REKRUTACJA

rekrutacja

Kadra

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  – Mazur Małgorzata

Wicedyrektor ds. Przedszkola – Małgorzata Woźniak

   

      Przydział personelu Przedszkola nr 16 do grup i sal na rok szkolny 2023/2024

Nr

GR

NAUCZYCIELE POMOC

NAUCZYCIELA

WOŹNE
ODDZIAŁOWE
Numer

 sali

I Hudemchuk Nataliia Siwik Justyna Danuta Sujka 0.014

parter

II Piotrowicz Anna

Czyszczoń Zuzanna

Odrowąż Mierzejewska Jolanta

  Grabska Małgorzata 0.019

parter

 

III Hatała Karolina

Woźniak Małgorzata

 

  Jakubowicz Jolanta 0.017
parter
IV Gańska  Ewa

 

  Dorota Kowalewska 1.013

piętro

V Chmielnicka Barbara

Kramek Ewa

  Dłużna Anna 1.011
piętro
VI Kramek Ewa

Tomaszewska Dorota

 

  Wysocka Agnieszka

 

1.015

piętro

 

 

 

 

 

 

Skip to content