Rekrutacja

Rada Rodziców

 

regulamin Rady rodziców ( PDF, 190 KB)
Zajęcia pozalekcyjne.zasady współpracy z firmami zewnętrznymi ( PDF, 191 KB)

I. NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW SP16

32 1440 1156 0000 0000 1566 6102

II. SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW NA ROK 2021/2022:

Składka w wysokości 40 zł będzie zbierana jedynie od dzieci rozpoczynających naukę w Szkole Podstawowej SP16 w tym roku szkolnym oraz od klas 7-ych,  którym została zwrócona zeszłoroczna składka.  Rodzice wpłacają składkę skarbnikom klasowym do 11 października, a po zebraniu wpłat skarbnicy przekazują  pieniądze na rachunek bankowy Rady Rodziców udostępniony na stronie www szkoły w zakładce Rada Rodziców.

III. UBEZPIECZENIE ROK 2021/2022

Rodzic ubezpiecza dziecko we własnym zakresie w wybranej przez siebie firmie. (Rada rodziców nie zbiera pieniędzy na ubezpieczenie.)

Można skorzystać z propozycji:  https://bezpieczny.pl/nnw-szkolneKod zniżkowy (10%)  27369.

Skip to content