REKRUTACJA

rekrutacja

MISJA

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 16
Przedszkole Nr 16
Szkoła Podstawowa nr 16
53-024 Wrocław ul. Wietrzna 50 tel: tel: 71 798 69 22
wew.113 i 103

 

WIZJA PRZEDSZKOLA NR 16

Przedszkole jest miejscem

Dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radością

Wiemy, że największym dobrem jest dobro dziecka. Pragniemy przygotować je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stworzymy każdemu dziecku szansę rozwoju w miarę jego możliwości. Zrobimy wszystko aby w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

Dodaj komentarz

Skip to content