Rekrutacja

Kalendarz roku szkolnego

I.ROZPOCZĘCIE ROK SZKOLNEGO – 1 września 2021 r.

II. PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO

1.    I PÓŁROCZE : 1 września 2021 r. – 31 stycznia 2022 r.
2.    II PÓŁROCZE : 1 lutego 2022 r. – 24 czerwca 2022 r.

III. PRZERWY W ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH

1.    Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2021 r.  – 2 stycznia 2022 r.
2.    Ferie zimowe: 31 stycznia 2022 r. – 13 lutego 2022 r.
3.    Wiosenna przerwa świąteczna.: 14 kwietnia 2022 r. – 19 kwietnia 2022 r.
4.    Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1 listopada 2021 r. ( poniedziałek), 11 listopada 2021 r. (czwartek), 6 stycznia 2022 r. ( czwartek ),  3 maja 2022 r.( wtorek), 16 czerwca  2022 r. (czwartek).

IV. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
1.    Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 →  24  czerwca 2022 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI I KONSULTACJE ROK SZKOLNY 2021-2022

TERMIN  
7 IX 2021

 

Zebrania z rodzicami –  wybór trójki klasowej, wybór przedstawiciela do Rady Rodziców, omówienie spraw organizacyjnych.

godz.16.30 zebrania  klas: 1a, 1b,1c, 2a, 2c, 3a, 3b, 3c,

godz.16.30 zebranie dot. WDŻ dla rodziców ucz. klas– kl. 4 -7

godz.17.30   zebrania  klasy: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 2b

godz.18.00  zebrania  klasy: 1d

W zebraniu uczestniczy jeden rodzic/opiekun prawny dziecka (obowiązują osłony ust i nosa, rękawiczki, własne materiały do notowania).

 

 14 IX 2021 godz.18.30 spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem,
21 XII 2021 godz.15.00 – 17.00 konsultacje (o konieczności uczestnictwa rodzica w konsultacjach decyduje nauczyciel po rozeznaniu potrzeb dziecka)
17 V 2022 godz.15.00 – 17.00 konsultacje (o konieczności uczestnictwa rodzica w konsultacjach decyduje nauczyciel po rozeznaniu potrzeb dziecka)
Terminy pozostałych zebrań z rodzicami ( minimum dwa w ciągu roku) ustala wychowawca klasy

 

Skip to content