Rekrutacja

Poznajemy kompozytorów polskich XIX i XX wieku – projekt edukacyjny z muzyki

W II semestrze uczniowie klas VII realizowali Projekt edukacyjny. Projekt polegał na samodzielnym zebraniu informacji o polskich kompozytorach i przedstawieniu ich w postaci prezentacji i wykładu podczas lekcji w klasie. W ramach projektu uczniowie wykonali również plakaty na temat wybranego kompozytora. Efekty ich pracy można było zobaczyć w pracowni muzycznej. Praca projektowa okazała się bardzo owocna i przyniosła korzyści w postaci podniesienia wiedzy uczniów nie tylko na temat życia muzycznego w Polsce w XIX i XX wieku ale również pogłębiła wiedzę z dziedziny historii i języka polskiego.

Ze względu na pozytywne rezultaty, projekt ten będzie realizowany również w kolejnych latach.

Katarzyna Sroka

Projekt edukacyjny - Stanisław Moniuszko
Projekt edukacyjny – Stanisław Moniuszko
Projekt edukacyjny - Ignacy Jan Paderewski
Projekt edukacyjny – Ignacy Jan Paderewski
Projekt edukacyjny - Karol Szymanowski
Projekt edukacyjny – Karol Szymanowski
Projekt edukacyjny - Mieczysław Karłowicz
Projekt edukacyjny – Mieczysław Karłowicz
Projekt edukacyjny - Ignacy Jan Paderewski
Projekt edukacyjny – Ignacy Jan Paderewski
Projekt edukacyjny - Stanisław Moniuszko
Projekt edukacyjny – Stanisław Moniuszko

 

Skip to content