Rekrutacja

Logopeda

zdjęcie logopedy
Magdalena Sutor I piętro, sala 1.004
Godziny pracy logopedy:  PoniedziałEK OD 11 DO 15 oraz  do WtORKU DO piątku od 11:30 do 15:30

zdjęcie ust z literkami

Na początku roku szkolnego logopeda przeprowadza badania, diagnozuje, kwalifikuje uczniów do terapeutycznych zajęć indywidualnych.

Podczas spotkań z logopedą korygowane są wady wymowy, uczniowie biorą też udział w ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową oraz orientację przestrzenną. Podczas spotkań z logopedą wprowadzane są elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania.

Skip to content