećmi wchodzącymi i wychodzącymi z przedszkola.

12) Dzieci rozbierają się w szatni pod opieką rodzica/opiekuna i są przekazywane dyżurującej woźnej i przez nią odprowadzane do wyznaczonych grup.

13) Przy odbiorze dzieci rodzic przez domofon prosi o sprowadzenie dziecka do szatni i oczekuje na nie w przedsionku lub  wyznaczonej strefie przed przedszkolem.


III. ZASADY  SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI


1) Rodzic/opiekun prawny pozostawiający dziecko w przedszkolu zobowiązany jest do złożenia świadczenia stanowiącego załącznik nr 1 Zarządzenia nr 3623/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 sierpnia 2020r., w którym podaje numery telefonów do szybkiego kontaktu z przedszkolem.

2) Wymagane dane to aktualne numery telefonów do obojga rodziców/ opiekunów prawnych.

3) Każdą zmianę danych kontaktowych podanych do wiadomości w przedszkolu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie uaktualnić w placówce.

4) Rodzice/opiekunowie prawni muszą być  cały czas dostępni pod wskazanym przez siebie numerem telefonicznym.

5) W razie sytuacji wymagającej szybkiego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, telefon z odpowiednią informacją wykonuje nauczyciel, pod opieką którego jest dane dziecko.

6) Po uzyskaniu informacji z przedszkola rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek niezwłocznie stawić się w przedszkolu i odebrać dziecko.

7) Dane kontaktowe rodziców/ opiekunów prawnych przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do dziennika zajęć grupy, a kopia dostępna u wicedyrektora przedszkola.

 

IV. ZASADY PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU1) Dzieci przebywając na świeżym powietrzu korzystają z placu zabaw i terenu wokół ZSP nr 16.

2) Z placu zabaw korzysta jednorazowo jedna grupa (minimum 30 min).

3) Po wyjściu dzieci z placu zabaw woźne dezynfekują umieszczony tam sprzęt.

4) Dzieci podczas zabaw na świeżym powietrzu mogą korzystać z przenośnego sprzętu sportowego (piłki, obręcze, pachołki) łatwego do zdezynfekowania po każdej grupie dzieci.

5) Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu na świeżym powietrzu sprawuje nauczyciel
i woźna oddziałowa.

6) Grupy dzieci wychodzą na świeże powietrze rotacyjnie – według ustalonego przez wicedyrektora harmonogramu.

7) Grupy podczas wyjść i powrotów z boiska nie spotykają się w szatni ani na korytarzu.

 

V. ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA


W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów ( gorączka, kaszel, duszności) stanowiących podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19) lub inną chorobą zakaźną:

1)  nauczyciel w trybie pilnym, poprzez woźną oddziałową lub telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

2) wyznaczony przez dyrektora pracownik (pomoc nauczyciela lub woźna lub inna wskazana osoba) bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, maseczkę i rękawiczki i niezwłocznie odprowadza dziecko do  tzw. izolatorium,

3) pracownik ten zapewnia opiekę dziecku utrzymując 2 m odległości do czasu pojawienia się rodziców,

4) dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112,

5)  nauczyciel telefonicznie informuje rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji.

6) w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor przedszkola:

a) informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

b) wnioskuje o zamknięcie placówki,

c) po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci,

d) niezwłocznie zleca dezynfekcję i gruntowne sprzątanie przedszkola, a w szczególności obszar, w którym poruszał się zakażony koronawirusem

W przypadku gdy u pracownika podczas pobytu w pracy stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19 ( gorączka, kaszel, duszności ):

1) pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia tzw. izolatorium, zapewniając niezbędną opiekę dzieciom,

2) dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu pracownika dzwoni na 999 lub 112,

3) dyrektor podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno – epidemiologiczną poczynając od:

-  wstrzymania przyjmowania kolejnych dzieci,

- ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w placówce,

- poddanie dezynfekcji i gruntownemu sprzątaniu przedszkola, a w szczególności obszaru, w którym poruszał się podejrzany o zakażenie koronawirusem pracownik.

4) w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor przedszkola:

a) informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

b) wnioskuje o zamknięcie placówki,

c) po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci.


 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itmar/ftp/zsp16/p16/templates/themza_j15_74/html/pagination.php on line 136
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 8 z 9


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free domain hosting no ads top celebrities Valid XHTML and CSS.