Rekrutacja

Kalendarz roku szkolnego

I.ROZPOCZĘCIE ROK SZKOLNEGO – 4 września 2023 r.

  1. PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO
  2. I PÓŁROCZE : 4 września 2023 r. – 31 stycznia 2024 r.
  3. II PÓŁROCZE : 1 lutego 2024 r. – 23 czerwca 2023 r.

III. PRZERWY W ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH

  1. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2023 r. – 1 stycznia 2024 r.
  2. Ferie zimowe: 15 stycznia 2024 r. – 28 stycznia 2024 r.
  3. Wiosenna przerwa świąteczna.: 28 marca 2024 r. – 2 kwietnia 2024 r.
  4. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1 listopada 2023 r. (środa), 1 maja 2024 r. (środa), 3 maja 2024 r. (piątek), 30 maja 2024 r. (czwartek).

  1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 maja 2024 r.(czwartek) –  do odpracowania 8 czerwca 2024 r.,

14 maja 2024 r. (wtorek), 15 maja 2024 r. (środa) , 16 maja 2024 r. (czwartek) –  egzamin ósmoklasisty

  1. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
  2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 → 21 czerwca 2024 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI I KONSULTACJE ROK SZKOLNY 2023-2024

TERMIN
7 IX 2023

( czwartek)

Zebrania z rodzicamiwybór trójki klasowej, wybór przedstawiciela do Rady Rodziców, omówienie spraw organizacyjnych.

godz.16.30 zebrania  klas: 1a,1c,1d, 2b, 2c,2d,  3a,3b, 3c,

godz.16.30 zebranie dot. WDŻ dla rodziców ucz. klas– kl. 4 -8

godz.17.30 zebrania  klasy:1b, 1d, 2a, 3d , 4a,4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c 8a, 8b,8c

 

12 IX 2023 godz.18.30 spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem,
6 – 10 XI 2023 Konsultacje dla rodziców uczniów – termin ustala nauczyciel.
11 – 15 XII 2023 Konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, (dokładny termin ustala nauczyciel).
18 – 22 III 2024 Konsultacje dla rodziców uczniów –  termin ustala nauczyciel.
16 – 17 V 2024 Konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, (dokładny termin ustala nauczyciel).
Terminy pozostałych zebrań z rodzicami ( minimum dwa w ciągu roku) ustala wychowawca klasy

 

 

 

 

Skip to content