REKRUTACJA

rekrutacja

Projekty

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Oto Hałabała, zna go Polska cała” – głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

projekt halabala

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” – projekt nastawiony na naukę przez zabawę, realizację założeń pedagogiki freblowskiej, ale przede wszystkim łączenie świata sztuki z kompetencjami kluczowymi.

projekt zabawa ze sztuką

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wezwana Teodora” – celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

projekt wezwanie teodora

Mały Miś W Świecie Wielkie Literatury – organizatorem jest wydawnictwo MAC Edukacja na czele z pomysłodawczyniom projektu, panią Anetą Konterfał. Program, którego celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Jest zgodny z podstawą wychowania przedszkolnego.

projekt mały miś

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek” – jego celem jest przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek czy rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody

projekt eko ludek

Projekt ekologiczny pn. „Ekokulturalne przedszkole” – którego celem jest poszerzenie świadomości ekologicznej; kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska czy zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste.

projekt ekokulturalne

Skip to content