Rekrutacja

Stołówka szkolna, Jadłospis

Jadłospis Podstawowy(PDF, 761KB, 22.05.2023)
Jadłospis Bezglutenowy(PDF,791KB, 22.05.2023)

Od 2.09.2022r. cena obiadu dla dzieci wynosi 12,00zł.

Uczniowie szkoły mogą  korzystać  z  obiadów.
WYDAWANIE POSIŁKÓW:

Obiady w stołówce szkolnej wydawane są w godzinach 12:00 – 14:00.

ZASADY ODPŁATNOŚCI  ZA OBIADY:

W naszej szkole rodzice płacą wyłącznie za koszty surowców zużytych do przygotowania posiłku  tzw. „wsad do kotła” – 12,00 zł/ za 1 obiad.

Za dowóz i przygotowanie posiłków płaci organ prowadzący.

Opłatę miesięczną za obiady w wysokości równej ilości dni w danym miesiącu pomnożonej przez 12,00 zł  należy wpłacać:
przelewem na indywidualny rachunek bankowy, który Rodzic otrzyma pocztą elektroniczną od intendenta.

W tytule wpłaty wpisujemy:

1)  imię i nazwisko dziecka,

2)  klasa,

3)  opłata za obiady za miesiąc ……. ( nazwa miesiąca/rok)

ZASADY ODLICZEŃ I ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI:
W przypadku nieobecności dziecka w szkole  należy ten fakt zgłosić woźnej szkolnej  najpóźniej do godziny 9:00  danego dnia i wpisać to  w zeszycie znajdującym się  na portierni. Tylko w sytuacji prawidłowego zgłoszenia  nieobecności dziecka koszt niewykorzystanego obiadu zostanie odliczony od kolejnej płatności.

Zgłoszenia nieobecności na obiadach do godz. 9:00 tel 71/798 69 22 wew.150

FIRMA PRZYGOTOWUJĄCA OBIADY:

W roku szkolnym 2022/2023 obiady przygotowuje: Welcome Catering Service s.c

Opłata za miesiąc Data dokonywania wpłaty /płatność do Ilość dni w miesiącu, w których będą wydawane obiady/ kwota do zapłaty

dla klas 1-8

Wrzesień 2022 10 wrzesień 21 dni /252zł
Październik 2022 10 październik 21 dni /252zł
Listopad 2022 10 listopad 20 dni /240zł
Grudzień 2022 10 grudzień 16 dni/192zł
Styczeń 2023 10 styczeń 21 dni /252zł
Luty 2023 10 luty 10 dni /120zł
Marzec 2023 10 marzec 23 dni/276zł
Kwiecień 2023 10 kwiecień 16 dni /192zł
Maj 2023 10 maj 17 dni /204zł
Czerwiec 2023 10 czerwiec 15 dni/180zł

Przypominamy, iż płatności za obiady należy dokonać zgodnie z umową do 10-go każdego miesiąca z góry.

Od nieterminowych lub nieuregulowanych płatności  automatycznie będą  naliczane odsetki.

Kwoty odpisów prosimy uzgadniać z Intendentem w Przedszkolu-( I skrzydło parter) osobiście lub telefonicznie (71) 798 69 22 wew.113

Umowa-obiadowa-2022-2023(DOCX, 21KB)
Zasady korzystania ze stołówki ( PDF, 1000 KB)

 

Skip to content