Rekrutacja

Kadra szkoły

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  – Małgorzata Mazur


Wicedyrektor ds. Szkoły –  Grażyna Warchoł


Wicedyrektor ds. Szkoły – Aleksandra Chmiel

Kadra pedagogiczna

Barańska Agnieszka nauczyciel języka polskiego,
nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Bekierska Agata nauczyciel wychowawca w świetlicy
Bierońska Barbara bibliotekarz
Chmiel Aleksandra wicedyrektor,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Cyganek Martyna nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
Czyszczoń Zuzanna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Dobrucka Małgorzata pedagog
Doroba Renata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Drzewiecka Martyna nauczyciel wychowawca w świetlicy
Dziemaszkiewicz Dorota nauczyciel języka niemieckiego
Dziemieszkiewicz Dorota nauczyciel współorganizujący kształcenie,
pedagog specjalny
Garliński Adam nauczyciel religii
Goldmann-Połom Hanna nauczyciel przyrody,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Gołębiowska Dorota nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Han Izabela nauczyciel matematyki,
nauczyciel chemii
Jędrzejewska Kinga nauczyciel wychowawca w świetlicy
Kasperkiewicz-Zaremba Adrianna nauczyciel wychowawca w świetlicy
Kaźmierska Aleksandra nauczyciel języka angielskiego
Klimiuk Wiktoria nauczyciel języka polskiego – język polski dla obcokrajowców
Kowalik Iwona nauczyciel matematyki,
nauczyciel informatyki
Kowalińska Anna nauczyciel języka polskiego
nauczyciel historii
Kuboszek Natalia nauczyciel matematyki
Krychowska Katarzyna nauczyciel wychowania fizycznego
Ks. Jakub Deperas nauczyciel religii
Kleryk Michał Biernat nauczyciel religii
Kwarciak Patrycja nauczyciel języka polskiego
Łabentowicz Małgorzata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Malaga Anna nauczyciel wychowawca w świetlicy
Malicka Monika nauczyciel wychowawca w świetlicy
Mazur Małgorzata dyrektor
Mikoś Dawid nauczyciel wychowania fizycznego
Misiejuk Ewa nauczyciel matematyki,
nauczyciel informatyki
Mitelska Dobrosława psycholog
Mularczyk Małgorzata nauczyciel języka angielskiego
Murawska Milena nauczyciel wychowania fizycznego
Piotrowska-Kruczek Renata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
pedagog specjalny
Podleśny-Syguła Małgorzata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
nauczyciel języka angielskiego
Przewłoka Bogusława nauczyciel techniki,
nauczyciel informatyki
Smolnicka Kazimiera nauczyciel geografii
Smulska Katarzyna nauczyciel języka polskiego
Sobieska Anna nauczyciel wychowawca w świetlicy
Soluch Paulina nauczyciel historii
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Sroka Katarzyna nauczyciel muzyki
Stadniczuk Krzysztof nauczyciel geografii
Stefanko Patrycja nauczyciel biologii,
nauczyciel wychowawca w świetlicy
Sutor Magdalena logopeda
Sycz Szymon nauczyciel wychowania fizycznego
Symber Małgorzata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
nauczyciel etyki,
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Ulatowski Paweł nauczyciel wychowania fizycznego
Uściła Iwona nauczyciel fizyki
Waincetel-Tabor Beata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Warchoł Grażyna wicedyrektor,
nauczyciel języka polskiego,
nauczyciel etyki
Wasiak Anna nauczyciel języka angielskiego
Ziober Anna nauczyciel plastyki
Zynek-Szewczyk Anna nauczyciel wychowawca w świetlicy,
pedagog specjalny

Pracownicy administracji

Wesołowska Małgorzata Sekretarz szkoły
Warszewska-Wojtaszek Beata Kierownik gospodarczy
Stawiany Magdalena Specjalista ds. kadr
Serwatka Beata Specjalista do spraw rozliczeń
Łukiewicz-Robak Aleksandra Specjalista do spraw BHP
Lasko Mariusz Specjalista ds. administrowania siecią komputerową

Pracownicy obsługi

Hełka Renata Woźna szkolna
Szczerba Halina Woźna szkolna
Hełka Grzegorz Konserwator
Szczerba Andrzej Konserwator
Bondiuchenko Nadiia Pani sprzątająca
Czarnecka Małgorzata Pani sprzątająca
Grabska Marzena Pani sprzątająca
Kusio Bożena Pani sprzątająca
Liszka Agnieszka Pani sprzątająca
Matuszewska Wioletta Pani sprzątająca
Opanasiuk Liudmyla Pani sprzątająca
Zaporowska Ewa Pani sprzątająca
Vaseichuk Larysa Pomoc nauczyciela
Skip to content