REKRUTACJA

rekrutacja

Kadra

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  – Mazur Małgorzata

Wicedyrektor ds. Przedszkola – Małgorzata Woźniak

     Przydział personelu Przedszkola nr 16 do grup i sal na rok szkolny 2022/2023 

Nr GR NAUCZYCIELE POMOCE NAUCZYCIELA WOŹNE
ODDZIAŁOWE
Numer sali
I Piotrowicz Anna

Czyszczoń Zuzanna

Głęboka Aneta

 

Siwik Justyna Subocz Beata 0.019

parter

II Poraszka Aleksandra

Woźniak Małgorzata

Hudemczuk Nataliia

 

Grabska Małgorzata Jakubowicz Jolanta 0.017

parter

 

III Gańska  Ewa

Hudemchuk Nataliia

 

  Dorota Kowalewska 0.014
parter
IV Chmielnicka Barbara

Poraszka Aleksandra

Hudemchuk Nataliia

 

  Dłużna Anna 1.011

piętro

V Tomaszewska Dorota

Kramek Ewa

  Danuta Sujka 1.013
piętro
VI Kramek Ewa

Sobieska Anna

 

  Wysocka Agnieszka

 

1.015

piętro

 

 

Skip to content