REKRUTACJA

rekrutacja

Ramowe rozkłady dnia

1. W godzinach 6:30 – 8:00

1)      schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań;

2)      zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie;

2.   W godzinach 8:00 – 9:00:

1) ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem;

2) poranek logopedyczny – MPPL;

3) przygotowanie do śniadania;

4) śniadanie;

5) mycie zębów.

3.  W godzinach 9:00 – 12:00:

1) zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci
w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej;

2) zajęcia dodatkowe;

3) spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym;

4) zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

5) przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

4.   W godzinach 12:00 – 14:00:

1)   I danie obiadowe – zupa+ owoc;

2)   odpoczynek dla dzieci najmłodszych;

3)   zajęcia programowe o charakterze poszerzającym treści programowe;

4)   opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr, zabawy uspokajające
i relaksujące;

5)   spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań;

6)   zajęcia dodatkowe;

7)   przygotowanie do II dania obiadowego.

5.     W godzinach 14:00 – 17:00:

1)   II danie obiadowe + deser;

2)   wyjście na podwórko przedszkolne, zabawy ruchowe ze śpiewem;

3)   gry planszowe i zabawy konstrukcyjne;

4)   zabawy dydaktyczne, zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna.

5)   swobodne zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.

6)   Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

Skip to content