Rekrutacja

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania

pielęgniarka

Barbara Pukowska

Pielęgniarka przyjmuje we Wtorek, Środa, Piątek od 08:00 do 14:00

Profilaktyczną opiekę zdrowotną pielęgniarki w szkole zapewnia firma:

VITA MEDIS
ul. Westerplatte 3, Wrocław

Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych jest zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju biopsychofizycznego i społecznego dzieci i młodzieży. Świadczenia takie są realizowane w oparciu o kompetencje pielęgniarki środowiskowej nauczania i wychowania zwaną pielęgniarką szkolną.

Każdy uczeń ma zapewnioną  bezpłatną opiekę zdrowotną pielęgniarki w szkole. Rodzic ma prawo z niej zrezygnować. W tym celu należy złożyć w gabinecie pielęgniarki szkolnej druk SPRZECIWU.

Podstawa  prawna: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019r. poz. 1078)

Skip to content