Rekrutacja

Kalendarz roku szkolnego

I.ROZPOCZĘCIE ROK SZKOLNEGO – 1 września 2022 r.

II. PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO

  1. I PÓŁROCZE : 1 września 2022 r. – 31 stycznia 2023 r.
  2. II PÓŁROCZE : 1 lutego 2023 r. – 23 czerwca 2023 r.

III. PRZERWY W ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH
1. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r.

  1. Ferie zimowe: 13 lutego 2023 r. – 26 lutego 2023 r.
  2. Wiosenna przerwa świąteczna.: 6 kwietnia 2023 r. – 11 kwietnia 2023 r.
  3. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1 listopada 2022 r. (wtorek), 11 listopada 2022 r. (piątek), 6 stycznia 2023 r. (piątek), 1 maja 2023 r. (poniedziałek), 3 maja 2023 r. (środa), 8 czerwca 2023 r. (czwartek).

  1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 maja 2023 r.(wtorek) –  do odpracowania 27 maja 2023 r.,

23 maja 2023 r. (wtorek), 24 maja 2023 r. (środa) , 25 maja 2023 r. (piątek) –  egzamin ósmoklasisty

IV. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

  1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 → 23 czerwca 2023 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI I KONSULTACJE ROK SZKOLNY 2022-2023

TERMIN  
6 IX 2022 Zebrania z rodzicamiwybór trójki klasowej, wybór przedstawiciela do Rady Rodziców, omówienie spraw organizacyjnych.

godz.16.30 zebrania  klas: 1a,1c,1d 2a,2b, 2c, 3a, 3c,

godz.16.30 zebranie dot. WDŻ dla rodziców ucz. klas– kl. 4 -8

godz.17.30   zebrania  klasy:1b, 3b,4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c 8a, 8b

 

W zebraniu uczestniczy jeden rodzic/opiekun prawny dziecka (prosimy o przybycie z własnymi materiałami do notowania).

7 IX 2022 godz.16.30  zebranie  klasy: 2d
8 IX 2022 godz.16.30  zebranie  klasy: 4a
13 IX 2022 godz.18.30 spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem,
20 IX 2022 godz.16.30 zebranie klas: 8a, 8b (dot. egzaminu ósmoklasisty)
19 – 23 XII 2022 Konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, dokładny termin ustala nauczyciel.
15 – 19 V 2023 Konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, dokładny termin ustala nauczyciel.
Terminy pozostałych zebrań z rodzicami ( minimum dwa w ciągu roku) ustala wychowawca klasy

 

 

Skip to content