Rekrutacja

Ramowe Plany Nauczania

Ramowy Plan Nauczania w SP 16

  Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
Edukacja wczesnoszkolna 12 12 12
Edukacja plastyczna 1 1 1
Edukacja muzyczna 1 1 1
Edukacja informatyczna 1 1 1
Wychowanie fizyczne 3 3 3
Język angielski 2 2 2
Godz. do dyspozycji dyrektora 1 2
Religia

Etyka

2

1

2

1

2

1

 

  Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa8
Język polski 5 5 5 5 5
Język angielski 3 3 3 3 3
Drugi język obcy nowożytny 2 2
Muzyka 1 1 1 1
Plastyka 1 1 1 1
Historia 1 2 2 2 2
Przyroda 2
Matematyka 4 4 4 4 4
Chemia 2 2
Fizyka 2 2
Informatyka 1 1 1 1 1
Technika 1 1 1
Wychowanie fizyczne 4 4 4 4 4
Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1
Biologia 1 1 2 1
Geografia 1 1 2 1
Wiedza o społeczeństwie 2
Edukacja dla bezpieczeństwa 1
Godz. do dyspozycji dyrektora 1 1 1 1
Religia 2 2 1 1 1
Etyka 1 1 1 1 1

 

 

Skip to content