Rekrutacja

Zajęcia pozalekcyjne

W SP16 organizowane są zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli SP16 oraz firmy zewnętrzne wybierane co roku przez Radę Rodziców.

Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli

Zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne

Skip to content