Rekrutacja

Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego (Nie)zwykła Matematyka

W roku szkolnym 2023/2024 po raz pierwszy uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym (Nie)zwykła Matematyka. Celami projektu są rozwijanie zainteresowań, zdolności, kompetencji matematycznych poprzez zastosowanie metod aktywizujących z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów; poszerzenie wiedzy na temat liczb i działań na nich oraz figur geometrycznych, integracja wiedzy szkolnej i pozaszkolnej, doświadczeń uczniowskich i ich aktywnego działania; uświadamianie uczniów i pokazanie im, jakie szerokie zastosowanie w praktyce i codziennym życiu ma matematyka; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania oraz wzmacnianie motywacji poznawczej, a także rozwijanie umiejętności społecznych oraz kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, samorządność.

Nauczycielki matematyki: Iwona Kowalik, Natalia Kuboszek, Justyna Lis i Ewa Misiejuk zrealizowały w uczonych przez siebie klasach 25 zadań projektowych. Na lekcjach matematyki i kreatywności, a nawet zastępstwach, uczniowie uczyli się matematyki w często nietypowy, bardziej angażujący sposób. Zauważamy interesujące, pozytywne efekty projektu i mamy zamiar uczestniczyć w jego kolejnej edycji. Być może zechcą w nim uczestniczyć także kolejne klasy i nauczyciele. Zachęcamy gorąco!

Iwona Kowalik
Szkolny koordynator projektu (Nie)zwykła matematyka

Certyfikaty udziału nauczycielek w projekcie (Nie)zwykła matematyka
Certyfikaty udziału nauczycielek w projekcie (Nie)zwykła matematyka
Certyfikat udziału naszej szkoły w projekcie (Nie)zwykła matematyka
Certyfikat udziału naszej szkoły w projekcie (Nie)zwykła matematyka
Skip to content