Rekrutacja

Stołówka szkolna, Jadłospis

Jadłospis Podstawowy(PDF, 770 KB, 23.05.2022)
Jadłospis Bezglutenowy(PDF, 804KB, 23.05.2022)

Od 2.09.2021r. cena obiadu dla dzieci wynosi 10,00zł.

Uczniowie szkoły mogą  korzystać  z  obiadów.
WYDAWANIE POSIŁKÓW:

Obiady w stołówce szkolnej wydawane są w godzinach 12:00 – 14:00.

ZASADY ODPŁATNOŚCI  ZA OBIADY:

W naszej szkole rodzice płacą wyłącznie za koszty surowców zużytych do przygotowania posiłku  tzw. „wsad do kotła” – 10,00 zł/ za 1 obiad.

Za dowóz i przygotowanie posiłków płaci organ prowadzący.

Opłatę miesięczną za obiady w wysokości równej ilości dni w danym miesiącu pomnożonej przez 10,00 zł  należy wpłacać:
przelewem na indywidualny rachunek bankowy, który Rodzic otrzyma pocztą elektroniczną od intendenta.

W tytule wpłaty wpisujemy:

1)  imię i nazwisko dziecka,

2)  klasa,

3)  opłata za obiady za miesiąc ……. ( nazwa miesiąca/rok)

ZASADY ODLICZEŃ I ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI:
W przypadku nieobecności dziecka w szkole  należy ten fakt zgłosić woźnej szkolnej  najpóźniej do godziny 9:00  danego dnia i wpisać to  w zeszycie znajdującym się  na portierni. Tylko w sytuacji prawidłowego zgłoszenia  nieobecności dziecka koszt niewykorzystanego obiadu zostanie odliczony od kolejnej płatności.

Zgłoszenia nieobecności na obiadach do godz. 9:00 tel 71/798 69 22 wew.150

FIRMA PRZYGOTOWUJĄCA OBIADY:

W roku szkolnym 2021/2022 obiady przygotowuje: Welcome Catering Service s.c.

Opłata za miesiąc Data dokonywania wpłaty Ilość dni w miesiącu, w których będą wydawane obiady

dla klas 1-7

Wrzesień 2021 10 wrzesień 21 dni      (210,00zł)
Październik 2021 10 październik 21 dni     ( 210,00zł)
Listopad 2021 10 listopad 20 dni    ( 210,00 zł)
Grudzień 2021 10 grudzień 16 dni   ( 160,00 zł )
Styczeń 2022 10 styczeń 19 dni   ( 190,00 zł)
Luty 2022 10 luty 11 dni      ( 110,00zł)
Marzec 2022 10 marzec  23 dni    ( 230,00 zł)
Kwiecień 2022 10 kwiecień 17 dni    (170,00 zł )
Maj 2022 10 maj 21dni   ( 210,00 zł)
Czerwiec 2022 10 czerwiec 16dni   ( 160,00 zł)

Przypominamy, iż płatności za obiady należy dokonać zgodnie z umową do 10-go każdego miesiąca z góry.

Od nieterminowych lub nieuregulowanych płatności  automatycznie będą  naliczane odsetki.

Kwoty odpisów prosimy uzgadniać z Panią Ewą Pruszkowską Muchorowską (Intendent w Przedszkolu-    I skrzydło parter) osobiście lub telefonicznie (71) 798 69 22 wew.113

Umowa obiadowa( DOC, 39KB)
Umowa obiadowa( PDF, 774KB)
Zasady korzystania ze stołówki ( PDF, 1000 KB)

 

Skip to content