REKRUTACJA

rekrutacja

Kadra

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  – Mazur Małgorzata

Wicedyrektor ds. Przedszkola – Małgorzata Woźniak

   Przydział personelu Przedszkola nr 16 do grup i sal na rok szkolny 2022/2023

Nr

GR

NAUCZYCIELE

POMOCE NAUCZYCIELA WOŹNE
ODDZIAŁOWE

Numer

 sali

I

Kramek Ewa

Piotrowicz Anna

 

Siwik Justyna Subocz Beata 0.019

parter

II Poraszka Aleksandra

Woźniak Małgorzata

 

Grabska Małgorzata Jakubowicz Jolanta

0.017

parter

 

III

Gańska  Ewa

 

  Dorota Kowalewska

0.014
parter

IV Chmielnicka Barbara

Poraszka Aleksandra

 

 

Dłużna Anna

1.011

piętro

V Tomaszewska Dorota

Kramek Ewa

 

 

Danuta Sujka

1.013
piętro

VI

Królikowska Anna

Sobieska Anna

 

  Wysocka Agnieszka

 

1.015

piętro

 

 

 

Skip to content