Rekrutacja

Sztafeta matematyczna

2 lutego z klasą 4a zrealizowaliśmy aktywność z modułu V ogólnopolskiego projektu (Nie)zwykła matematyka, czyli Matematyczną sztafetę. Zajęcia odbywały się na szkolnym holu. Uczniowie zostali podzieleni na dwie rywalizujące ze sobą grupy, które rozwiązywały zadania tekstowe sprawdzające umiejętność stosowania działań pisemnych na liczbach naturalnych. Uczniowie rozwiązywali “swoje” zadania, ale aby przekazać je w ramach sztafety kolejnemu zespołowi, musieli sprawdzić poprawność wykonania zadania z poprzedniego zespołu. Treść zadań, ułożonych dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji w aplikacji oferowanej przez platformę Magic School, skupiała się wokół spaceru w parku.

Iwona Kowalik

Sztafeta matematyczna w klasie 4a
Sztafeta matematyczna w klasie 4a
Skip to content