Rekrutacja

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców ( PDF, 168 KB)
Zajęcia pozalekcyjne.zasady współpracy z firmami zewnętrznymi ( PDF, 191 KB)

I. NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW SP16

Nowy nr konta    71 1090 2529 0000 0001 5008 0513

Konto dedykowane zbiórce środków charytatywnych na pomoc uczniom w trudnej sytuacji życiowej 66 1090 2529 0000 0001 5008 0409

II. SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

Składka w wysokości 50 zł będzie zbierana od wszystkich uczniów, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 16. Rodzice wpłacają składkę skarbnikom klasowym do 11 października, a po zebraniu wpłat skarbnicy przekazują  pieniądze na rachunek bankowy Rady Rodziców udostępniony na stronie www szkoły w zakładce Rada Rodziców.

III. SKŁADKA NA KSERO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Składka w wysokości 20 zł będzie zbierana jedynie od nowych uczniów, którzy rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej nr 16 w roku szkolnym 2022/2023.  Rodzice wpłacają składkę skarbnikom klasowym do 11 października, a po zebraniu wpłat skarbnicy przekazują  pieniądze na rachunek bankowy Rady Rodziców udostępniony na stronie www szkoły w zakładce Rada Rodziców.

IV. UBEZPIECZENIE ROK 2022/2023

Rodzic ubezpiecza dziecko we własnym zakresie w wybranej przez siebie firmie. (Rada Rrodziców nie zbiera pieniędzy na ubezpieczenie i nie pośredniczy w procesie ubezpieczania dzieci)

Można skorzystać z propozycji:

https://ubezpieczenia.nau.pl/?token=NAU154 (KOD ZNIŻKOWY NAU154)

https://bezpieczny.pl/nnw-szkolneKod zniżkowy (10%)  27369.

Skip to content