Rekrutacja

Moja pierwsza firma

Uczniowie klasy 5a zrealizowali w listopadzie i grudniu aktywność “Moja pierwsza firma” z modułu IX ogólnopolskiego projektu (Nie)zwykła Matematyka. W ramach projektu „Przygody przedsiębiorczego Dżeka”, we współpracy z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości, przeprowadziliśmy lekcje o ekonomii w życiu, historii powstania pieniądza, źródłach pochodzenia kapitału, chronieniu oszczędności i zakładaniu własnej firmy. Korzystaliśmy z materiałów przygotowanych przez twórców projektu. 

Podczas podsumowania projektu uczniowie pracowali w małych grupach korzystając z arkuszy kalkulacyjnych na Dysku Google. Tworzyli nazwy firmy, ustalali miejsce prowadzenia działalności, pochodzenie kapitału i liczbę pracowników. Następnie tworzyli swój biznesplan, obliczając kapitał początkowy potrzebny do rozpoczęcia działalności swojej firmy. W Internecie wyszukiwali koszty potrzebnych artykułów i sumowali te kwoty. Opracowali także akcję promocyjną swojej firmy.

Iwona Kowalik

Gra edukacyjna o możliwościach realizacji zaplanowanych inwestycji
Gra edukacyjna o możliwościach realizacji zaplanowanych inwestycji
Uczniowie prezentują swoje listy pozyskania kapitału
Uczniowie prezentują swoje listy pozyskania kapitału
Efekty prac uczniów klasy 5a – biznesplany i reklamy firm
Efekty prac uczniów klasy 5a – biznesplany i reklamy firm
Skip to content